Choose your language:


Правила за поверителност

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, Румънско юридическо лице, със седалище в Мюнхен, сектор 4, ул. 3, бл.19, ап.13, Румъния, регистрирано в Търговския регистър под №. J40 / 5002/2012, уникален регистрационен номер RO 30144733, оператор на лични данни, регистриран под номер. 14754 / 04.12.2009, наричан по-долу “оператор на лични данни”, като оператор на лични данни, ние го предаваме

Информационна бележка

подробно как обработваме и защитаваме вашите лични данни

Нашата политика относно използването и обработката на лични данни

Тази информационна бележка се изпраща чрез нашия уебсайт и по заявка по пощата или по електронната поща, като се използва искането за кореспонденция: e-mail: [email protected], в писмена форма, на: Mun Букурещ, сектор 4, ул. “Изследователи”, №. 3, бл. 19, ап. 13, Румъния.

В това отношение сериозно третираме защитата на личните Ви данни и искаме да се чувствате сигурни, когато посещавате нашия уебсайт. Сигурността на вашите лични данни, каквото и да е (име, адрес, телефонен номер или пощенски адрес), е важна грижа за нас.

Ето защо ние вземаме под внимание сигурността на вашите лични данни във всички наши бизнес процеси.

Он-лайн дейностите се извършват в съответствие със законите за защита и защита на данните. След това ще научите каква информация събираме и как се отнасяме към нея.

Внимание! Нашият сайт може да съдържа връзки към сайтове в Интернет, които могат или не могат да бъдат покрити от декларации за защита на данните, и това е отговорност на собствениците на тези сайтове. Моля, проверете за достъп до външен сайт и декларация на собствениците относно защитата на личните данни и това е отговорност единствено на собственика на сайта.

Тази политика за обработка се отнася за личните данни на посетителите и потребителите на нашия сайт, които могат да бъдат достъпни на адрес www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ и на съществуващи или потенциални потребители / посетители / купувачи на нашите продукти.

За всяка ситуация, която не е в съответствие с настоящата политика за обработка и защита на личните данни, ако не се вписвате в някоя от изброените по-горе категории, моля, свържете се с [email protected] и ние ще ви предоставим информация, зададена според ситуацията. къде си.

Лични данни – Отговорен

Събирането и обработването на лични данни се извършва в съответствие с правните разпоредби, съответно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни данни.

Спазването на горепосочените разпоредби за защита на данните се контролира от следните лица и органи, вътрешни или външни, с които може да се свърже всеки потребител на нашия сайт:

 • Вътрешен делегат по защита на данните на SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL Г-н Мариус Лазареску, телефон: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected] (for outside Romania, English only).
 • Румънски надзорен орган: Национален орган за надзор на обработката на лични данни, който може да се свърже на адрес ул. “Г. Георге Магеру” № 28- 30, Сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ или www.dataprotection.ro.

Каква информация събираме за вас

Ние събираме и обработваме личните ви данни при взаимодействие с нас (например информацията, която предоставяте, като попълваме формулярите на нашите сайтове или като се свързвате с нас по телефона, електронната поща или по друг начин).

Имате предоставена от вас информация, когато се регистрирате, за да използвате сайта, когато се абонирате за нашите услуги, когато участвате в дискусионни форуми или други социални комуникационни дейности на нашия сайт, като попълнете формуляр за сайт или по друг начин, да се запишете в конкурси, промоции или проучвания, организирани от нас, когато пазарувате в нашия сайт или когато съобщавате за проблем, свързан с нашия сайт.

Информацията, която предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, лично описание и снимка, възраст, дата на раждане и пол, както и друга информация, ако е уместно.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с Вас (например информация за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни признания или философски убеждения, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация), освен ако не сме длъжни да го направим това от закона и / или ако сте ни дали вашето изрично съгласие отделно.

Ако доброволно предоставите лични данни (включително чувствителни лични данни) чрез взаимодействието ви с нашия сайт или като се свържете с нас по телефона, електронната поща или по друг начин, по наше усмотрение и не по наше искане, ще изтрием такива лични данни от нашите системи, освен ако не считаме, че обработката е необходима за законна цел, освен ако не сте направили тези обществени данни (например във форум за съобщения, който е публично видими), в който случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт по ваше писмено искане или само ако законът им наложи или не искаме да ги запазим.

Внимание! Не събираме лични данни чрез уебсайта ни, без да Ви информираме. Вие сте единственият, който решава дали искате да ни информирате за такива данни, когато се регистрирате на сайта, като направите поръчка или анкета.

Можете да оттеглите потребителското си споразумение по какъвто и да е личен начин по каквато и да е причина по електронна поща, изпратена на: [email protected] или в писмена форма на адрес: Букурещ, Сектор 4, ул. “Изследователи” №. 3, бл. 19, ап. 13, Румъния.

Моля, обърнете внимание: оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законността на всяка обработка, която е настъпила преди нейното оттегляне.

Използване на лични данни

Всеки път, когато посещавате нашия сайт, автоматично събираме следните данни:

 • технически данни: това може да включва адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашето интернет устройство, информацията за влизане, типа и версията на браузъра и неговите разширения, използваната операционна система, типа на устройството и марката на мобилното устройство; тези данни може да се събират и обработват от наше име чрез “бисквитки” на трети страни и можете да намерите повече информация за това в www.maxime-efficiens.com/cookie.
 • данни за посещението ви: могат да включват пълни URL адреси, последователност от кликвания към, през и от нашия сайт (включително дата и час), информацията или продуктите, които сте прегледали или търсели (включително публикувани материали, категории качени материали, време за отговор на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, време, прекарано в дадено приложение и брой показвания от такива приложения, средният брой материали, прегледани на нашия сайт, информация за взаимодействието ви със страници (като превъртане, кликвания на мишката и пресичания), методите, използвани за навигация в страницата, данните за поведението Ви и всеки телефонен номер, използван за обажданията ни, или имейл адрес, използван за нас контакт.

Ако получим личните ви данни от трета страна, ние ще ви предоставим цялата необходима информация за обработката на личните ви данни при поискване и те автоматично ще бъдат включени в тази Декларация за поверителност.

Можем да обработим вашите лични данни, ако трябва да изпълним договор, който сме сключили с вас; ако трябва да спазим правно задължение; когато това е необходимо за нашите законни интереси и / или за вашите интереси (например за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова сигурност), освен ако вашите основни права не надделеят над тези интереси.

Ние обработваме вашата лична информация по редица технически, административни и оперативни причини, като например да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и вашия компютър; да подобрим нашия сайт, включително неговата функционалност; за неговото приложение; за вътрешни операции, включително за целите на анализ на данни, тестване, изследвания, статистика; за реклама и маркетинг, за да можем да предложим персонализирано съдържание, което може да ви бъде от по-голям интерес.

Ако искаме лични данни да спазват законови или договорни задължения, предоставянето на такива лични данни от вас е задължително. Това означава, че ако такива лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорни отношения или да изпълняваме задълженията си към Вас.

Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е по избор и не сте задължени да ги предоставяте.

Как и на кого разкриваме вашите лични данни

НЕ ИЗПРАТЕТЕ личните ви данни на трети страни.

В рамките на компанията ограничен брой служители, като тези в администрацията, в отделите за продажби или в информационните технологии, имат достъп до вашите лични данни. Тези членове на персонала са задължени да спазват поверителност по отношение на личните данни.

Предприемат се подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Членовете на персонала на компанията имат право да управляват лични данни само във връзка със служебните си задължения, а обработката на всякакви данни за лични превози се откроява в отчет за съхранение на такава обработка.

Личните данни могат да бъдат съобщавани на правителствени органи и / или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или, ако е необходимо, за упражняване на нашите права, включително условия за използване, или за защита на нашите законни интереси законни интереси на трети страни) само в съответствие с приложимите закони.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети лица, включително:

 • доставчици на услуги, които предоставят административна, професионална и техническа поддръжка на компанията за ИТ поддръжка, сигурност и търговски ресурси; а именно счетоводната фирма, куриерската служба или други компании, които ни помагат от техническа или логистична гледна точка.
 • бизнес партньори, доставчици и подизпълнители за изпълнението на всички договори, които сключваме с Вас;
 • рекламодателите и рекламните мрежи, които изискват вашата информация, да избират и да показват реклами, които са от значение за вас. Ние не разкриваме идентифицируема информация на рекламодателите, но ще предоставим обобщена информация за нашите потребители. Също така можем да използваме обобщена информация, за да помогнем на рекламодателите да достигнат до типа аудитория, към която се насочват. Можем да използваме личната информация, която сме събрали от вас, за да зачитаме желанията на рекламодателите, като показваме техните рекламни послания само на целевата аудитория;
 • анализатори и доставчици на търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме нашия сайт.

Съхраняване на личните ви данни и прехвърляне в чужбина

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз (“ЕС”) и в Европейското икономическо пространство (“ЕИП”). Информацията, събрана от трети страни чрез “бисквитки” (например чрез Google), по принцип ще обслужва трафик от център за данни извън ЕС / ЕИП. Това означава, че такава информация, включително рекламният трафик, може да бъде управлявана от сървъри, разположени в ЕИП и може да бъде прехвърлена извън ЕИП. За повече информация вижте Правила за бисквитките.

Освен това, вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни и съхранявани в трети страни от местонахождение извън ЕС и ЕИП. Когато вашите лични данни се прехвърлят от вашата страна в друга държава, законите и правилата, които защитават вашите лични данни в страната, до която се прехвърля вашата информация, могат да се различават (или да предлагат по-малко защита) от тези в страната където си ти.

Като общо правило възнамеряваме да не прехвърляме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако няма адекватни предпазни мерки.

За да научите повече за прехвърлянията и съответните предпазни мерки, които сме настроили преди тези трансфери, можете да се свържете с нас, като използвате горепосочените комуникационни данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да ни помолите да:

 • Потвърждаваме, че личните ви данни са или не са обработвани от нас
 • Предоставяме копие на вашата лична информация и / или я коригираме.
 • Използвате правото си да ни поискате да изтрием личната ви информация.
 • Спрете обработването на личните си данни (напр. използването на директна маркетингова обработка или някои автоматични решения за обработка (включително създаване на потребителски профили).
 • Оттегляте съгласието си за обработката на лични данни.
 • Ограничете обработката на личните ви данни при определени обстоятелства, които желаете, или изискайте прехвърлянето на такива данни при условията, които желаете.

Ние няма да таксуваме такси, за да отговорим на вашето искане.

Ако желаете да упражнявате тези права, моля, свържете се с нас чрез посочените по-горе данни за контакт.

Съхраняване на личните ви данни

Поддържайте информацията личен само толкова дълго, колкото е необходимо, в съответствие с политиката на обработка на данните за срок не по-дълъг от срока, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящото обявление информация и / или изисквани от приложимото право, в съответствие с периодите на законовия минимум задържане приложими и / или, ако е необходимо, за да упражняват законните си права (и други законните права на другите).

Ако ви се обработват лични данни, в съответствие с вашето съгласие, личните данни ще бъдат обработвани само за периода, определен от вашето съгласие, освен ако не се оттегли или лимит преди изтичането на този период. В такива случаи, ние ще спре обработката на лични данни за целите на въпросната подходящи, подлежат на никакво правно задължение да обработва личните данни и / или ни необходимостта от обработване на личните данни, за да упражнят правата си законен (включително законните права на други трети страни).

Сигурност на данните

Ние запазите данните на нашите сървъри и на сървърите, организирани от трети лица (включително и от трети страни облачни услуги в облака – “облачни услуги”).

Използваме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни и предотвратяване на неоторизиран достъп.

Всички платежни операции ще бъдат криптирани, но са отговорни / поверителността на всички средства за идентификация (например парола), които използва за достъп до части от нашия сайт.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки, че ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашите данни, ние не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани на нашия сайт ви; всяко предаване е на ваш собствен риск. Само след като получим данните ви, ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Защита на непълнолетните

Ние не съзнателно събираме лични данни за идентификация на нашия сайт от хора на възраст под 18 години. Ако родител или настойник е наясно, че непълнолетните под прякото ръководство или не са ни предоставили личните си данни, те трябва да ни информират незабавно.

Ако установим, че лице под 18-годишна възраст е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от нашите сървъри незабавно, освен ако родителят или настойникът не даде изрично съгласие за обработката от нас на личните данни на непълнолетния.

Бисквитки и приспособления за социална комуникация

Сайтът ни използва “бисквитки”, за да ви отличи от другите потребители на нашия сайт. За подробна информация относно използваните от вас “бисквитки”, колко време ги използваме и целите, за които ги използваме, моля, вижте правилата ни за “бисквитките” на адрес: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Връзки към други сайтове

Нашият сайт може да предоставя връзки към сайтове, които не контролираме. Щом кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към този сайт. За всяко посещение е необходимо да прегледате техните правила за поверителност.

Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други компании.

Ние не контролираме и не поемаме никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност и забележките или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни.

Контакт

Ако имате въпроси или притеснения относно обработката на личните си данни или желаете да упражните правото си, можете да се свържете с служителя по защита на данните на адрес [email protected] или да изпратите писмо до лицето, отговарящо за Защита на личните данни на дружеството, на адрес: Мюнхен, секция 4, ул. “Изследователи”, бл. 3, бл. 19, ап. 13, Румъния.

Моля, не разкривайте чувствителни лични данни (например информация за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации), личен цифров код , номера на социални здравноосигурителни карти или информация за съдимост, когато имаме контакт чрез нашия сайт.


Последна промяна: 31 декември 2019 г.

Ще актуализираме тази политика, когато се появят нови данни или законодателството я поиска. Ще ви уведомим за всяка промяна, като публикувате новата версия на нашия сайт, или ако сте ни предоставили данните за връзка и сте се съгласили да се свържем с Вас, ние ще Ви уведомим, като използвате предоставените данни за контакт. Моля, консултирайте се с това информационно известие периодично за всички промени, които може да имате.

Ochrana osobních údajů

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, rumunská právnická osoba, se sídlem v Mun. Bucuresti, sekce 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, č. 19, č. 13, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. J40 / 5002/2012, jedinečné registrační číslo RO 30144733, provozovatel osobních údajů registrovaný pod č. 14754 / 04.12.2009, dále jen “provozovatel osobních údajů”, jako provozovatel osobních údajů

Informační poznámka

podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje

Naše zásady týkající se používání a zpracování osobních údajů

Tato informační zpráva je zaslána prostřednictvím naší webové stránky a na vyžádání poštou nebo e-mailem pomocí žádosti o korespondenci: e-mail: [email protected], písemně, na adrese: Mun Bukurešť, sektor 4, Výzkumní pracovníci str. 3, 19, 13, Rumunsko.

V tomto ohledu vážně zacházíme s ochranou vašich osobních údajů a chcete, abyste se cítili v bezpečí při návštěvě našich webových stránek. Bezpečnost vašich osobních údajů, bez ohledu na to, co je (jméno, adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa), je pro nás důležitým zájmem.

Proto beru v úvahu bezpečnost vašich osobních údajů ve všech našich obchodních procesech.

On-line aktivity jsou prováděny v souladu se zákony o ochraně dat a bezpečnosti. Dále zjistíte, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi zacházíme.

Pozor! Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na webové stránky na internetu, které mohou nebo nemusí být zahrnuty v prohlášení o ochraně osobních údajů, a proto jsou odpovědní majitelé těchto stránkách. Zkontrolujte prosím přístup k vnější politice místa a její příslušné prohlášení týkající se ochrany osobních údajů, přímo zodpovědný za to, že majitel těchto webových stránek.

Tyto zásady zpracování se vztahují na osobní údaje návštěvníků a uživatelů našeho webu, které jsou k dispozici na adrese www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ a stávající nebo potenciální uživatelé / návštěvníci / kupující našich produktů.

V případě, že nesplňuje stávající zásady zpracování a ochrany osobních údajů, pokud se nehodíte do žádné z výše uvedených kategorií, kontaktujte [email protected] a my vám poskytneme informace podle vašich situace.

Osobní údaje – odpovědné

Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu s právními předpisy, respektive nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu osobních údajů oběhu těchto údajů, jakož i platných rumunských právních předpisů.

Dodržování výše uvedených ustanovení o ochraně údajů je řízeno těmito jednotlivci a subjekty, interními nebo externími, které může kontaktovat jakýkoli uživatel našeho webu:

 • Interní delegát SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL pro ochranu dat: pan Marius Lazarescu, telefon: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected](for outside Romania, English only).
 • Rumunský orgán dohledu:Národní orgán pro dohled nad zpracováním osobních údajů, který má být kontaktován na adrese Bd. Gd. Gheorghe Magheru, Sektor 1, PSČ 010336, Bukurešť nebo www.dataprotection.ro.

Jaké informace o vás shromažďujeme

My shromažďovat a zpracovávat data s osobními údaji při komunikaci s námi (například informace, které nám poskytnete vyplněním formuláře na našich stránkách, nebo prostřednictvím korespondence s námi telefonicky, e-mailem nebo jakýkoli jiný způsob).

