диета

Топ 10 храни, които се борят с рака

Ракът се признава в световен мащаб като основен здравен проблем, засягащ милиони хора всяка година. Повече от 1 милион души в Съединените щати сами получават рак всяка година, а от 2009 г. насам в Съединените щати се очаква да настъпи общо 562,340 смъртни случаи от рак. За да преодолеят заболяването си, много от оцелелите от... ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Храни и навици, които увеличават риска от рак

Възпалението е основният проблем, който диктува образуването на туморни тумори, прогресията и растежа. Проучванията показват, че 30% до 40% от всички видове рак могат да бъдат предотвратени със здравословен начин на живот и диетични мерки! Други източници твърдят, че този брой всъщност е много по-висок, като около 75% от случаите на рак са свързани с... ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕT

w

контакт | Условия за ползване | Атестационна

Изображенията в този сайт са само за презентация

PROTECTIA CONSUMATORILOR ANPC

Този сайт използва бисквитки, за да се осигури по-добър потребителски опит и функционалност.Настройките за cookies могат да бъдат контролирани и конфигурирани във Вашият уеб браузър.Можете да намерите повече информация за бисквитките тук.


Disclaimer

This disclaimer states there is no guarantee of specific results and each person results may vary! The information contained in this website is not intended to be interpreted as a promise or guarantee. The company operating this website shall not be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential loss or damage whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of its products.

Отказ от отговорност

Този отказ от отговорност заявява няма гаранция на конкретни резултати и резултатите всеки човек може да варира! Информацията, съдържаща се в този сайт не е предназначен да се тълкуват като обещание или гаранция. Компанията, експлоатираща този сайт не носи отговорност за преки, косвени, наказателни, случайни, Специални последващи загуба или повреда каквато и произтичащи от или свързани с употреба или злоупотреба на своите продукти.

© Основна информация за натуристи диети за рака