Informace, které nám poskytnete při registraci k používání stránky, přihlášení k odběru našich služeb, pokud se účastníte diskusních fór a dalších aktivit sociální komunikace na našich webových stránkách tím, že dokončí tvoří na místě nebo jinak, registrace pro soutěží, propagačních akcí nebo studiích organizovaných námi a nakupující na našem webu nebo při hlášení problému s našich stránkách.

Informace, které poskytnete, mohou obsahovat vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo, vlastní popis a fotografii, věk, datum narození a pohlaví, a další informace, jak je požadováno.

Nebudeme shromažďovat nebo zpracovávat osobní údaje citlivé na vás (např Informace o rasu nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace), pokud nejsme Vy jste povinen tak učinit zákonem a / nebo nám dal svůj výslovný souhlas odděleně.

Pokud bychom dobrovolně zveřejnit osobní údaje (včetně osobních údajů citlivých) interakce, abyste naše webové stránky nebo přes korespondenci s námi po telefonu, e-mailu nebo jiných prostředků dobrovolně a ne na základě naší žádosti, budeme odstraňovat takové osobní údaje z našich systémů, pokud vezmeme v úvahu, že zpracování je nezbytné pro legitimní účel, pokud jste udělali dat veřejnosti (např fóra zprávy, které je veřejně viditelná), přičemž v takovém případě budeme mazat, že data z našeho webu na vaši žádost písemně nebo pokud zákon vyžaduje, aby nebo pokud chceme zachovat.

Pozor! Nezhromažďujeme osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, aniž bychom vás informovali. Vy sami rozhodnout, zda bychom měli přehlížet takové údaje v registraci na webu, objednat nebo průzkumu.

Svou Smlouvu o užívání můžete z jakéhokoli důvodu stáhnout z jakéhokoli důvodu e-mailem zaslaným na adresu: [email protected] nebo písemně na adrese: Bucharest, Sector 4, Researchers Str. 3, 19, 13, Rumunsko.

Poznámka: Vaše odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování, k nimž došlo před jeho odchodem do důchodu

Použití osobních údajů

Pokaždé, když navštívíte naše stránky, automaticky shromažďujeme následující údaje:

 • technické údaje: to může zahrnovat adresu Internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho internetového zařízení, přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verzi a jeho rozšíření, použitý operační systém, typ zařízení a značku mobilních zařízení; tyto údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány naším jménem prostřednictvím souborů cookie třetích stran a další informace o tom naleznete na adrese www.maxime-efficiens.com/cookie.
 • údaje o vaší návštěvě: mohou obsahovat úplné adresy URL, posloupnost kliknutí na, přes a z našich stránek (včetně data a času), informace nebo produkty, které jste prohlíželi nebo hledali (včetně zaslaných materiálů, kategorií odeslaný materiál, časy odezvy na stránky, chyby stahování, doba trvání návštěv určitých stránek, čas strávený v aplikaci a počet zobrazení z těchto aplikací, průměrný počet materiálů zobrazených na našich stránkách, informace o interakci se stránkami (například rolování, kliknutí myší a přechodů), způsoby navigace na stránce, údaje o vašem chování a libovolném telefonním čísle, které jste nám zavolali, nebo jakoukoli jinou e-mailovou adresu kontakt.

Pokud dostaneme vaše osobní data osobní třetí straně, zajistíme na požádání všechny relevantní informace o zpracování vašich osobních údajů a jsou zahrnuty automaticky při zpracování zásad osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat, pokud potřebujeme provést smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli; pokud musíme dodržovat zákonnou povinnost; pokud je to nutné pro naše legitimní zájmy a / nebo vaše zájmy (například pro detekci a prevenci podvodů nebo bezpečnostních sítí), pokud vaše základní práva mají přednost před těmito zájmy.

shromažďujeme vaše osobní údaje různých technických důvodů, administrativní a provozní, například pro zajištění prezentace obsahu nejefektivnějším způsobem pro vás a pro váš počítač; vylepšit naše stránky včetně jejich funkčnosti; pro jeho podání; pro vnitřní operace, včetně pro účely analýzy dat, testování, výzkumu, statistik; pro reklamu a marketing, takže můžeme nabídnout přizpůsobený obsah, který by vás mohl více zajímat.

Pokud požadujeme, aby osobní údaje byly v souladu s právními nebo smluvními závazky, je poskytnutí takových osobních údajů ze strany vás povinné. To znamená, že pokud je taková osobní data nejsou k dispozici, nebudeme schopni zvládnout smluvních vztahů nebo dostát svým závazkům na vás.

Ve všech ostatních případech je poskytování osobních údajů nepovinné a nemáte žádnou povinnost ji poskytnout.

Jak a komu zveřejňujeme vaše osobní údaje

NEJSOU PRODEJCIvaše osobní údaje třetím osobám.

V rámci společnosti má přístup k vašim osobním údajům omezený počet zaměstnanců, např. Zaměstnanců v administrativě, prodeji nebo odděleních informačních technologií. Tito zaměstnanci podléhají povinnostem zachovávat důvěrnost osobních údajů.

Pro ochranu osobních údajů jsou přijata vhodná technická a organizační opatření.

Členové zaměstnanců společnosti mají právo spravovat osobní údaje pouze v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi a zpracování záznamů o osobních přepravách je zdůrazněno v evidenci o tomto zpracování.

Osobní údaje mohou být sděleny vládním orgánům a / nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud to vyžadují platné zákony nebo v případě potřeby pro výkon našich práv, včetně podmínek použití, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích stran) pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být také zveřejněny třetím stranám, včetně:

 • Poskytovatelé služeb, kteří poskytují společnosti administrativní, odbornou a technickou podporu pro podporu IT, bezpečnosti a komerčních zdrojů; konkrétně účetní, kurýrní službu nebo jiné společnosti, které nám pomáhají z technického nebo logistického hlediska.
 • obchodní partneři, dodavatelé a subdodavatelé, kteří budou provádět všechny smlouvy, které uzavřeme s vámi;
 • Inzerenti a inzerenti, kteří požadují vaše informace, vybírají a zobrazují reklamu relevantní pro vás. Nezveřejňujeme inzerentům identifikovatelné informace, poskytneme však souhrnné informace o našich uživatelích. Můžeme také použít agregované informace, abychom inzerentům pomohli oslovit typ cílového publika. Můžeme použít osobní údaje, které jsme shromáždili od vás, abychom respektovali přání inzerentů zobrazováním reklamních zpráv pouze cílovým skupinám uživatelů;
 • – analytici a poskytovatelé vyhledávačů, kteří nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše stránky.

Ukládání osobních údajů a přenos do zahraničí

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy v Evropské unii (“EU”) av Evropském hospodářském prostoru (dále jen “EHP”). Informace shromážděné třetími stranami prostřednictvím souborů cookie (např. Prostřednictvím služby Google) zpravidla poskytují provoz z datového centra mimo EU / EHP. To znamená, že tyto informace, včetně reklamy, mohou být spravovány servery umístěnými v EHP a mohou být převedeny mimo EHP. Další informace naleznete v části Politica privind fișierele de tip cookies.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje převedeny a uloženy v místech mimo EU a EHP těmito třetími stranami. Pokud jsou vaše osobní údaje přeneseny z vaší země do jiné země, zákony a pravidla, která chrání vaše osobní údaje v zemi, do které jsou vaše informace přenášena, se mohou lišit (nebo nabízejí méně ochrany) než ty v zemi kde jste.

Zamýšlíme obecně neposílat vaše osobní údaje mimo EHP, pokud neexistují odpovídající záruky.

Chcete-li se dozvědět více o převodech a příslušných zárukách, které jsme vytvořili před těmito převody, můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených komunikačních údajů.

VAŠE PRÁVA

Můžete nás požádat o:

 • Potvrzujeme, že vaše osobní údaje jsou nebo nebudou zpracovávány naší společností
 • Poskytujeme kopii vašich osobních údajů a / nebo je opravíme.
 • Používáte naše právo a požádáte nás o smazání vašich osobních údajů.
 • Zastavte zpracování vašich osobních údajů (např. použití přímého marketingového zpracování nebo určitých automatických rozhodnutí o zpracování (včetně vytváření profilů).
 • Odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Omezte zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností, které si přejete, nebo požádejte o předání těchto údajů za podmínek, které si přejete.

Nebudeme účtovat poplatky za vyhovění vaší žádosti.

Chcete-li tyto práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Uchovávání osobních údajů

, aby se vaše osobní data pouze tak dlouho, jak je to nutné, v souladu s politikou týkající se zpracování údajů po dobu nepřesahující dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení informací a / nebo vyžadované platnými právními předpisy, v souladu s použitelnými minimálními ochrannými lhůtami a / nebo je-li to nezbytné pro uplatnění našich oprávněných práv (a oprávněných práv jiných třetích stran).

Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, že osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu stanovenou podle vašeho souhlasu, pokud zrušit nebo omezit před uplynutím této lhůty. V takových případech, budeme zastavit zpracování osobních údajů v otázce pro účely relevantní, s výhradou právní povinnosti zpracovávat osobní údaje a / nebo naši potřebu zpracovávat osobní údaje za účelem výkonu svých práv legitimní (včetně oprávněných práv jiných třetích stran).

Bezpečnost dat

Vaše data uchováváme na našich serverech a serverech hostovaných třetími stranami (včetně cloudových služeb).

Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu.

Všechny platební transakce budou zašifrovány, ale jste odpovědní za zachování důvěrnosti všech způsobů ověřování (např. hesel), které jste použili k přístupu na části našeho webu.

Přenos dat přes internet není zcela bezpečný. Zatímco se budeme snažit chránit vaše data, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů, které vám byly předloženy na našich stránkách. jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí. Pouze poté, co obdržíme data, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Ochrana soukromých osob

Nevědomě sbíráme osobní identifikační údaje na našich stránkách od lidí mladších 18 let. Pokud rodič nebo opatrovník vědí, že neplnoleté osoby pod jejich přímým dohledem nebo nám neposkytly své osobní údaje, musí nás okamžitě informovat.

Pokud zjistíme, že osoba mladší 18 let poskytla osobní údaje, okamžitě zlikvidujeme tyto informace z našich serverů, pokud rodič nebo opatrovník výslovně neschválí zpracování osobních údajů nezletilých.

Cookies a widgety sociální komunikace

Naše stránky používají cookies k odlišení od ostatních uživatelů našeho webu. Podrobné informace o použitých souborech cookie, o tom, jak dlouho je používáme, ao účelu, pro který je používáme, naleznete v části Cookie Policy na adrese: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky mohou poskytovat odkazy na weby, které nekontrolujeme. Jakmile kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Pro každou návštěvu musíte přečíst její zásady ochrany osobních údajů.

Nejsme zodpovědní za zásady a postupy jiných společností.

Nenahrazujeme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů a oznámení nebo postupy webových stránek nebo služeb třetích stran.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit vaše právo, můžete se obrátit na pracovníka ochrany údajů na [email protected] nebo zaslat dopis osobě odpovědné za Ochrana osobních údajů společnosti na adrese: Mun. Bucuresti, sekce 4, Výzkumní pracovníci, č. 3, 19, 13, Rumunsko.

Nezveřejňujte citlivé osobní údaje (např. informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženských nebo jiných přesvědčeních, zdraví nebo členství v odborové organizaci), osobní číselný kód , čísla sociálních zdravotních pojišťoven nebo informace o trestním rejstříku, když máme kontakt prostřednictvím našeho webu.


Poslední aktualizace: 31. prosince 2019.

Aktualizujeme tuto politiku, když se objeví nová data nebo ji legislativa požádá. O změně budeme informovat buď zasláním nové verze na naše stránky, nebo pokud jste nám poskytli kontaktní údaje a souhlasili s tím, že vás budeme kontaktovat, upozorníme vás na poskytnuté kontaktní údaje. Pro každou změnu, kterou můžete mít, se prosím pravidelně obracejte na tuto informaci.

Pravila o privatnosti

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, Rumunjska pravna osoba, sa sjedištem u Mun Bucuresti, sektor 4, str. Cercetatorilor, br. 3, bl. 19, ap. 13, Rumunjska, registrirana pri Trgovačkom registru pod br. J40 / 5002/2012, jedinstveni registracijski broj RO 30144733, operator osobnih podataka registriran pod br. 14754 / 04.12.2009, u daljnjem tekstu “Operator za osobne podatke”, kao operator osobnih podataka, prenesemo ovo

Obavijest o obavijesti

da detaljno obradimo i zaštitimo vaše osobne podatke

Naša pravila o korištenju i obradi osobnih podataka

Ova obavijest se šalje putem naše web stranice i, na zahtjev, poštom ili e-mailom, koristeći zahtjev za dopisivanje: e-mail: [email protected], u pisanom obliku, na: Mun Bukurešt, sektor 4, Istraživači str., Br. 3, bl. 19, ap 13, Rumunjska.

U tom smislu ozbiljno shvaćamo Vaše osobne podatke i želimo da se osjećate sigurno kada posjetite našu web stranicu. Sigurnost vaših osobnih podataka, bez obzira na to (ime, adresa, telefonski broj ili adresa e-pošte), važna je briga za nas.

Zato u obzir uzimamo sigurnost vaših osobnih podataka u svim našim poslovnim procesima.

On-line aktivnosti provode se sukladno zakonima o zaštiti podataka i sigurnosti. Zatim ćete saznati koje informacije prikupljamo i kako ih postupamo.

Upozorenje! Naša web stranica može sadržavati veze na web stranice na Internetu koje mogu biti ili ne moraju biti pokrivene izjavama o zaštiti podataka, a to je odgovornost vlasnika tih stranica. Molimo provjerite pristup vanjskoj politici i izjavama vlasnika o zaštiti osobnih podataka i to je isključiva odgovornost vlasnika web mjesta.

Ova politika obrade odnosi se na osobne podatke posjetitelja i korisnika naše stranice na kojima se može pristupiti na adresi www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ i postojeći ili potencijalni korisnici / posjetitelji / kupci naših proizvoda.

U bilo kojoj situaciji koja nije u skladu s sadašnjom politikom obrade i zaštite osobnih podataka, ako se ne uklapate ni u jednu od gore navedenih kategorija, obratite se na [email protected] i mi ćemo vam pružiti podatke u skladu s vašim situacija.

Osobni podaci – odgovoran

Prikupljanje i obrada osobnih podataka izrađuje se u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju osobnih podataka kruženje tih podataka, kao i rumunjsko zakonodavstvo na snazi.

Poštivanje gore navedenih odredbi zaštite podataka kontroliraju sljedeći pojedinci i tijela, unutarnji ili vanjski, na koje se može kontaktirati bilo koji korisnik naše stranice:

 • Interni delegat tvrtke SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL za zaštitu podataka: g. Marius Lazarescu, telefon: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected](for outside Romania, English only).
 • Rumunjsko nadzorno tijelo:Državna uprava za nadzor obrađivanja osobnih podataka, koja će biti kontaktirana 28.-30. G. Gheorghe Magheru Bd., Sektor 1, poštanski broj 010336, Bukurešt ili www.dataprotection.ro.

Koje podatke prikupljamo o vama

Prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke u interakciji s nama (na primjer, podatke koje unesete ispunjavanjem obrazaca na našim web stranicama ili kontaktiranjem putem telefona, e-maila ili na bilo koji drugi način).

Informacije koje pružaju kada se registrirate za korištenje stranice, pretplatite se na naš servis, kada sudjeluju u forumima i drugim aktivnostima društvene komunikacije na našoj web stranici ispunjavanjem formira na mjestu ili na neki drugi način, registracija za natjecanja, promocije i studije organizira nama i čine kupovinu na našim stranicama ili kada prijavljujete problem s našim stranicama.

Podaci koje mogu uključivati vaše ime, adresu, e-mail i broj telefona, osobni opis i sliku, dob, datum rođenja i spol te druge podatke po potrebi.

Nećemo prikupljati i obrađivati osobne podatke osjetljive o vama (npr informacija o rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili filozofska uvjerenja, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju), osim ako smo Morate to učiniti zakonom i / ili nam ako ste nam izričito dali pristanak.

Ako se dobrovoljno otkriti osobne podatke (uključujući i osobne podatke osjetljiva) na vas interakcije na našoj web stranici ili putem korespondencije s nama putem telefona, e-maila ili bilo kojim drugim sredstvima dobrovoljno, a ne na naš zahtjev, mi ćemo izbrisati takve osobne podatke iz naših sustava, ako uzmemo u obzir da je obrada nužna za legitimne svrhe, osim ako se javnost podataka (npr na forumu poruke koje je javno vidljiv), u kojem slučaju ćemo brisati te podatke iz naše stranice na vaš zahtjev u pisanom obliku ili ako zakonom zahtijeva tako ili ako želimo zadržati.

Upozorenje! ne prikupljamo osobne podatke putem naše web stranice bez da vas obavijestimo. Samo ti odlučiti hoće li ili ne da se poznate takve podatke u registraciji na licu mjesta, narudžbu ili anketu.

Korisnički ugovor možete povući iz bilo kojeg razloga iz bilo kojeg razloga putem e-maila poslati na adresu: [email protected] ili u pisanom obliku u: Bukureštu, Sektor 4, Istraživači Str., Br. 3, bl. 19, ap 13, Rumunjska.

Napomena: Vaša povlačenje pristanka neće utjecati na zakonitost neke obrade koja se dogodila prije njegova odlaska u mirovinu

Korištenje osobnih podataka

Svaki put kada posjetite našu web lokaciju, automatski prikupljamo sljedeće podatke:

 • tehnički podaci: to može uključivati Internet Protocol (IP) adresu koja se koristi za spajanje vašeg internetskog uređaja, podatke za prijavu, vrstu preglednika i verziju i proširenja, operacijski sustav koji se koristi, vrstu uređaja i marku mobilnog uređaja; ti se podaci mogu prikupljati i obrađivati u naše ime putem kolačića treće strane, a više o tome možete pronaći na adresi www.maxime-efficiens.com/cookie.
 • podaci o vašem posjetu: mogu sadržavati potpune URL-ove, niz klikova na, putem i na našoj web-lokaciji (uključujući datum i vrijeme), informacije ili proizvode koje ste pregledali ili pretraživali (uključujući objavljene materijale, kategorije učitani materijal, vrijeme odziva stranica, pogreške preuzimanja, trajanje posjete određenim stranicama, vrijeme provedeno u aplikaciji i broj prikaza iz takvih aplikacija, prosječan broj materijala pregledanih na našoj web-lokaciji, informacije o vaše interakcije s stranicama (kao što su pomicanje, klikovi mišem i prijelazi), metode korištenja za kretanje po stranici, podatke o vašem ponašanju i bilo koji telefonski broj koji nas je zvao ili bilo koja adresa e-pošte koja se koristi za nas kontakt.

Ako dobijemo vaše osobne podatke od treće strane, mi ćemo vam pružiti sve relevantne informacije o obradi vaših osobnih podataka na zahtjev i oni će automatski biti uključeni u ove Pravila o privatnosti.

Možemo obraditi Vaše osobne podatke ako moramo izvršiti ugovor koji smo sklopili s vama; ako moramo poštivati zakonsku obvezu; kada je to neophodno za naše legitimne interese i / ili za vaše interese (na primjer, za otkrivanje i sprječavanje prijevare ili za osiguranje sigurnosti mreže), osim ako vaša temeljna prava prevlada nad tim interesima.

Obrađujemo vaše osobne podatke za razne tehničke, administrativne i operativne razloge, kao što je osiguranje da se sadržaj prezentira na najučinkovitiji način za vas i vaše računalo; poboljšati našu web lokaciju, uključujući njezinu funkcionalnost; za njegovu administraciju; za interne operacije, uključujući i za potrebe analize podataka, ispitivanja, istraživanja, statistike; za oglašavanje i marketing, tako da možemo ponuditi personalizirani sadržaj koji bi vam mogao biti od veće važnosti.

Ako tražimo da se osobni podaci pridržavaju zakonskih ili ugovornih obveza, obvezu pružanja takvih osobnih podataka. To znači da ako takvi osobni podaci nisu navedeni, nećemo biti u mogućnosti upravljati ugovornim odnosima ili ispunjavati vaše obveze prema vama.

U svim ostalim slučajevima, pružanje osobnih podataka nije obavezno i niste im obvezni pružiti ih.

Kako i kome otkrivamo vaše osobne podatke

NE PRODAJEMO svoje osobne podatke trećim stranama.

Unutar tvrtke ograničeni broj članova osoblja, poput onih u upravi, prodaji ili IT odjelima, ima pristup vašim osobnim podacima. Ovi članovi osoblja podliježu obvezama povjerljivosti u vezi s osobnim podacima.

Poduzete su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Članovi osoblja Društva imaju pravo upravljati osobnim podacima samo u vezi s njihovim službama, a obrada osobnih podataka o prijevozu istaknuta je u zapisničkoj evidenciji takve obrade.

Osobni podaci mogu se priopćiti vladinim tijelima i / ili agencijama za provedbu zakona, ako to zahtijeva primjenjivi zakon ili ako je to potrebno za ostvarivanje naših prava, uključujući uvjete korištenja ili za zaštitu naših legitimnih interesa (uključujući legitimni interesi trećih osoba) samo u skladu s primjenjivim zakonima.

Vaši se osobni podaci također mogu otkriti trećim stranama, uključujući:

 • davatelji usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku tvrtki za IT podršku, sigurnost i komercijalne resurse; naime računovodstvena tvrtka, kurirska služba ili druge tvrtke koje nam pomažu s tehničke ili logističke točke gledišta.
 • poslovnih partnera, dobavljača i kooperanata za izvršenje svih ugovora koje zaključujemo s vama;
 • oglašivačima i oglasnim mrežama koje zahtijevaju vaše podatke za odabir i prikazivanje relevantnih oglasa. Ne objavljujemo podatke koji se mogu identificirati oglašavačima, ali ćemo pružiti skupne informacije o našim korisnicima. Također možemo upotrijebiti agregirane informacije kako bismo oglašavačima pomogli da dođu do vrste publike koju ciljaju. Možemo upotrijebiti vaše osobne podatke koje smo prikupili od vas da poštujemo želje oglašivača prikazivanjem njihovih oglašavačkih poruka samo ciljanoj publici;
 • analitike i tražilice koji nam pomažu poboljšati i optimizirati našu web lokaciju.

Pohranjivanje vaših osobnih podataka i prijenos u inozemstvo

Vaši osobni podaci koje skupljamo pohranjuju se u Europskoj uniji (“EU”) iu Europskom gospodarskom prostoru (“EEA”). Međutim, informacije prikupljene od strane trećih osoba putem kolačića (npr. Preko Googlea) općenito će poslužiti promet iz podatkovnog centra izvan EU / EEA. To znači da takve informacije, uključujući promet oglasa, mogu upravljati poslužitelji koji se nalaze u EEA i mogu se prenijeti izvan EEA. Za više informacija pogledajte: Pravila o kolačićima.

Pored toga, vaši osobni podaci mogu biti preneseni i pohranjeni na mjestima izvan EU i EEA od strane trećih strana. Kada se vaši osobni podaci prenose iz vaše zemlje u drugu državu, zakoni i pravila koja štite vaše osobne podatke u zemlji u koju se vaši podaci prenose mogu se razlikovati (ili mogu ponuditi manje zaštite) od onih u zemlji gdje si.

Namjeravamo, kao opće pravilo, ne prenositi vaše osobne podatke izvan EGP-a osim ako postoje odgovarajuće zaštitne mjere.

Da biste saznali više o transferima i odgovarajućim zaštitnim sredstvima koje smo uspostavili prije tih prijenosa, možete nas kontaktirati pomoću gore navedenih komunikacijskih podataka.

VAŠA PRAVA

Možete nas zatražiti da:

 • Potvrđujemo da vas osobni podaci obrađuju ili ne obrađuju,
 • Dostavili smo kopiju vaših osobnih podataka i / ili ih ispravili.
 • Koristite naše pravo da nas zatražite da brišete vaše osobne podatke.
 • Zaustavite obradu osobnih podataka (npr., korištenje obrade izravnog marketinga ili određenih automatiziranih odluka o obradi (uključujući izradu profila).
 • Povlačite svoj pristanak na obradu osobnih podataka.
 • Ograničite obradu osobnih podataka pod određenim okolnostima koje želite ili zatražite prijenos takvih podataka pod uvjetima koje želite.

Nećemo naplatiti naknade za ispunjavanje vašeg zahtjeva.

Ako želite ostvariti ta prava, kontaktirajte nas putem gore navedenih kontaktnih podataka.

Održavanje vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke zadržavamo samo onoliko dugo koliko je to potrebno, u skladu s pravilima o obradi podataka, u razdoblju koje ne prelazi razdoblje potrebno za ispunjavanje svrhe navedenih u ovoj obavijesti i / ili zahtijevane primjenjivim zakonom, u skladu s minimalne zakonske periode čuvanja i / ili dokle god moramo ostvariti svoja legitimna prava (i legitimna prava drugih trećih osoba).

Ako obrađujemo vaše osobne podatke pod vašim pristankom, takvi će se osobni podaci obrađivati samo za vrijeme vašeg pristanka, osim ako ih ne povučete ili ne ograničite prije isteka tog razdoblja. U takvim ćemo slučajevima obustaviti obradu tih osobnih podataka u relevantne svrhe, podložno pravnoj obvezi obrade takvih osobnih podataka i / ili naše potrebe za obradom takvih osobnih podataka u svrhu naših legitimnih prava (uključujući legitimna prava trećih osoba).

Sigurnost podataka

Vaše podatke čuvamo na našim poslužiteljima i poslužiteljima koje pružaju treće strane (uključujući usluge temeljene na oblaku).

Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i spriječili neovlašteni pristup.

Svi platni promet bit će šifrirani, ali vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti svih sredstava za provjeru autentičnosti (npr. Lozinke) koje koristite za pristup dijelovima naše web stranice.

Prijenos podataka preko Interneta nije posve siguran. Iako ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili vaše podatke, ne možemo jamčiti sigurnost vaših podataka koji su vam dostavljeni na našoj web stranici; bilo koji prijenos je na vašem vlastitom riziku. Tek nakon što primimo vaše podatke koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne značajke kako bismo spriječili neovlašteni pristup.

Privatnost maloljetnika

Svjesno ne prikupljamo osobne identifikacijske podatke na našim stranicama od osoba mlađih od 18 godina. Ako je roditelj ili skrbnik svjestan da maloljetnici pod izravnim nadzorom ili ne daju nam svoje osobne podatke, moraju ih odmah obavijestiti.

Ako ustanovimo da je osoba mlađa od 18 godina pružila osobne podatke, odmah ćemo ih uništiti s naših poslužitelja, osim ako roditelj ili skrbnik ne daju izričitu suglasnost za obradu od nas osobnih podataka maloljetnika.

Kolačići i dodaci za društvenu komunikaciju

Naša web stranica koristi kolačiće kako bi vas razlikovala od ostalih korisnika naše web stranice. Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljavamo, koliko ih upotrebljavamo i svrhe za koje ih upotrebljavamo potražite u našim pravilima o kolačićima na adresi: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Veze na druge web stranice

Naša web stranica može pružiti linkove na web stranice koje ne kontroliramo. Nakon što kliknete vezu treće strane, bit ćete usmjereni na tu web-lokaciju. Za svaki posjet morate pregledati pravila o privatnosti.

Nismo odgovorni za pravila i praksu drugih tvrtki.

Ne kontroliramo niti preuzmemo odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti i obavijesti ili prakse web stranica ili usluga treće strane.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s obradom vaših osobnih podataka ili ako želite ostvariti svoje pravo, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresi [email protected] ili poslati pismo osobi odgovornoj za zaštita osobnih podataka tvrtke, na adresi: Mun Bucuresti, sektor 4, Istraživači Str., br. 3, bl. 19, ap 13, Rumunjska.

Nemojte otkrivati osjetljive osobne podatke (npr. informacije o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim mišljenjima, vjerskim ili drugim uvjerenjima, zdravlju ili članstvu u sindikatu), osobni numerički kod , brojeve karata za socijalno zdravstveno osiguranje ili podatke o zločinačkim podacima kada imamo kontakt putem našeg web mjesta.


Ažurirano: 31. prosinca 2019. godine.

Ažurirat ćemo ovo pravilo kada se pojave novi podaci ili za to zahtijevaju zakonski propisi. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvoj promjeni objavljivanjem nove inačice na našoj web stranici ili, ako ste nam dali svoje podatke za kontakt i dogovorili da Vas kontaktiramo, obavijestit ćemo vas pomoću navedenih podataka za kontakt. Molimo vas da povremeno otkrijete ove obavijesti o svim promjenama koje ste imali.

Adatvédelmi irányelvek

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, Román jogi személy, székhelye: Munka Bucuresti, 4. szektor, Cercetatorilor, nr. 3, bl. 19, 13. ap., Románia, a Kereskedelmi Nyilvántartásban regisztrálva. J40 / 5002/2012, egyedi azonosító szám RO 30144733, személyes adatok kezelője regisztrált száma: 14754 / 04.12.2009 (a továbbiakban: “személyes adatkezelő”) személyes adatkezelőként továbbítjuk ezt

Tájékoztató megjegyzés

hogy részletezze, hogyan kezeljük és védjük személyes adatait

A személyes adatok felhasználásával és feldolgozásával kapcsolatos politikánk

Ezt a tájékoztatót honlapunkon, kérésre, postai úton vagy e-mail útján küldjük el a levelezési kérelem felhasználásával: e-mail: [email protected], írásban: Mun Bukarest, szektor 4, Kutatók str., No. 3, bl. 19, ap 13, Románia.

E tekintetben komolyan kezeljük személyes adatainak védelmét, és azt szeretnénk, ha biztonságban éreznéd magad, amikor felkeresi honlapunkat. A személyes adatok biztonsága, akármi is legyen (név, cím, telefonszám vagy postacím), fontos számunkra.

Ezért veszi figyelembe a személyes adatok biztonságát minden üzleti folyamatban.

Az on-line tevékenységeket az adatvédelmi és biztonsági törvényekkel összhangban végzik. Ezután megtudhatja, milyen információkat gyűjtünk és hogyan kezeljük őket.

Figyelem! Webhelyünk tartalmazhat olyan internetes oldalakra mutató linkeket, amelyek adatvédelmi nyilatkozatokkal fedezhetők vagy hiányozhatnak, és ez a webhelyek tulajdonosai felelőssége. Kérjük, ellenőrizze a tulajdonosok személyes adatainak védelmére vonatkozó, a tulajdonos felelősségét a külső tulajdonos honlapján található külső webhelyhez.

Ez a Feldolgozási Szabályzat a webhelyünk látogatóinak és felhasználóinak személyes adatait érinti, amelyek elérhetők a címünkben www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ és termékeink meglévő vagy potenciális felhasználói / látogatói / vásárlói.

Bármely olyan helyzet esetén, amely nem felel meg a személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó jelen irányelvnek, ha nem tartozik a fent felsorolt ​​kategóriák koze, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az [email protected] címen, és a helyzetnek megfelelő információt nyújtunk Önnek.

Személyes adatok – Felelős

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása a jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet adatokat, valamint a hatályos román jogszabályokat.

A fenti adatvédelmi rendelkezések betartásáért a következő személyek és testületek irányíthatók: akár belső, akár külső, amelyekről a honlap bármely felhasználója felveheti a kapcsolatot:

 • Az SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL adatvédelmi belső megbízottja: Marius Lazarescu, telefon: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected] (for outside Romania, English only)
 • Román Felügyeleti Hatóság:A személyes adatfeldolgozás felügyeletéért felelős nemzeti hatóság, melyet a 28- 30-án Gheorghe Magheru Bd., 1. ágazat, 010336, Bukarest vagy www.dataprotection.ro címen lehet felvenni.

Milyen információkat gyűjtünk Önről

Személyes adatait összegyűjtjük és feldolgozzuk velünk való kapcsolattartás során (például az általunk megadott adatok kitöltésével weblapjainkon, vagy telefonon, e-mailen vagy más módon).

Az Ön által megadott adatok a webhely használatára jelentkeznek, feliratkoznak szolgáltatásainkról, részt vesznek a fórumon vagy más társadalmi kommunikációs tevékenységben a webhelyünkön, ha kitöltünk egy egy űrlap a webhelyen vagy más módon, jelentkezzen be versenyekbe, promóciókba vagy az általunk végzett tanulmányokba, és amikor webhelyünket vásárolja, vagy ha problémát jelent a webhelyünkön.

A megadott adatokat az Ön neve, címe, e-mail és telefonszámát, személyi leírás és fotó, életkor, születési dátum, nem és egyéb információk, ha szükséges.

Nem gyűjtünk, vagy a személyes adatok feldolgozását érzékeny Önről (például tájékoztatás a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, az egészségügy, a szexuális életre, szexuális beállítottság), hacsak nem vagyunk Önnek törvényesen és / vagy külön megadja az Ön kifejezett hozzájárulását.

Ha Ön önkéntesen személyes adatokat (beleértve az érzékeny személyes adatokat is) ad meg nekünk webhelyünkkel való kapcsolatán keresztül, vagy telefonon, e-mailben vagy más módon töröljük az ilyen személyes adatokat a rendszerünkről, ha nem tartjuk úgy, hogy a feldolgozás törvényes cél eléréséhez szükséges, hacsak nem tettétek ezeket a nyilvános adatokat (például egy fórumon nyilvános üzenetek), mely esetben töröljük ezeket az adatokat az oldalunkról írásbeli kérésére, vagy csak akkor, ha a törvény előírja, vagy nem szeretnénk megőrizni.

Figyelem! Nem gyűjtünk személyes adatokat weboldalunkon anélkül, hogy tudnánk. Ön az egyetlen, aki eldönti, hogy szeretné-e ezt az információt közölni velünk a helyszíni regisztrálással, megrendelés vagy szavazás útján.

Ön bármely okból bármiféle okból bármikor visszavonhatja felhasználói szerződését a következő címre: [email protected] vagy írásban: Bucharest, Sector 4, Researchers Str., No. 3, bl. 19, ap 13, Románia.

Megjegyzés: A beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző feldolgozás jogszerűségét.

Személyes adatok felhasználása

Minden alkalommal, amikor felkeresi webhelyünket, automatikusan összegyűjtjük a következő adatokat:

 • műszaki adatok: ez magában foglalhatja az Internet-eszköz, a bejelentkezési adatok, a böngésző típusát és verzióját és kiterjesztéseit, az alkalmazott operációs rendszert, az eszköz típusát és a mobilkészülék-márkát összekötő internetcímet; ezeket az adatokat gyűjthetjük és feldolgozhatjuk nevünkben harmadik féltől származó cookie-k segítségével, és erről további információ található www.maxime-efficiens.com/-cookie.
 • az Ön látogatásának adatai: tartalmazhat teljes URL-t, egy kattintássorozatot a webhelyünkre és a webhelyünkről (ideértve a dátumot és az időt), az általunk megtekintett vagy keresett információk vagy termékek (beleértve a közzétett anyagokat, a a feltöltött anyagok, az oldalra adott válaszidők, a letöltési hibák, bizonyos oldalak látogatásának időtartama, az alkalmazásban töltött idő és az ilyen alkalmazásokból származó nézetek száma, a honlapunkon megtekintett anyagok átlagos száma, az oldalakkal kapcsolatos interakció (pl. görgetés, egérkattintások és kereszteződések), az oldal navigálásának módszerei, az Ön viselkedésével kapcsolatos adatok és a hívott telefonszámok, illetve az általunk használt e-mail címek kapcsolatot.

Ha az Ön adatait a személyes egy harmadik félnek, mi lesz az kérésre minden releváns információt feldolgozása a személyes adatok és azok automatikusan benne lesznek a feltételek a személyes adatok feldolgozása.

Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha olyan szerződést kell végrehajtanunk, amelyet veled kötöttünk; ha tiszteletben kell tartanunk egy jogi kötelezettséget; ha szükséges a törvényes érdekeit és / vagy az Ön érdekeit (például a csalások felderítésével és megelőzésével, illetve biztonsági hálózatok), ha a az alapvető jogok elsőbbséget élveznek ezen érdekeket.

gyűjthet személyes adatokat különböző technikai okok miatt, adminisztratív és operatív, mint például, hogy biztosítsák a bemutató tartalom a lehető leghatékonyabb módon az Ön és a számítógép; webhelyünk fejlesztése, beleértve annak működését; annak igazgatásához; belső műveletekhez, ideértve az adatelemzés, tesztelés, kutatás, statisztika céljából; hirdetéshez és marketinghez, így személyre szabott tartalmakat ajánlhatunk Önnek.

Ha személyes adatokat kérünk jogi vagy szerződéses kötelezettségek teljesítésére, akkor Önnek ilyen személyes adatok szolgáltatása kötelező. Ez azt jelenti, hogy ha az ilyen személyes adatokat nem áll rendelkezésre, akkor nem lesz képes kezelni szerződéses kapcsolatokat vagy teljesíteni kötelezettségeit az Ön számára.

Minden más esetben a személyes adatok megadása nem kötelező, és nem köteles megadni.

Hogyan és kinek adjuk el személyes adatait?

NEM VAGYUNK VAGYON személyes adatait harmadik félnek.

A cégen belül korlátozott számú személyzet, például az adminisztráció, az értékesítés vagy az informatikai részlegek hozzáférhetnek személyes adataihoz. Ezek a személyzet tagjai a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak.

A személyes adatok védelme érdekében megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekre van szükség.

A munkatársak irányítására jogosult személyes adatait csak kapcsolatban munkaköri feladatokat, valamint a feldolgozás bármely személyes adat carcater bizonyítja a nyilvántartásban, amely nyomon követi az ilyen feldolgozás.

A személyes adatokat közigazgatási hatóságoknak és / vagy bűnüldöző szerveknek is közölni lehet, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, vagy szükség esetén jogaik gyakorlására, beleértve a felhasználási feltételeket, illetve törvényes érdekeik védelme érdekében. (beleértve a harmadik személyek jogos érdekeit) csak az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Személyes adatait harmadik félnek is közzéteheti, beleértve:

 • Olyan szolgáltatók, amelyek adminisztratív, professzionális és technikai támogatást nyújtanak a vállalat számára IT, biztonsági és kereskedelmi erőforrások támogatására; nevezetesen a könyvelő cég, a futárszolgálat vagy más vállalatok, amelyek technikai vagy logisztikai szempontból segítenek nekünk.
 • üzleti partnereinket, szállítóit és alvállalkozóinkat, hogy végrehajtsa az összes velünk kötött szerződést;
 • A hirdetők és a hirdetők, akik kérik az Ön adatait az Ön számára releváns hirdetések kiválasztásához és megjelenítéséhez. Nem adjuk ki az azonosítható adatokat a hirdetőknek, de összegyűjtött információkat adunk a felhasználókról. Az összesített információt is használhatjuk, hogy segítsen a hirdetőknek elérni a célközönségüket. Az általunk gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk a hirdetők kívánságainak tiszteletben tartásával a hirdetési üzenetek megjelenítéséhez csak a célközönség számára;
 • elemző és keresőmotor-szolgáltatók, amelyek segítenek javítani és optimalizálni webhelyünket.

Személyes adatok tárolása és külföldre történő továbbítása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az Európai Unióban (“EU”) és az Európai Gazdasági Térségben (EEA) tárolják. A harmadik felek által cookie-k révén (például a Google-n keresztül) gyűjtött információk általában az EU / EGT-n kívüli adatközponttól származó forgalmat szolgálják. Ez azt jelenti, hogy az ilyen információkat – beleértve a hirdetési forgalmat is – az EGT-ben működő szerverek kezelhetik és az EGT-n kívül is továbbíthatók. További információ: Cookie-k házirendje.

Ezenkívül az Ön személyes adatait ezen harmadik felek is átruházhatják és tárolhatják nem EU és EGT területén. Ha az Ön személyes adatait a saját országából egy másik országba továbbítják, azok a törvények és szabályok, amelyek megvédik személyes adatait abban az országban, ahol adatait átruházzák, eltérhetnek (vagy kevesebb védelmet nyújtanak), mint az országban ahol van.

Általános szabályként azt szeretnénk, hogy az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül ne továbbítsuk, kivéve ha megfelelő biztosítékok vannak.

Ha többet szeretne megtudni az átutalásokról és azokról a megfelelő biztosítékokról, amelyeket ezen átutalások előtt állítottunk fel, akkor lépjen kapcsolatba velünk a fenti kommunikációs adatok felhasználásával.

JOGOK

Kérhet minket:

 • Megerősítjük, hogy az Ön személyes adatait feldolgozta vagy feldolgozta,
 • Adunk egy példányt személyes adataival és / vagy kijavítjuk.
 • Ön a jogunkat arra készteti, hogy személyes adatait törölje.
 • A személyes adatok feldolgozásának leállítása (például közvetlen marketinges feldolgozás vagy bizonyos automatizált feldolgozási döntések használata (ideértve a profilkészítést is)
 • Ön visszavonja a beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához.
 • Bizonyos körülmények között korlátozza személyes adatainak feldolgozását, vagy kérheti az ilyen adatok átadását a kívánt feltételek mellett.

Nem kérünk díjat a kérés teljesítéséért.

Ha ezeket a jogokat kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fent említett elérhetőségeken keresztül.

Személyes adataid megőrzése

Tartsd információk személyes csak addig, amíg szükséges, összhangban politika adatkezelés időtartama nem haladja meg az időszak teljesítéséhez szükséges felsorolt célokra ezen értesítés információkat és / vagy vonatkozó törvény, összhangban a törvényes minimum megőrzési időszakokat alkalmazható és / vagy szükség szerint gyakorolja a törvényes jogait (és egyéb törvényes jogait mások).

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása, a személyes adatok feldolgozása csak meghatározott ideig az Ön hozzájárulása, ha nem vonja vissza, vagy limit lejárta előtt ebben az időszakban. Ezekben az esetekben, akkor megáll a személyes adatok feldolgozása olyan célra megfelelő, a jogszabályi kötelezettség személyes adatok feldolgozására és / vagy mi kell, hogy a személyes adatokat annak érdekében, hogy gyakorolja a jogait jogos (beleértve más harmadik felek törvényes jogait is).

Adatbiztonság

tartani az adatokat a szerverek és a szervereken tárolt harmadik felek (beleértve a harmadik fél felhő szolgáltatások felhő – „cloud-alapú szolgáltatások”).

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket használunk a személyes adatok védelmére és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az összes fizetési műveletek titkosítva lesz, de a felelős / titkosságát minden hitelesítési eszközt (pl jelszó) eléréséhez használt részeit oldalunkat.

Az interneten keresztül történő adatátvitel nem teljesen biztonságos. Miközben mindent megteszünk adatainak védelme érdekében, nem garantálhatjuk az Ön weboldalán keresztül benyújtott adatok biztonságát; minden adatátvitel saját felelősségére történik. Csak miután megkaptuk adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat használunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

A kiskorúak titkossága

Nem tudatosan gyűjtünk személyes azonosító adatokat a weboldalunkon 18 év alattiakról. Ha a szülő vagy gondviselő tudatában van annak, hogy a közvetlen felügyelete alatt álló kiskorúak vagy nem rendelkeznek személyes adataikkal, azonnal tájékoztatniuk kell őket.

Ha úgy találjuk, hogy egy 18 éven alatti személy személyes adatokat szolgáltatott, azonnal megsemmisítjük ezeket az információkat a kiszolgálóktól, hacsak a szülő vagy a gondnok kifejezetten hozzájárul a feldolgozáshoz a kiskorú személyes adatait.

Cookie-k és szociális kommunikációs eszközök

Webhelyünk cookie-kat használ, hogy megkülönböztessük Önt webhelyünk többi felhasználójától. Az általunk használt cookie-kat, a felhasználási idővel és használatukkal kapcsolatos részletes információkat a Cookie-házirendben találja: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Linkek más webhelyekre

Webhelyünk olyan webhelyekre mutató linkeket tud nyújtani, amelyeket nem ellenőrizünk. Miután rákattintott egy harmadik féltől származó linkre, akkor erre a webhelyre irányítod. Minden egyes látogatáshoz át kell tekinteni adatvédelmi irányelveinket.

Nem vállalunk felelősséget más cégek politikáihoz és gyakorlataihoz.

Nem ellenőrizzük és nem vállalunk felelősséget a harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei, valamint hirdetései és gyakorlataiért.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van a személyes adatai feldolgozásával, vagy ha jogát gyakorolni kívánja, akkor lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel a következő címen: [email protected] vagy küldjön egy levelet a felelős személynek. a cég személyes adatainak védelme a Munka Bucuresti, 4. szektor, Kutatók Str. 3, bl. 19, ap 13, Románia.

Kérjük, ne tegye közzé érzékeny személyes adatokat (pl. faji vagy etnikai származásról, politikai véleményekről, vallási vagy egyéb meggyőződésről, egészségről vagy szakszervezeti tagságról), személyi numerikus kódot, társadalombiztosítási kártyaszámokat vagy bűnügyi nyilvántartási adatokat, amikor kapcsolatba lépünk webhelyünkkel.


Utolsó frissítés: 2019. december 31.

Frissítjük ezt a házirendet, amikor új adatok jelennek meg, vagy a jogszabályok kérik. Értesítjük Önt bármilyen változásról vagy az új verzió közzétételével webhelyünkön, vagy ha megadta nekünk a kapcsolattartási adatait, és beleegyezett abba, hogy kapcsolatba lépünk veled, értesítjük Önt a megadott elérhetőségekről. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót rendszeres időközönként az esetleges módosításokról.

Politica de confidenţialitate

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucuresti, sector 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, bl. 19, ap. 13, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5002/2012, cod unic de înregistrare RO 30144733, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 14754/04.12.2009, numita mai jos “operatorul de date personale”, în calitate de operator de date cu caracter personal transmitem această

Notă de informare

pentru a detalia felul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal

Politica noastra referitoare la folosirea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta nota de informare este transmisa prin ajutorul website-ului nostru si, la cerere, prin posta sau pe e-mail, folosind pentru aceasta cerere adresa de corespondenta : e-mail: [email protected], in scris, la adresa: Mun. Bucuresti, sector 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, bl. 19, ap. 13, Romania.

În acest sens, tratăm cu seriozitate protecţia datelor tale personale şi dorim să te simţi în siguranţă când vizitezi pagina noastra de internet. Siguranţa datelor tale personale oricare ar fi acestea, (nume, adresă, număr de telefon sau adresă de mail), este o preocupare importantă pentru noi.

De aceea tinem cont de siguranta datelor tale personale în cadrul tuturor proceselor noastre comerciale.

Activităţile on line sunt desfasurate în conformitate cu legile privind protecţia şi siguranţa datelor. În continuare, vei afla ce informaţii colectăm şi cum le tratăm.

Atentie! Site-ul nostru poate conţine legaturi (link-uri) către site-uri de pe internet, care pot sau nu sa fie acoperite de declaraţii privind protecţia datelor iar de acest lucru se fac raspunzatori detinatorii site-urilor respective. Te rugam sa verifici la accesarea unui site extern Politica si Declaratiile detinatorilor acestuia privind protectia datelor personale, de acest lucru fiind direct raspunzator proprietarul site-ului respectiv.

Această Politica de prelucrare se aplică datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesata la adresa www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ si utilizatorilor / vizitatorilor / cumparatorilor existenti sau potentiali ai produselor noastre.

Pentru orice situatie apărută care nu corespunde prezentei politici de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, dacă nu vă încadrați în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să contactați [email protected] și vă vom furniza un set de informare conform situaţiei în care va aflați dumneavoastră.

Date cu caracter personal – Responsabili

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform dispoziţiilor legale, repectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum si a legislatiei romanesti in vigoare.

Respectarea prevederilor de mai sus, privind protecţia datelor, este controlată de următoarele persoane si organisme, interne sau externe, care pot fi contactate de orice utilizator al site-ului nostru:

 • Delegatul intern pentru protecţia datelor al SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL: Domnul Marius Lazarescu, telefon: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected]
 • Autoritatea romaneasca de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactata la adresa: Bd G-ral Gheorghe Magheru, nr 28 – 30, Sector 1, cod poștal 010336, București sau pe www.dataprotection.ro.

Ce informații colectăm despre tine

Colectăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizezi prin completarea formularelor de pe site-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate).

Sunt informații pe care le furnizezi atunci când te înregistrezi pentru a utiliza site-ul, când te abonezi la serviciile noastre, când participi la forumuri de discuții sau în alte activităţi de comunicare socială de pe site-ul nostru, prin completarea unui formular de pe site sau în alt mod, înscrieri la concursuri, promoții sau studii organizate de noi și cand faci cumparaturi de pe site-ul nostru sau când raportezi o problemă legată de site-ul nostru.

Informațiile pe care ni le furnizezi pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de tine (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege și/sau în cazul în care ne-ai furnizat consimțământul tau explicit, în mod separat.

În cazul în care ne furnizezi în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea ta cu site-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim cu excepția cazului în care ai făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil public), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul nostru la cererea ta scrisa sau numai dacă legea impune astfel ori dacă nu dorim să le păstrăm.

Atentie! Nu colectăm date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web fără a-ti aduce la cunoştinţă acest lucru. Esti singurul care decide dacă doresti să ne faci cunoscute sau nu astfel de date în cadrul înregistrării pe site, plasării unei comenzi sau al unui sondaj.

Puteți să vă retrageți acordul de folosință din orice motiv personal, din orice motiv printr-un e-mail trimis la: [email protected] sau in scris, la adresa: Mun. Bucuresti, sector 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, bl. 19, ap. 13, Romania.

De retinut: retragerea consimţământului tau nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea lui.

Folosirea datelor cu caracter personal

De fiecare dată când vizitezi site-ul nostru, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice: acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea dispozitivului tau la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de navigator si ale extensiilor acestuia, sistemul de operare folosit, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa www.maxime-efficiens.com/cookie.
 • date despre vizita ta: pot include localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ai vizualizat sau căutat (inclusiv materialele publicate citite, categoriile de material incarcate pe site accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, timpul petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de materiale vizualizate pe site-ul nostru, informații privind interacțiunea ta cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul tau și orice număr de telefon folosit pentru a ne apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a ne contacta.

În cazul în care obținem datele tale cu caracter personal de la o terță parte, iti vom furniza la cerere toate informațiile relevante despre prelucrare datele tale personale iar acestea se includ automat in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Putem prelucra datele tale cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu tine; dacă trebuie să respectăm o obligație legală; atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime și/sau pentru interesele tale (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile tale fundamentale prevalează față de aceste interese.

Prelucrăm informațiile tale cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru tine și pentru computerul tau; pentru a îmbunătăți site-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea lui; pentru operațiuni interne, inclusiv în scopuri de analiză a datelor, testare, cercetare, statistică; pentru publicitate și marketing, astfel încât să oferim un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru tine.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către tine este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să ne respectăm obligațiile fata de tine.

În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu ai obligația de a le furniza.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

NU VINDEM datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul companiei, un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de administrativ, vânzări sau IT au acces la datele tale cu caracter personal. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Măsurile tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal.

Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai în legătură cu responsabilitățile de serviciu iar prelucrarea oricarei date cu carcater personal este evidentiata intr-un registru care tine evidenta acestor prelucrari.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) numai în conformitate cu legile aplicabile.

Datele tale cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale; respectiv firmei de contabilitate, serviciului de curierat sau altor companii care ne ajuta din punct de vedere tehnic sau logistic.
 • parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu tine;
 • agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile tale pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru tine. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate despre utilizatorii noștri. De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la tine pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare doar publicului vizat;
 • furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului nostru.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele tale cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se poate afla in afara UE/SEE. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies.

În plus, datele tale cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE de catre aceste terte parti. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care va aflati.

Intenționăm, ca regula generala, să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate.

Pentru a afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le-am instituit înainte de aceste transferuri puteti sa ne contactati folosind datele de comunicare de mai sus.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Poti să ne soliciți să:

 • Iti confirmăm dacă datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi,
 • Iti furnizăm o copie a datelor tale cu caracter personal și/sau să le corectăm.
 • Iti folosesti de dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal.
 • Sa te opui unor prelucrări ale datelor tale cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri).
 • Iti retragi consimțământul dat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Restricționezi prelucrarea datelor tale cu caracter personal în anumite circumstanțe dorite de tine sau sa solicti transferul acestor date in conditiile dorite de tine.

Nu vom percepe taxe pentru a răspunde cererii tale.

Dacă doresti să iti exercitezi aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

Pastrarea datelor tale cu caracter personal

Păstrăm datele tale cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica privind prelucrarea datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor terti).

În cazul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul consimțământului tau, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul tau, cu excepția cazului în care il retrageți sau limitați înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor terti).

Securitatea datelor

Păstrăm datele tale pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”).

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să iti protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate dar esti responsabil/a pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de tine pentru a accesa părți ale site-ului nostru.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a-ti proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor tale transmise de tine pe site-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. Numai după ce primim datele tale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidenţialitatea datelor minorilor

Nu colectam cu bună știință pe site-ul nostru date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că minorii aflati sub supravegherea directa a acestora sau nu, ne-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze imediat.

În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani a furnizat date cu caracter personal, vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal ale minorului.

Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie pentru a te distinge de ceilalți Utilizatori ai site-ului nostru. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consulta Politica noastră privind fișierele de tip cookie la adresa: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Linkuri către alte site-uri

Site-ul nostru poate furniza linkuri către site-uri pe care nu le controlam. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționati către site-ul respectiv. Pentru fiecare vizita trebuie să analizezi politicile lor privind confidențialitatea.

Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii.

Nu controlam și nu ne asumam nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Contact

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal sau dacă doresti să iti exerciți un drept, poti contacta responsabilul privind protectia datelor personale la adresa de e-mail [email protected] sau poti transmite o scrisoare în atenţia responsabilului privind protectia datelor personale al companiei, la adresa: Mun. Bucuresti, sector 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, bl. 19, ap. 13, Romania.

Te rugăm să nu divulgi date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), cod numeric personal, numere de card de asigurare socială de sanatate sau informații legate de cazierul penal atunci când avem contact prin intermediului site-ului nostru.


Ultima actualizare: 31 decembrie 2019.

Vom actualiza această politică atunci când vor apărea date noi sau legislatia o va cere. Va vom notifica despre orice modificare fie prin postarea noii variante pe site-ul nostru, fie, in cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ati fost de acord să vă contactăm, vă vom anunța folosind datele de contact furnizate. Vă rugăm să consultați periodic această nota de informare a va informa pentru orice eventuale modificări.

Politika zasebnosti

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, Romunska pravna oseba s sedežem v Muri Bucuresti, sektor 4, str. Cercetatorilor, št. 3, bl 19, ap. 13, Romunija, registrirana pri Trgovskemu registru pod št. J40 / 5002/2012, enotna registrska številka RO 30144733, upravljavec osebnih podatkov, registriran pod št. 14754 / 04.12.2009, v nadaljnjem besedilu “upravljavec osebnih podatkov” kot upravljavec osebnih podatkov,

Informacijska opomba

kako podrobno obdelati in zaščititi vaše osebne podatke

Naša politika glede uporabe in obdelave osebnih podatkov

Ta informacijska opomba se pošlje preko naše spletne strani in na zahtevo po pošti ali elektronski pošti z uporabo zahteve za dopisovanje: e-pošta: [email protected], v pisni obliki na naslovu: Mun Bukarešta, sektor 4, Raziskovalci, št. 3, bl 19, ap 13, Romunija. Naše podjetje izraža veselje vašega obiska na naši spletni strani in zanimanja za naše izdelke. Hvala za vaše zaupanje!

V zvezi s tem resno obravnavamo vašo zaščito osebnih podatkov in želite, da se počutite varne, ko obiščete našo spletno stran. Varnost vaših osebnih podatkov, karkoli je (ime, naslov, telefonska številka ali poštni naslov), je za nas pomembna skrb.

Zato upoštevamo varnost vaših osebnih podatkov v vseh naših poslovnih procesih.

Spletne dejavnosti potekajo v skladu z zakoni o varstvu podatkov in varnosti. Nato boste ugotovili, katere podatke zbiramo in kako jih obravnavamo.

Opozorilo! Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih mest na internetu, ki jih lahko ali ne krijejo izjave o zaščiti podatkov in za to so odgovorni lastniki teh spletnih mest. Preverite, ali imate dostop do zunanjega spletnega mesta in izjave lastnikov o varovanju osebnih podatkov, za kar je odgovoren lastnik spletnega mesta.

Ta postopek obdelave velja za osebne podatke obiskovalcev in uporabnikov naše spletne strani, do katerih lahko dostopate na naslovu www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ in obstoječih ali potencialnih uporabnikov / obiskovalcev / kupcev naših izdelkov.

Za vsako situacijo, ki ni skladna s sedanjo politiko obdelave in varovanja osebnih podatkov, če se ne uvrščate v nobeno od zgoraj naštetih kategorij, se obrnite na [email protected] in mi vam bomo posredovali podatke v skladu z vašim stanje.

Osebni podatki – Odgovorni

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja v skladu z zakonskimi določbami, oziroma z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov podatkov, pa tudi veljavne romunske zakonodaje.

Skladnost z zgoraj navedenimi določbami o varstvu podatkov nadzirajo naslednji posamezniki in organi, bodisi notranje ali zunanje, s katerimi lahko vsak uporabnik naše spletne strani stopi v stik:

 • Notranji delegat SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL za varstvo podatkov: g. Marius Lazarescu, telefon: (+4) 0775 342 171, e-pošta: [email protected](for outside Romania, English only).
 • Romunski nadzorni organ: Nacionalni organ za nadzor obdelave osebnih podatkov, s katerim se lahko obrnete na 28-30 GD Gheorghe Magheru Bd., Sektor 1, poštna številka 010336, Bukarešta ali www.dataprotection.ro.

Katere informacije zberemo o vas

Mi zbira in obdeluje podatke z osebne podatke, ko komunicirate z nami (na primer, informacije, ki jih zagotavljajo z izpolnitvijo obrazcev na naši spletni strani ali prek korespondence z nami po telefonu, elektronski pošti ali katere koli druge pot).

Podatki, ki jih posredujete ob registraciji za uporabo spletne strani, se naročite na naše storitve, če boste sodelovali v forume in druge dejavnosti družbene komunikacije na naši spletni strani z izpolnitvijo tvori na mestu ali kako drugače, registracijo za tekmovanja, promocije ali študij pri nas organizira in si make nakupovanje na naši spletni strani ali pri poročanju težave z našo spletno stran.

Podatki, ki jih lahko vključujejo vaše ime, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko, osebni opis in fotografijo, starost, datum rojstva in spol, ter druge informacije, kot je potrebno.

ne bomo zbirali ali obdeluje osebne podatke, občutljive za vas (na primer informacije o rasno ali etnično poreklo, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, zdravje, spolno življenje ali spolne usmerjenosti), če smo to zahteva zakon, in / ali če ste jo dali svoje izrecno soglasje ločeno.

Če bomo prostovoljno razkrili osebne podatke (vključno z osebnimi podatki občutljivih) za vas interakcije na naši spletni strani ali preko korespondence z nami po telefonu, elektronski pošti ali katerih koli drugih sredstev prostovoljno in ne na našo zahtevo, bomo takšne osebne podatke izbrisali iz naših sistemov, če upoštevamo, da je obdelava potrebna za zakonite namene, razen če je javnost podatkov (npr v forumu sporočil, da je javno viden), v tem primeru bomo izbrisati te podatke iz naše strani na vašo zahtevo v pisni obliki ali če v zakonu tako zahteva ali če želimo ohraniti.

Opozorilo! Ne zbiramo osebnih podatkov prek naše spletne strani, ne da bi vas obvestili. Sami se odločite, ali izraziti takšnih podatkov v registracijo na spletni strani, naročiti ali anketo.

Uporabnikovo pogodbo lahko prekličete zaradi kakršnegakoli osebnega razloga, in sicer iz katerega koli razloga po elektronski pošti, ki jo pošljete na naslov: [email protected] ali v pisni obliki na: Bukarešti, sektor 4, str. 3, bl 19, ap 13, Romunija.

Opomba:. Vaš preklic soglasja ne bo vplivala na zakonitost koli obdelave, ki je nastala pred njegovo upokojitvijo

Uporaba osebnih podatkov

Vsakič, ko obiščete našo spletno stran, samodejno zberemo naslednje podatke:

 • tehnični podatki: To lahko vključuje naslov internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezovanje vaše internetne naprave, informacij o povezavi, vrste in različice brskalnika in njegovih razširitev, uporabljenega operacijskega sistema, vrste naprave in blagovne znamke mobilne naprave; te podatke lahko zbiramo in obdelamo v našem imenu prek piškotkov tretjih oseb in o tem boste na voljo več informacij… www.maxime-efficiens.com/cookie.
 • podatki o vašem obisku: lahko vključujejo popolne URL-je, zaporedje klikov na, skozi in z naše strani (vključno z datumom in časom), informacije ali izdelke, ki ste si jih ogledali ali iskali (vključno s objavljenimi gradivi, kategorijami naloženi material, čas odziva strani, napake pri prenosu, trajanje obiskov na določenih straneh, čas, porabljen v aplikaciji, in število pogledov iz takih aplikacij, povprečno število pregledanih gradiv na naši spletni strani, informacije o vaše interakcije s stranmi (na primer pomikanjem, kliki z miško in križišči), metode, ki se uporabljajo za navigacijo strani, podatke o vašem vedenju in kateri koli telefonski številki, ki smo jih uporabili za nas, ali katerega koli uporabljenega e-poštnega naslova kontakt.

Če pridobimo vaše osebne podatke od tretje osebe, vam bomo na zahtevo posredovali vse pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov in ti bodo samodejno vključeni v to politiko zasebnosti.

Vaši osebni podatki lahko obdelujemo, če moramo izvršiti pogodbo, ki smo jo sklenili z vami; če moramo spoštovati zakonsko obveznost; kadar je to potrebno za naše legitimne interese in / ali svoje interese (na primer, za odkrivanje in preprečevanje prevar ali varnostnih mrež), razen če svoje temeljne pravice prednost pred temi interesi.

zbiramo vaše osebne podatke raznih tehničnih razlogov, upravne in operativne, kot na primer, da se zagotovi predstavitev vsebin na najbolj učinkovit način za vas in za računalnik; izboljšati našo spletno stran, vključno z njegovo funkcionalnostjo; za njegovo upravljanje; za notranje operacije, tudi za namene analize podatkov, testiranja, raziskav, statistike; za oglaševanje in trženje, zato vam lahko ponudimo prilagojene vsebine, ki bi vas lahko zanimale.

Če zahtevamo osebne podatke v skladu z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ki te osebne podatke, ki se jih zahteva. To pomeni, da če se taki osebni podatki niso na voljo, ne bomo mogli upravljati pogodbenih razmerij ali za izpolnjevanje svojih obveznosti do vas.

V vseh drugih primerih, zagotavljanje osebnih podatkov je neobvezna in nima obveznosti, da bi jim zagotovili.

Kako in komu razkrivamo vaše osebne podatke

Ne prodajamo svoje osebne podatke tretjim osebam.

V podjetju ima dostop do vaših osebnih podatkov omejeno število zaposlenih, na primer v upravnih, prodajnih ali IT oddelkih. Za te uslužbence veljajo obveznosti glede zaupnosti v zvezi z osebnimi podatki.

Za zaščito osebnih podatkov se sprejmejo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Člani osebja družbe imajo pravico upravljati osebne podatke le v povezavi z njihovimi delovnimi nalogami, obdelava osebnih podatkov o vozilu pa je poudarjena v zapisu o taki obdelavi.

Osebni podatki se lahko sporočijo vladnim organom in / ali organom pregona, če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je to potrebno za uresničevanje naših pravic, vključno s pogoji uporabe ali za zaščito naših legitimnih interesov (vključno z legitimnimi interesi tretjih oseb) le v skladu z veljavnimi zakoni.

Vaši osebni podatki se lahko razkrijejo tudi tretjim osebam, vključno z:

 • Ponudniki storitev, ki podjetju zagotavljajo administrativno, strokovno in tehnično podporo za podporo IT, varnost in komercialne vire; in sicer računovodsko podjetje, kurirska služba ali druga podjetja, ki nam pomagajo s tehničnega ali logističnega vidika.
 • poslovni partnerji, prodajalci in podizvajalci, da izpolnijo vse pogodbe, ki jih sklenemo z vami;
 • Oglaševalci in oglaševalci, ki zahtevajo vaše podatke, da izberejo in uporabljajo oglaševanje, ki velja za vas. Oglaševalcem ne razkrivamo prepoznavnih informacij, vendar bomo zagotovili združene podatke o naših uporabnikih. S pomočjo združenih podatkov lahko oglaševalcem pomagamo doseči vrsto ciljne skupine, na katero ciljajo. Mi lahko uporabi osebne podatke, ki smo jih zbrali od vas spoštovati želje oglaševalcev, ki prikazuje svoje oglase le občinstvo;
 • ponudniki analitike in iskalnika, ki nam pomagajo izboljšati in optimizirati našo spletno stran.

Shranjevanje osebnih podatkov in prenos v tujino

Vaši osebni podatki, ki jih zberemo, so shranjeni v Evropski uniji (“EU”) in v Evropskem gospodarskem prostoru (“EGP”). Vendar bodo informacije, ki jih tretje osebe zbirajo s piškotki (npr. Prek Googla), običajno služile prometu iz podatkovnega centra zunaj EU / EGP. To pomeni, da lahko te informacije, vključno s prometom v prometu, upravljajo strežniki, ki se nahajajo v EGP, in jih je mogoče prenesti izven EGP. Za več informacij glejte Politika piškotkov.

Poleg tega lahko te tretje osebe svoje osebne podatke prenesejo in shranijo na mestu, ki ni v EU in v EGP. Ko se vaši osebni podatki prenesejo iz vaše države v drugo državo, se lahko zakoni in pravila, ki ščitijo vaše osebne podatke v državi, v katero se prenesejo podatki, razlikujejo (ali lahko ponujajo manj zaščite) od tistih v državi kje si.

Praviloma nameravamo prenesti vaše osebne podatke zunaj EGP, razen če obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi.

Če želite izvedeti več o prenosih in ustreznih zaščitnih ukrepih, ki smo jih določili pred teh prenosov, nas lahko kontaktirate z zgornjimi komunikacijskimi podatki.

VAŠE PRAVICE

Lahko nas prosimo, da:

 • Potrjujemo, da vaši osebni podatki obdelujejo ali ne,
 • Posredujemo kopijo vaših osebnih podatkov in / ali popravimo.
 • Uporabljate našo pravico, da nas prosimo, da izbrišemo vaše osebne podatke.
 • Zaustavite obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. uporaba neposredne tržne obdelave ali določenih avtomatiziranih odločitev o obdelavi (vključno z ustvarjanjem profilov).
 • Prekličete soglasje k obdelavi osebnih podatkov.
 • Omejite obdelavo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, ki jih želite, ali zahtevajte prenos takih podatkov pod pogoji, ki jih želite.

Za vašo zahtevo ne bomo zaračunali pristojbin.

Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na nas preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Hranite osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo samo toliko časa, kolikor je to potrebno, v skladu s pravilnikom o obdelavi podatkov za obdobje, ki ne presega obdobja, ki je potrebno za izpolnjevanje namenov, navedenih v tem obvestilu in / ali zahtevanih v veljavni zakonodaji, v skladu z veljavnimi pravnimi minimalnimi obdobji hrambe in / ali če je to potrebno za uresničevanje naših zakonitih pravic (in zakonitih pravic drugih tretjih oseb).

Če obdelujemo vaše osebne podatke pod vašim soglasjem, se ti osebni podatki obdelajo samo za obdobje vašega soglasja, razen če ga prekličete ali omejite pred iztekom tega obdobja. V takih primerih bomo prenehali obdelovati te osebne podatke za ustrezne namene, ob upoštevanju kakršne koli pravne obveznosti obdelave takšnih osebnih podatkov in / ali potrebe po obdelavi takih osebnih podatkov za namene naših zakonitih pravic (vključno z zakonitimi pravicami drugih tretjih oseb).

Varnost podatkov

Mi hranimo vaše podatke na naših strežnikih in na strežnikih tretjih strank gosti (vključno s storitvami tretjih oseb oblak oblak – “storitve v oblaku”).

Mi uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov in preprečuje nepooblaščen dostop.

Vsi plačilni promet bo šifrirana, vendar so odgovorni / zaupnost vseh sredstev avtentikacije (na primer geslo), ki jih uporabljajo za dostop do delov našega spletnega mesta.

Prenos podatkov prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav se bomo potrudili, da zaščitijo svoje podatke, ne moremo jamčiti za varnost vaših podatkov, poslanih na naši spletni strani vas; vsak prenos je na lastno odgovornost. Šele ko bomo prejeli vaše podatke, bomo uporabili stroge postopke in varnostne funkcije, da bi poskušali preprečiti nepooblaščen dostop.

Zasebnost mladoletnikov

Ne zavestno zbira osebnih identifikacijskih podatkov na naši spletni strani od oseb, mlajših od 18 let. Če se starš ali skrbnik zaveda, da so mladoletniki, ki so pod njihovim neposrednim nadzorom ali ne, zagotovili svoje osebne podatke, nas morajo takoj obvestiti.

Če ugotovimo, da je oseba, mlajša od 18 let, posredovala osebne podatke, bomo te podatke uničili takoj iz naših strežnikov, razen če starš ali skrbnik izrecno privoli v obdelavo mi osebnih podatkov mladoletnika.

Piškotki in pripomočki za socialno komunikacijo

Naša stran uporablja piškotke, da vas loči od drugih uporabnikov našega spletnega mesta. Za podrobne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, kako dolgo jih uporabljamo in za namene, za katere jih uporabljamo, si oglejte naš pravilnik o piškotkih: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Povezave z drugimi spletnimi mesti

Naša stran lahko zagotovi povezave do spletnih mest, ki jih ne nadzorujemo. Ko kliknete povezavo tretje osebe, boste usmerjeni na to spletno mesto. Za vsak obisk morate pregledati svoje pravilnike o zasebnosti.

Nismo odgovorni za politike in prakse drugih podjetij.

Mi ne nadzorujemo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti in obvestila ali prakse spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Kontaktni

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših osebnih podatkov ali če želite uveljavljati svojo pravico, se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo podatkov na [email protected] ali pošljete pismo osebi, odgovorni za varstvo osebnih podatkov družbe na naslov: Mun Bucuresti, sektor 4, Str. raziskovalcev, št. 3, bl 19, ap 13, Romunija.

Prosimo, da ne razkrivate občutljivih osebnih podatkov (npr. informacije o rasnem ali etničnem poreklu, političnih mnenjih, verskih ali drugih prepričanjah, zdravju ali članstvu v sindikatu), osebno številsko kodo , številko kartice socialnega zdravstvenega zavarovanja ali informacije o kaznivem zapisu, ko imamo stik prek naše strani.


Zadnja posodobitev: 31. decembra 2019.

To politiko bomo posodobili, ko se pojavijo novi podatki ali če zakonodaja to zahteva. O vsaki spremembi vas bomo obvestili z objavo nove različice na naši spletni strani ali, če nam boste posredovali vaše kontaktne podatke in se strinjali, da vas kontaktiramo, vas bomo obvestili, da uporabljate kontaktne podatke. Redno se obrnite na to informativno obvestilo o morebitnih spremembah.

Pravidlá ochrany osobných údajov

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL,Rumunská právnická osoba s ústredím v Mun. Bucuresti, oddiel 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, 19, 13, Rumunsko, zapísaná v obchodnom registri pod č. J40 / 5002/2012, jedinečné registračné číslo RO 30144733, prevádzkovateľ osobných údajov registrovaný pod č. 14754 / 04.12.2009, ďalej len “Prevádzkovateľ osobných údajov”, ako prevádzkovateľa osobných údajov

Informačná poznámka

podrobnejšie, ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje

Naše pravidlá týkajúce sa používania a spracovania osobných údajov

TTáto informačná poznámka je zaslaná prostredníctvom našej webovej stránky a na požiadanie poštou alebo e-mailom prostredníctvom žiadosti o korešpondenciu: e-mail: [email protected], písomne na adrese: Mun Bukurešť, sektor 4, Výskumní pracovníci, č. 3, 19, 13, Rumunsko. Naša spoločnosť vyjadruje radosť z vašej návštevy našich stránok a záujem o naše produkty. Ďakujeme vám za vašu dôveru!

V tomto ohľade zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi vážne a chcete, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštívite naše webové stránky. Bezpečnosť vašich osobných údajov, bez ohľadu na to, aké sú (meno, adresa, telefónne číslo alebo poštová adresa), je pre nás dôležitým problémom.

Preto berieme do úvahy bezpečnosť vašich osobných údajov vo všetkých našich obchodných procesoch.

On-line aktivity sa vykonávajú v súlade so zákonmi o ochrane údajov a bezpečnosti. Ďalej zistíte, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.

Pozor! Naše stránky môžu obsahovať prepojenia na stránky na internete, ktoré môžu alebo nemusia byť chránené vyhláseniami o ochrane údajov, za ktoré zodpovedajú vlastníci týchto stránok. Skontrolujte, či máte prístup k externým pravidlám a vyhláseniam vlastníkov o ochrane osobných údajov, a to je výlučnou zodpovednosťou vlastníka stránky.

Tieto pravidlá spracovania sa vzťahujú na osobné údaje návštevníkov a používateľov našich stránok, ktoré sú prístupné na adrese www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ a existujúcich alebo potenciálnych užívateľov / návštevníkov / kupujúcich našich produktov.

V prípade, že nespĺňate súčasné zásady týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov, ak sa nehodíte do žiadnej z vyššie uvedených kategórií, kontaktujte [email protected] a my vám poskytneme informácie podľa vašich situácie.

Osobné údaje – zodpovedný

Zber a spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi, resp. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe osobných údajov údajov, ako aj platných rumunských právnych predpisov.

Rešpektovanie vyššie uvedených ustanovení o ochrane údajov je riadené nasledujúcimi jednotlivcami a orgánmi, internými alebo externými, ktoré môže kontaktovať každý používateľ našej stránky:

 • Interný delegát SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL na ochranu údajov: pán Marius Lazarescu, telefón: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected](for outside Romania, English only).
 • Rumunský úrad dohľadu: Vnútroštátny orgán pre dohľad nad spracovaním osobných údajov, ktorý sa má kontaktovať na adrese 28- 30 Bd. Gheorghe Magheru, Sekcia 1, PSČ 010336, Bukurešť alebo www.dataprotection.ro.

Aké informácie zhromažďujeme o vás

My zhromažďovať a spracovávať dáta s osobnými údajmi pri komunikácii s nami (napríklad informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením formulára na našich stránkach, alebo prostredníctvom korešpondencie s nami telefonicky, e-mailom alebo akýkoľvek iný spôsob).

Existujú informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na používanie stránky, prihlásenie na odber našich služieb, účasť na diskusných fórach alebo iných aktivitách sociálnej komunikácie na našich stránkach vyplnením formulár na webe alebo inak, zaregistrujte sa v súťažiach, propagáciách alebo štúdiách, ktoré vykonávame, a keď nakupujete na našich stránkach alebo keď nahlásite problém s našimi stránkami.

Informácie, ktoré poskytnete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, vlastný popis a fotografiu, vek, dátum narodenia a pohlavie, a ďalšie informácie, ako je požadované.

Nebudeme zhromažďovať alebo spracúvať osobné údaje citlivé na vás (napr Informácie o rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, zdravie, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie), ak nie sme Vyžadujete si to od zákona a / alebo ak ste nám dal svoj výslovný súhlas samostatne.

Ak nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov) prostredníctvom vašej interakcie s našimi webovými stránkami alebo kontaktovaním nás telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom od tieto osobné údaje vymažeme z našich systémov, ak nepovažujeme spracovanie za nevyhnutné na legitímne účely, ak ste tieto verejné údaje (napríklad vo fóre správy, ktoré je verejne viditeľná), pričom v takom prípade budeme mazať, že dáta z nášho webu na vašu žiadosť písomne alebo ak zákon vyžaduje, aby alebo ak chceme zachovať.

Pozor! Nezhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok bez toho, aby sme vás informovali. Ste jediný, kto rozhoduje, či chcete, aby ste nám tieto informácie oznámili pri registrácii na mieste, zadaním objednávky alebo hlasovania.

Zmluvu o užívaní môžete odstrániť z akéhokoľvek dôvodu z ľubovoľného dôvodu prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu: Bukurešť, Sektor 4, Research Researchers Str. 3, 19, 13, Rumunsko.

Poznámka: Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ku ktorému došlo pred jeho odobratím.

Používanie osobných údajov

Zakaždým, keď navštívite naše stránky, zhromažďujeme automaticky nasledujúce údaje:

 • Dáta: To môže zahŕňať adresy internetového protokolu (IP) použitý pre pripojenie zariadenia k Internetu, prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača a rozšírenie tejto zmluvy, použitým operačným systémom, typ zariadenia a značka mobilného zariadenia Tieto údaje môžu byť zhromažďované a spracovávané naším menom by cookies tretích strán a nájdete viac informácií o tejto adrese www.maxime-efficiens.com/cookie .
 • Dáta o vašej návštevy: môže obsahovať lokalizáciu zdroja (URL) kompletné sekvencie kliknutí, až do konca a z našich stránok (vrátane dátumu a času), informácie alebo produkty (vrátane uverejnených publikovaných materiálov, odovzdaných kategórií materiálov, časov odpovede na stránky, chýb pri sťahovaní, trvania návštev na konkrétnych stránkach, času stráveného v aplikácii a počtu zobrazení v takýchto aplikáciách aplikácie, priemerný počet materiálu prezrieť na našich webových stránkach, informačné interakcie vaše stránky (napríklad posúvanie, kliknutia a prechody myšou), metódy používané na prechádzanie stránky, informácie o svojom správaní a akékoľvek telefónne číslo, na ktoré zavolajte nám alebo akúkoľvek e-mailovú adresu, ktorá nás kontaktuje.

Ak získame vaše osobné údaje od tretej strany, poskytneme vám na požiadanie všetky relevantné informácie o spracovaní vašich osobných údajov a tieto budú automaticky zahrnuté do týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať, ak potrebujeme vykonať zmluvu, ktorú sme uzavreli s vami; ak musíme rešpektovať zákonnú povinnosť; ak je to potrebné pre naše legitímne záujmy a / alebo vaše záujmy (napríklad pre detekciu a prevenciu podvodov alebo bezpečnostných sietí), ak vaše základné práva majú prednosť pred týmito záujmami.

Vaše osobné údaje spracovávame z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie toho, aby bol obsah prezentovaný čo najefektívnejšie pre vás a váš počítač; zlepšovať naše stránky vrátane ich funkčnosti; na jeho podávanie; pre vnútorné operácie vrátane analýz údajov, testovania, výskumu, štatistiky; pre reklamu a marketing, takže môžeme ponúknuť prispôsobený obsah, ktorý by vás mohol zaujímať viac.

Ak požadujeme, aby osobné údaje boli v súlade s právnymi alebo zmluvnými povinnosťami, poskytovanie takýchto osobných údajov od vás je povinné. To znamená, že ak takéto osobné údaje nebudú poskytnuté, nebudeme môcť spravovať zmluvné vzťahy alebo dodržiavať naše povinnosti voči vám.

Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytovanie osobných údajov dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť.

Ako a komu zverejňujeme vaše osobné údaje

NEODOSLAŤ svoje osobné údaje tretím stranám.

V rámci spoločnosti má prístup k vašim osobným údajom obmedzený počet zamestnancov, napríklad zamestnanci administratívy, oddelenia predaja alebo IT. Títo zamestnanci podliehajú povinnosti týkajúcej sa dôvernosti osobných údajov.

Prijmú sa vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Zamestnanci majú právo riadiť osobné údaje len v súvislosti s pracovných povinností a spracovanie akéhokoľvek dátového carcater osobného je doložená v registri, ktorý uchováva informácie o tomto spracovaní.

Tieto osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom a / alebo presadzovaní subjekty, ak to vyžaduje platný zákon, alebo je nevyhnutné pre výkon našich práv vrátane podmienok použitia, alebo chrániť naše oprávnené záujmy (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) iba v súlade s platnými zákonmi.

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené aj tretím stranám, vrátane:

 • Poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú spoločnosti administratívnu, profesionálnu a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a komerčných zdrojov; konkrétne účtovná firma, kuriérna služba alebo iné spoločnosti, ktoré nám pomáhajú z technického alebo logistického hľadiska.
 • obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, aby vykonali všetky zmluvy, ktoré uzavrú s vami;
 • Inzerenti a inzerenti, ktorí požadujú vaše informácie, aby vybrali a zobrazovali reklamu relevantnú pre vás. Inzerentom nezverejňujeme identifikovateľné informácie, poskytneme však súhrnné informácie o našich používateľoch. Pomocou agregovaných informácií môžeme pomôcť inzerentom osloviť aj typ publika, na ktoré sú zacielené. Môžeme použiť osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, aby rešpektovali želania inzerentov zobrazovaním ich reklamných správ len cieľovému publiku.
 • analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať naše stránky.

Uloženie osobných údajov a prenos do zahraničia

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v Európskej únii (“EÚ”) a v Európskom hospodárskom priestore (“EHP”). Informácie zhromaždené tretími stranami prostredníctvom súborov cookie (napr. Prostredníctvom služby Google) budú zvyčajne zobrazovať návštevnosť z dátového centra mimo EÚ / EHP. To znamená, že takéto informácie, vrátane reklamnej návštevnosti, môžu byť spravované servermi umiestnenými v EHP a môžu byť prenesené mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v časti Politica privind fișierele de tip cookies.

Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje prenesené a uložené v tretej krajine mimo územia EÚ a EHP. Keď sa vaše osobné údaje prenášajú z vašej krajiny do inej krajiny, zákony a pravidlá, ktoré chránia vaše osobné údaje v krajine, do ktorej sa vaše údaje prenášajú, môžu líšiť (alebo môžu ponúkať menej ochrany) ako tie, ktoré sú v krajine kde ste.

Vo všeobecnosti zamýšľame nepreniesť vaše osobné údaje mimo EHP, pokiaľ neexistujú primerané záruky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prevodoch a príslušných zárukách, ktoré sme vytvorili pred týmito prevodmi, môžete nás kontaktovať pomocou vyššie uvedených komunikačných údajov.

VÁŠ PRÁVA

Môžete nás požiadať o:

 • Potvrdzujeme, že Vaše osobné údaje sú alebo nebudeme spracovávať
 • Poskytneme kópiu vašich osobných údajov a / alebo ich opravíme.
 • Používate naše právo, aby ste nás požiadali o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Zastavte spracovanie vašich osobných údajov (napr. použitie priameho marketingového spracovania alebo určitých automatických rozhodnutí o spracovaní (vrátane vytvárania profilov).
 • Súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
 • Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov za určitých okolností, ktoré si želáte, alebo požiadať o prevod takýchto údajov za podmienok, ktoré si želáte.

Nebudeme účtovať poplatky za splnenie vašej žiadosti.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Uchovávajte svoje osobné údaje

, aby sa vaše osobné dáta iba tak dlho, ako je to potrebné, v súlade s politikou o spracovaní údajov po dobu nepresahujúcu čas potrebný na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení informácií a / alebo požadované platnými právnymi predpismi, v súlade s platnými minimálnymi lehotami uchovávania údajov a / alebo v prípade potreby na uplatnenie našich oprávnených práv (a legitímnych práv iných tretích strán).

Ak spracovávame vaše osobné údaje podľa vášho súhlasu, tieto osobné údaje budú spracované iba na obdobie vášho súhlasu, pokiaľ ich nevyčerpáte alebo neobmedzíte pred uplynutím tejto lehoty. V takýchto prípadoch prestaneme spracúvať tieto osobné údaje na príslušné účely s výhradou akejkoľvek zákonnej povinnosti spracovať takéto osobné údaje a / alebo našu potrebu spracovať takéto osobné údaje na účely našich legitímnych práv (vrátane oprávnených práv iných tretích strán).

Zabezpečenie dát

Vaše údaje uchovávame na našich serveroch a serveroch, ktoré hosťujú tretie strany (vrátane služieb založených na cloudových službách).

Používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabránenie neoprávnenému prístupu.

Všetky platobné transakcie budú zašifrované, ale ste zodpovední za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napr. hesla), ktoré používate na prístup k častiam nášho webu.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď sa budeme snažiť chrániť vaše údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov, ktoré ste dostali na našich stránkach. akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Až po prijatí vašich údajov použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

Ochrana súkromia neplnoletých osôb

Na našich stránkach nevedieme vedenie osobných identifikačných údajov od osôb mladších ako 18 rokov. Ak je rodič alebo opatrovník vedomý, že neplnoleté osoby pod ich priamym dohľadom alebo nám neposkytli osobné údaje, musia nás okamžite informovať.

p>

Ak zistíme, že osoba mladšia ako 18 rokov poskytla osobné údaje, okamžite zničime tieto informácie z našich serverov, ak rodič alebo opatrovník neposkytne výslovný súhlas so spracovaním osobnými údajmi maloletej osoby.

Cookies a widgety sociálnej komunikácie

Naše stránky používajú súbory cookie na odlíšenie od ostatných používateľov našich stránok. Podrobné informácie o použitých súboroch cookie, ako dlho ich používame a účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našich Pravidlách cookie na adrese: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky môžu poskytovať odkazy na weby, ktoré nemáme pod kontrolou. Po kliknutí na odkaz tretej strany budete presmerovaný na danú stránku. Pre každú návštevu je potrebné skontrolovať ich pravidlá ochrany osobných údajov.

Nie sme zodpovední za politiky a postupy iných spoločností.

Nekontrolujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov a upozornenia alebo postupy webových stránok alebo služieb tretej strany.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje právo, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov na [email protected] alebo poslať list osobe zodpovednej za ochrane osobných údajov spoločnosti, na adrese: Mun. Bucuresti, oddiel 4, Výskumní pracovníci, č. 3, 19, 13, Rumunsko.

Prosím nezverejňujeme citlivé osobné (napríklad informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo iných dôvodov, zdravie alebo členstvo v odboroch), osobné identifikačné číslo , čísla kariet sociálneho zdravotného poistenia alebo informácie o trestnom registri, keď máme kontakt na našich stránkach.


Posledná úprava: 25. mája 2018.

Aktualizujeme túto politiku, keď sa objavia nové údaje alebo ju právne predpisy vyžadujú. Budeme Vás informovať o akejkoľvek zmene, a to buď zverejnením novej verzie na našich stránkach, alebo ak ste nám poskytli vaše kontaktné údaje a súhlasili s tým, že vás budeme kontaktovať, upozorníme vás na poskytnuté kontaktné údaje. Informácie o tom, aké zmeny môžete mať, nájdete v tomto informačnom upozornení.

Polityka prywatności

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL, Osoba prawna z Rumunii, z siedzibą w Mun Bucuresti, sektor 4, str. Cercetatorilor, nr. 3, bl. 19, do 13, Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr. J40 / 5002/2012, unikalny numer rejestracyjny RO 30144733, operator danych osobowych zarejestrowany pod nr. 14754 / 04.12.2009, zwanego dalej “Operatorem danych osobowych”, jako operator danych osobowych, przekazujemy to

Nota informacyjna

aby szczegółowo opisać, jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe

Nasze zasady dotyczące wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych

Niniejsza nota informacyjna jest wysyłana za pośrednictwem naszej strony internetowej, a na żądanie, pocztą lub e-mailem, za pomocą wniosku o korespondencję: e-mail: [email protected], na piśmie, pod adresem: Mun Bukareszt, sektor 4, str. Researchers, No. 3, bl. 19, 13, Rumunia. Nasza firma wyraża radość z wizyty na naszej stronie i zainteresowania naszymi produktami. Dziękujemy za zaufanie!

W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe poważnie i chcemy, abyś czuł się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, niezależnie od tego, czym one są (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), jest dla nas ważnym problemem.

Dlatego bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo twoich danych osobowych we wszystkich naszych procesach biznesowych.

Działania on-line są prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa. Następnie dowiesz się, jakie informacje zbieramy i jak je traktujemy.

Uwaga! Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych, które mogą, ale nie muszą być objęte oświadczeniami o ochronie danych i to jest odpowiedzialność właścicieli tych stron. Sprawdź, czy masz dostęp do zewnętrznych zasad witryny i oświadczeń właścicieli o ochronie danych osobowych, a to wyłącznie właściciel witryny.

Niniejsza Polityka Przetwarzania dotyczy danych osobowych odwiedzających i użytkowników naszej strony, do których można uzyskać dostęp pod adresem www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ oraz istniejących lub potencjalnych użytkowników / odwiedzających / nabywców naszych produktów.

Dla każdej sytuacji wynika nie corepsunde tej polityki przetwarzania i ochrony danych osobowych, jeśli pasuje do żadnej z kategorii wymienionych powyżej, prosimy o kontakt [email protected] i zapewniamy komplet informacje takie jak Ty.

Dane osobowe – Odpowiedzialne

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi, odpowiednio rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych obieg tych danych, a także obowiązujące prawodawstwo rumuńskie.

Poszanowanie powyższych postanowień dotyczących ochrony danych jest kontrolowane przez następujące osoby i organy, wewnętrzne lub zewnętrzne, z którymi może się skontaktować każdy użytkownik naszej witryny:

 • Wewnętrzny delegat ochrony danych SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL: Pan Marius Lazarescu, telefon: 0720 101 087, e-mail: [email protected]
 • Rumuński organ nadzorujący: Krajowy Urząd ds. Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych, z którym należy się skontaktować pod adresem 28-30 Bg Gheorghe Magheru Bd., Sektor 1, kod pocztowy 010336, Bukareszt lub www.dataprotection.ro.

Jakie informacje o Tobie gromadzimy

Zbieramy i przetwarzanie danych z danymi osobowymi podczas interakcji z nami (na przykład informacji podanych przez wypełnianie formularzy na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem korespondencji z nami przez telefon, e-mail lub jakikolwiek inny sposób).

Informacje, które podasz podczas rejestracji, aby korzystać z witryny, zapisać się do naszego serwisu, gdy uczestniczą w forach dyskusyjnych i innych działań komunikacji społecznej na naszej stronie, wypełniając tworząc na miejscu lub w inny sposób, rejestracji do konkursów, promocji lub badań organizowanych przez nas i sprawiają, że zakupy na naszej stronie lub przy zgłaszaniu problemu z naszej strony.

Podane informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu, opisu i zdjęć, wiek, datę urodzenia i płeć oraz inne informacje wymagane.

Nie będziemy zbierać lub przetwarzać dane osobowe wrażliwe o Tobie (np Informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, zdrowia, życia seksualnego lub orientację seksualną), chyba że jesteśmy jest to wymagane przez prawo i / lub gdzie podałeś swoją wyraźną zgodę osobno.

Jeśli dobrowolnie ujawniać danych osobowych (w tym danych osobowych wrażliwych) oddziaływanie na naszą stronę internetową lub za pośrednictwem korespondencji z nami przez telefon, e-mail lub innych środków dobrowolnie, a nie na naszą prośbę, usuniemy takich danych osobowych z naszych systemów, jeśli weźmiemy pod uwagę, że przetwarzanie jest niezbędne do uzasadnionego celu, chyba że dokonane społeczeństwu danych (np w forum wiadomości, które są publicznie widoczny), w którym to przypadku usuniemy te dane z naszej strony do żądania na piśmie lub o ile wymaga tego prawo lub jeśli chcemy zachować.

Uwaga! Nie gromadzimy danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, nie informując o tym użytkownika. Ty sam zdecydować, czy aby znane takie dane przy rejestracji na stronie, złożyć zamówienie lub badania.

Użytkownik może odstąpić od Umowy z dowolnego powodu z dowolnego powodu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Bucharest, Sector 4, Researchers Str., No. 3, bl. 19, 13, Rumunia.

Uwaga:. Twój cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania, które miały miejsce przed jego przejściem na emeryturę

Korzystanie z danych osobowych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, automatycznie gromadzimy następujące dane:

 • danych To może zawierać protokołu internetowego (IP) używanego do podłączenia urządzenia do sieci Internet, danych logowania, rodzaj i wersję przeglądarki i rozszerzenia jej, używanego systemu operacyjnego, typ urządzenia i marka urządzenia mobilnego dane te mogą być gromadzone i przetwarzane w naszym imieniu przez ciasteczek osób trzecich i można znaleźć więcej informacji na ten temat na stronie www.maxime-efficiens.com/cookie .
 • Dane o swojej wizycie: może zawierać lokowania jednolitego zasobu (URL) pełna sekwencja kliknięć, a dzięki naszej stronie (w tym datę i godzinę), informacji lub produktów że oglądany lub poszukiwanej (w tym publikowane materiały czytać, kategorie materiałów przesłanych do dostępu do serwisu, czasy odpowiedzi stron, błędy pobieranie, długość wizyt na niektórych stronach, czas spędzony w aplikacji i liczby takich poglądów aplikacje, średnia ilość materiału obejrzeć na naszej stronie internetowej, informacje interakcji strona (takie jak przewijanie, kliknięć myszką i przejazdy), metody stosowane do przeglądania strony, informacje o zachowaniu i dowolny numer telefonu używany aby zadzwonić do nas lub podać dowolny adres e-mail służący do skontaktowania się z nami.

Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, udostępnimy Ci wszelkie istotne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych na żądanie, a te będą automatycznie uwzględnione w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli będziemy musieli wykonać umowę, którą zawarliśmy z Tobą; jeśli musimy przestrzegać zobowiązania prawnego; gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów i / lub dla twoich interesów (na przykład w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci), chyba że twoje prawa podstawowe mają pierwszeństwo przed tymi interesami.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów technicznych, administracyjnych i operacyjnych, takich jak zapewnienie, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera; ulepszyć naszą stronę, w tym jej funkcjonalność; do zarządzania; do operacji wewnętrznych, w tym do celów analizy danych, testowania, badań, statystyk; w przypadku reklam i marketingu, dlatego możemy zaoferować niestandardowe treści, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli wymagamy podania danych osobowych w celu przestrzegania zobowiązań prawnych lub umownych, podanie takich danych osobowych jest obowiązkowe. Oznacza to, że jeśli takie dane osobowe nie zostaną dostarczone, nie będziemy w stanie zarządzać stosunkami umownymi ani spełniać naszych zobowiązań wobec Ciebie.

We wszystkich innych przypadkach podanie danych osobowych jest opcjonalne i nie ma obowiązku ich dostarczania.

Jak i komu ujawniamy Twoje dane osobowe

JESTEŚMY NIE SPRZEDAWALITwoje dane osobowe osobom trzecim.

W firmie, ograniczona liczba pracowników, takich jak wydziały administracyjne, sprzedaży i IT mają dostęp do swoich danych osobowych. Pracownicy ci podlegają obowiązkowi poufności w odniesieniu do danych osobowych.

Podejmuje się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

Pracownicy mają prawo do zarządzania danych osobowych wyłącznie w związku z obowiązkami zawodowymi i przetwarzania wszelkich danych osobowych jest carcater świadczy w rejestrze, który śledzi takiego przetwarzania.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom rządowym i / lub organów egzekwowania prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub jest niezbędne do wykonywania naszych praw, w tym warunków użytkowania, lub aby chronić nasze słuszne interesy (w tym uzasadnione interesy osób trzecich) tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe mogą być również ujawniane stronom trzecim, w tym:

 • Dostawcy usług, którzy zapewniają administracyjne, profesjonalne i techniczne wsparcie firmy w zakresie wsparcia IT, bezpieczeństwa i zasobów komercyjnych; mianowicie firma księgowa, firma kurierska lub inne firmy, które pomagają nam z technicznego lub logistycznego punktu widzenia.
 • partnerów biznesowych, dostawców i podwykonawców w celu wykonania wszystkich umów, które zawieramy z tobą;
 • Reklamodawcy i reklamodawcy, którzy żądają Twoich informacji, aby wybrać i wyświetlać reklamy odpowiednie dla Ciebie. Nie ujawniamy reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację, ale udostępniamy zbiorcze informacje o naszych użytkownikach. Możemy również użyć zagregowanych informacji, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do typu docelowych odbiorców. Możemy wykorzystywać zebrane przez nas dane osobowe do poszanowania życzeń reklamodawców, wyświetlając ich komunikaty reklamowe wyłącznie odbiorcom docelowym;
 • analitycy i operatorzy wyszukiwarek, którzy pomagają nam ulepszać i optymalizować naszą witrynę.

Przechowywanie danych osobowych i przekazywanie za granicę

Twoje dane osobowe, które gromadzimy, są przechowywane w Unii Europejskiej (“UE”) oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”). Jednak informacje gromadzone przez strony trzecie za pomocą plików cookie (np. Za pośrednictwem Google) będą generalnie obsługiwać ruch z centrum danych poza UE / EOG. Oznacza to, że takie informacje, w tym ruch reklamowy, mogą być zarządzane przez serwery zlokalizowane w EOG i mogą być przekazywane poza EOG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka plików cookie.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane przez osoby trzecie w lokalizacjach poza UE i EOG. Kiedy Twoje dane osobowe są przekazywane z Twojego kraju do innego kraju, przepisy i zasady, które chronią twoje dane osobowe w kraju, do którego przekazywane są twoje informacje, mogą się różnić (lub mogą oferować mniejszą ochronę) niż te w kraju gdzie jesteś.

Zasadniczo zamierzamy nie przekazywać danych osobowych poza EOG, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia.

Aby dowiedzieć się więcej o transferach i odpowiednich zabezpieczeniach, które stworzyliśmy przed tymi transferami, możesz skontaktować się z nami za pomocą powyższych danych komunikacji.

TWOJE PRAWA

Możesz nas poprosić o:

 • Potwierdzamy, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • Dostarczamy kopię twoich danych osobowych i / lub poprawiamy je.
 • Korzystasz z naszego prawa do żądania usunięcia danych osobowych.
 • Zatrzymaj przetwarzanie danych osobowych (np. wykorzystanie bezpośredniego marketingu lub niektórych automatycznych decyzji dotyczących przetwarzania (w tym tworzenie profilu).
 • Wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, o ile sobie tego życzysz, lub poproś o przesłanie takich danych zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Nie będziemy pobierać opłat, aby spełnić Twoją prośbę.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, zgodnie z Polityką Przetwarzania Danych, przez okres nieprzekraczający okresu wymaganego do realizacji celów wymienionych w niniejszej nocie informacyjnej i / lub wymaganej przez obowiązujące prawo, zgodnie z minimalne obowiązujące okresy zatrzymywania danych i / lub tak długo, jak długo będziemy musieli wykonywać nasze uzasadnione prawa (oraz uzasadnione prawa innych stron trzecich).

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe pod twoją zgodą, takie dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres Twojej zgody, chyba że je wycofasz lub ograniczysz przed upływem tego okresu. W takich przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych do odpowiednich celów, z zastrzeżeniem jakiegokolwiek prawnego obowiązku przetwarzania takich danych osobowych i / lub naszej potrzeby przetwarzania takich danych osobowych dla celów naszych uzasadnionych praw (w tym uzasadnione prawa innych stron trzecich).

Bezpieczeństwo danych

Przechowujemy Twoje dane na naszych serwerach i serwerach hostowanych przez strony trzecie (w tym usługi w chmurze).

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

Wszystkie transakcje płatnicze będą szyfrowane, ale użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich środków uwierzytelniania (np. haseł) używanych przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do części naszej witryny.

Transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesłanych do Ciebie w naszej witrynie; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Dopiero po otrzymaniu danych użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Prywatność nieletnich

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych na naszej stronie od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun ma świadomość, że małoletni pod bezpośrednim nadzorem lub nie podali nam swoich danych osobowych, muszą nas o tym niezwłocznie poinformować.

Jeśli okaże się, że osoba poniżej 18 roku życia podała dane osobowe, natychmiast usuniemy te informacje z naszych serwerów, chyba że rodzic lub opiekun wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych nieletniego.

Pliki cookie i widżety komunikacji społecznej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy, jak długo ich używamy, oraz celów, dla których ich używamy, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie pod adresem: www.maxime-efficiens.com/cookie.

Linki do innych stron

Nasza witryna może zawierać linki do stron, nad którymi nie sprawujemy kontroli. Po kliknięciu linku strony trzeciej nastąpi przekierowanie do tej witryny. Przy każdej wizycie musisz przejrzeć ich politykę prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i praktyki innych firm.

Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności oraz powiadomienia i praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z tego prawa, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected] lub wysłać list do osoby odpowiedzialnej za ochrona danych osobowych firmy pod adresem: Mun. Bucuresti, sector 4, Researchers Str., no. 3, bl. 19, 13, Rumunia.

Nie ujawniaj poufnych danych osobowych (np. informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub innych poglądach, stanie zdrowia lub członkostwie w związku zawodowym), osobistym kodzie numerycznym , numery kart społecznego ubezpieczenia zdrowotnego lub informacje z rejestru karnego, gdy mamy kontakt za pośrednictwem naszej strony.


Ostatnia aktualizacja: 31. decembra 2019.

Będziemy aktualizować tę politykę, gdy pojawią się nowe dane lub prawodawstwo tego zażąda. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową wersję na naszej stronie lub, jeśli podałeś nam swoje dane kontaktowe i wyraziłeś zgodę na skontaktowanie się z Tobą, powiadomimy Cię o tym korzystając z podanych danych kontaktowych. Okresowe zapoznawanie się z niniejszym zawiadomieniem o wszelkich zmianach.

Politica sulla riservatezza

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL , persona giuridica rumena, con sede a Bucarest, settore 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Romania, iscritta al Registro delle Imprese con il n. J40 / 5002/2012, codice di registrazione unico RO 30144733, operatore dati personali registrato con il n. 14754 / 04.12.2009, di seguito “l’operatore dei dati personali”, in qualità di operatore dei dati personali che trasmettiamo

Nota informativa

per descrivere in dettaglio come trattiamo e proteggiamo i tuoi dati personali

La nostra politica relativa all’uso e al trattamento dei dati personali

Questa nota informativa viene trasmessa attraverso l’aiuto del nostro sito Web e, su richiesta, via mail o e-mail, utilizzando per questa richiesta l’indirizzo di corrispondenza: e-mail: [email protected], per iscritto, all’indirizzo indirizzo: Bucarest, settore 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Romania.

A questo proposito, trattiamo seriamente la protezione dei tuoi dati personali e vogliamo che tu ti senta sicuro quando visiti il ​​nostro sito Web. La sicurezza dei tuoi dati personali, qualunque essa sia (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) è una delle principali preoccupazioni per noi.

Ecco perché prendiamo in considerazione la sicurezza dei tuoi dati personali in tutti i nostri processi commerciali.

Le attività online sono svolte in conformità con le leggi sulla protezione e la sicurezza dei dati. Di seguito troverai le informazioni che raccogliamo e come le trattiamo.

Attenzione! Il nostro sito può contenere collegamenti (link) a siti su Internet, che possono o meno essere coperti da dichiarazioni sulla protezione dei dati ed è per questo che i proprietari di tali siti sono responsabili. Si prega di verificare quando si accede a un sito esterno la Politica e le dichiarazioni dei suoi proprietari in merito alla protezione dei dati personali, di cui il proprietario del rispettivo sito è direttamente responsabile.

La presente Politica di elaborazione si applica ai dati personali dei visitatori e degli utenti del nostro sito, ai quali è possibile accedere all’indirizzo www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ e agli utenti / esistenti / potenziali visitatori / acquirenti dei nostri prodotti.

Per qualsiasi situazione che non rispetti questa politica per il trattamento e la protezione dei dati personali, se non rientri in nessuna delle categorie sopra elencate, contatta [email protected] e ti forniremo un set di informazioni in base alla tua situazione.

Dati personali – Responsabile

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati conformemente alle disposizioni di legge, rispettivamente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, nonché della legislazione rumena in vigore.

Il rispetto delle disposizioni di cui sopra in materia di protezione dei dati è controllato dalle seguenti persone e organismi, interni o esterni, che possono essere contattati da qualsiasi utente del nostro sito:

 • Il delegato interno per la protezione dei dati di SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL: Sig. Marius Lazarescu, telefono: (+4) 0775 342 171, e-mail: [email protected]
 • Autorità di controllo rumena: Autorità di controllo nazionale per il trattamento dei dati personali, che può essere contattata al seguente indirizzo: Bd G-ral Gheorghe Magheru, n. 28-30, Settore 1, codice postale 010336, Bucarest o su www.dataprotection.ro.

Quali informazioni raccogliamo su di te

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali quando interagisci con noi (ad esempio, le informazioni che ci fornisci completando i moduli sui nostri siti o per corrispondenza con noi per telefono, e-mail o in qualsiasi altro modo).

Ci sono informazioni che fornisci quando ti registri per utilizzare il sito, quando ti iscrivi ai nostri servizi, quando partecipi a forum di discussione o ad altre attività sui social media sul nostro sito, compilando un modulo sul sito o in altro modo, abbonamenti a concorsi, promozioni o studi da noi organizzati e quando acquisti sul nostro sito o quando segnali un problema relativo al nostro sito.

Le informazioni che ci fornisci possono includere il tuo nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono, descrizione personale e foto, età, data di nascita e sesso, nonché altre informazioni, a seconda dei casi.

Non raccoglieremo né elaboreremo dati personali sensibili relativi a te (ad esempio, informazioni su razza o origine etnica, opinioni politiche, confessione religiosa o convinzioni filosofiche, salute, vita sessuale o orientamento sessuale), a meno che non ti venga richiesto farlo per legge e / o se ci hai dato il tuo esplicito consenso, separatamente.

Se ci fornite volontariamente dati personali (compresi dati personali sensibili) attraverso l’interazione con il nostro sito o attraverso la corrispondenza con noi per telefono, e-mail o in altro modo, a nostra discrezione e non su nostra richiesta, noi elimineremo tali dati personali dai nostri sistemi se non riteniamo che il loro trattamento sia necessario per uno scopo legittimo a meno che tu non li abbia resi pubblici (ad esempio, in un forum di messaggi che sono pubblicamente visibili), nel qual caso elimineremo questi dati dal nostro sito su vostra richiesta scritta o solo se la legge lo richiede o se non vogliamo conservarli.

Attenzione! Non raccogliamo dati personali attraverso il nostro sito Web senza rivelartelo. Sei l’unico che decide se vuoi che vengano resi noti tali dati nel corso della registrazione sul sito, dell’ordine o di un sondaggio.

È possibile revocare il contratto di utilizzo per qualsiasi motivo personale, per qualsiasi motivo tramite una e-mail inviata a [email protected] o per iscritto, all’indirizzo: Mun. Bucuresti, settore 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Romania.

Ricorda: la revoca del consenso non pregiudica la legalità di qualsiasi trattamento che ha avuto luogo prima del suo ritiro.

Utilizzo dei dati personali

Ogni volta che visiti il nostro sito, raccogliamo automaticamente i seguenti dati:

 • dati tecnici: questo può includere l’indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per connettere il dispositivo a Internet, informazioni di accesso, tipo e versione del browser e relative estensioni, sistema operativo utilizzato, tipo di dispositivo e marchio del dispositivo mobile; questi dati possono essere raccolti ed elaborati per nostro conto tramite cookie di terze parti e puoi trovare ulteriori informazioni al riguardo su www. maxime-efficiens.com/cookie .
 • dati sulla tua visita: possono includere localizzatori di risorse (URL) completi e uniformi, sequenza di clic verso, attraverso e dal nostro sito (inclusi data e ora), informazioni o prodotti su chi hai visualizzato o cercato per (inclusi materiali pubblicati, categorie di materiale caricato sul sito, tempi di risposta delle pagine, errori di download, durata delle visite a determinate pagine, tempo trascorso su un’applicazione e numero di visualizzazioni da tali app pagine, numero medio di materiali visualizzati sul nostro sito, informazioni sulla tua interazione con le pagine (come scorrimento, clic del mouse e scorrimento), metodi utilizzati per navigare nella pagina, dati sul tuo comportamento e qualsiasi numero di telefono utilizzato per chiamarci o qualsiasi indirizzo email utilizzato per contattarci.

Se otteniamo i tuoi dati personali da una terza parte, forniremo su richiesta tutte le informazioni pertinenti sul trattamento dei tuoi dati personali e questi verranno automaticamente inclusi in questa Informativa per il trattamento dei dati personali. p>

Potremmo trattare i tuoi dati personali nel caso in cui dovessimo eseguire un contratto che abbiamo concluso con te; se dobbiamo rispettare un obbligo legale; quando necessario per i nostri interessi legittimi e / o per i tuoi interessi (ad esempio, rilevamento e prevenzione delle frodi o per garantire la sicurezza della rete), a meno che i tuoi diritti fondamentali prevalgano su tali interessi.

Elaboriamo le tue informazioni personali per vari motivi tecnici, amministrativi e operativi, in modo da garantire che il contenuto sia presentato nel modo più efficiente per te e il tuo computer; migliorare il nostro sito, compresa la sua funzionalità; per la sua amministrazione; per operazioni interne, anche per analisi dei dati, prove, ricerche, statistiche; per pubblicità e marketing, in modo che possiamo fornire contenuti personalizzati che potrebbero essere di maggiore interesse per te.

Se chiediamo che i dati personali siano conformi agli obblighi legali o contrattuali, la fornitura di tali dati personali da parte dell’utente è obbligatoria. Ciò significa che, se tali dati personali non vengono forniti, non saremo in grado di gestire i rapporti contrattuali o adempiere ai nostri obblighi nei vostri confronti.

In tutti gli altri casi, il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’utente non ha l’obbligo di fornirli.

Come ea chi divulghiamo i tuoi dati personali

NON VENDIAMO i tuoi dati personali a terzi.

All’interno dell’azienda, un numero limitato di membri del personale, come quelli dei dipartimenti amministrativo, commerciale o IT hanno accesso ai tuoi dati personali. Questi membri del personale sono soggetti agli obblighi di riservatezza relativi ai dati personali.

Adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali.

Il personale della Società ha il diritto di gestire i dati personali solo in relazione alle responsabilità del servizio e il trattamento di qualsiasi dato con carattere personale è evidenziato in un registro che tiene traccia di tale trattamento.

I dati personali possono essere comunicati alle autorità governative e / o alle forze dell’ordine, se richiesto dalla legge applicabile o se necessario per esercitare i nostri diritti, comprese le condizioni d’uso, o per proteggere i nostri interessi legittimi. (compresi gli interessi legittimi di terzi) solo in conformità con le leggi applicabili.

I tuoi dati personali possono anche essere divulgati a terzi, tra cui:

 • fornitori di servizi che forniscono supporto amministrativo, professionale e tecnico all’azienda per supporto IT, sicurezza e risorse commerciali; rispettivamente la società di contabilità, il servizio di corriere o altre società che ci aiutano dal punto di vista tecnico o logistico.
 • partner commerciali, fornitori e subappaltatori per l’esecuzione di tutti i contratti che concludiamo con voi;
 • Gli inserzionisti e le reti pubblicitarie che richiedono le tue informazioni per selezionare ed eseguire la pubblicità pertinente per te. Non divulghiamo informazioni di identificazione personale agli inserzionisti, ma forniremo informazioni aggregate sui nostri utenti. Potremmo anche utilizzare tali informazioni aggregate per aiutare gli inserzionisti a raggiungere il tipo di pubblico a cui si rivolgono. Potremmo utilizzare le informazioni personali che abbiamo raccolto da te per soddisfare i desideri delle agenzie pubblicitarie mostrando i loro messaggi pubblicitari solo al pubblico di destinazione;
 • fornitori di servizi di analisi e motori di ricerca che ci aiutano a migliorare e ottimizzare il nostro sito.

Conservazione dei dati personali e trasferimenti all’estero

I tuoi dati personali che raccogliamo sono archiviati nell’Unione Europea (“UE”) e nello Spazio economico europeo (“SEE”). Tuttavia, le informazioni raccolte da terze parti tramite i cookie (ad esempio tramite Google) serviranno generalmente al traffico proveniente da un data center al di fuori dell’UE / SEE. Ciò significa che tali informazioni, incluso il traffico degli annunci, possono essere gestite da server situati nel SEE e possono essere trasferite al di fuori del SEE. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sui file dei cookie .

Inoltre, i tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti e archiviati in un luogo al di fuori dell’UE e del SEE da queste terze parti. Quando i tuoi dati personali vengono trasferiti dal tuo Paese in un altro Paese, le leggi e le norme che proteggono i tuoi dati personali dal Paese in cui vengono trasferite le tue informazioni potrebbero essere diverse (o offrire meno protezione) rispetto a quelle del Paese. dove sei.

Intendiamo, come regola generale, non trasferire i tuoi dati personali al di fuori del SEE se non esiste una protezione adeguata.

Per saperne di più sui trasferimenti e sulle garanzie appropriate che abbiamo messo in atto prima di questi trasferimenti, puoi contattarci utilizzando i dati di comunicazione sopra.

I TUOI DIRITTI

Puoi chiederci di:

 • Confermiamo se i tuoi dati personali sono trattati o meno da noi,
 • Ti forniamo una copia dei tuoi dati personali e / o li correggiamo.
 • Usi il diritto di chiederci di eliminare i tuoi dati personali.
 • Per opporsi al trattamento dei dati personali (ad esempio, l’uso del trattamento per scopi di marketing diretto o determinate decisioni prese solo attraverso l’elaborazione automatizzata (inclusa la profilazione).
 • Ritiri il tuo consenso al trattamento dei dati personali.
 • Limiti il ​​trattamento dei tuoi dati personali in determinate circostanze o richiedi il trasferimento di tali dati alle condizioni desiderate.

Non applicheremo alcuna commissione per rispondere alla tua richiesta.

Se desideri esercitare questi diritti, ti preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli di contatto sopra menzionati.

Conservazione dei dati personali

Conserviamo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario, in conformità con la Politica di elaborazione dei dati, per un periodo non superiore al periodo necessario per soddisfare gli scopi elencati nella presente Nota Informativa e / o richiesti dalla legge applicabile, in conformità con con i periodi minimi di conservazione previsti dalla legge e / o se necessario per esercitare i nostri diritti legittimi (e i diritti legittimi di altre terze parti).

Se trattiamo i tuoi dati personali sotto il tuo consenso, tali dati personali saranno trattati solo per il periodo fornito dal tuo consenso, a meno che tu non li ritiri o li limiti prima della scadenza di questo periodo. In tali casi, cesseremo di trattare i rispettivi dati personali per gli scopi pertinenti, fatto salvo l’obbligo legale di elaborare tali dati personali e / o la nostra necessità di elaborare tali dati personali allo scopo di esercitare i nostri diritti legittimi. (compresi i diritti legittimi di altre terze parti).

Sicurezza dei dati

Conserviamo i tuoi dati sui nostri server e su server ospitati da terze parti (inclusi servizi cloud di terze parti – “servizi basati su cloud”).

Utilizziamo misure tecniche e organizzative appropriate progettate per proteggere i tuoi dati personali e prevenire accessi non autorizzati.

Tutte le transazioni di pagamento saranno crittografate ma l’utente è responsabile del mantenimento della riservatezza di tutti i mezzi di autenticazione (ad esempio le password) utilizzati dall’utente per accedere a parti del nostro sito.

La trasmissione di dati su Internet non è completamente sicura. Sebbene faremo del nostro meglio per proteggere i tuoi dati, non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi dati trasmessi da te sul nostro sito; qualsiasi trasmissione è a proprio rischio. Solo dopo aver ricevuto i tuoi dati utilizzeremo rigide procedure e funzionalità di sicurezza per cercare di prevenire accessi non autorizzati.

Riservatezza dei dati dei minori

Non raccogliamo consapevolmente sul nostro sito dati identificativi personali da persone che non hanno raggiunto l’età di 18 anni. Indipendentemente dal fatto che un genitore o tutore sia consapevole che i minori sono sotto la loro diretta supervisione o meno, ci hanno fornito i loro dati personali, devono informarci immediatamente.

Se scopriamo che una persona che non ha raggiunto l’età di 18 anni ha fornito dati personali, distruggeremo immediatamente queste informazioni sui nostri server, a meno che il genitore o il tutore non fornisca il consenso esplicito al trattamento. da parte nostra dei dati personali del minore.

Cookie e widget di social media

Il nostro sito utilizza file di cookie per distinguerti dagli altri utenti del nostro sito. Per informazioni dettagliate sui cookie che utilizziamo, per quanto tempo li utilizziamo e per quali scopi li utilizziamo, consultare la nostra Politica sui cookie all’indirizzo: www .maxime-efficiens.com / cookie .

Collegamenti ad altri siti

Il nostro sito potrebbe fornire collegamenti a siti che non controlliamo. Dopo aver fatto clic su un collegamento di terze parti, verrai indirizzato a quel sito. Per ogni visita, è necessario rivedere le loro politiche sulla privacy.

Non siamo responsabili per le politiche e le pratiche di altre società.

Non controlliamo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto, le politiche sulla privacy e le note informative o le pratiche di siti Web o servizi di terze parti.

Contatti

In caso di domande o dubbi sul trattamento dei dati personali o se si desidera esercitare il proprio diritto, è possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure inviare una lettera all’attenzione della persona responsabile della protezione dei dati personali dell’azienda, al seguente indirizzo: Mun. Bucuresti, settore 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Romania.

Si prega di non divulgare dati personali sensibili (ad esempio, informazioni su razza o origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altro tipo, appartenenza alla salute o sindacale), codice numerico personale, numeri di tessera sanitaria o informazioni sul casellario giudiziario quando abbiamo contattare attraverso il nostro sito.


Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2019.

Aggiorneremo questa politica quando compaiono nuovi dati o la legislazione lo richiede. Ti informeremo di eventuali modifiche pubblicando la nuova versione sul nostro sito o, se ci hai fornito i tuoi dati di contatto e hai accettato di contattarci, ti informeremo utilizzando i dettagli di contatto forniti. Si prega di controllare regolarmente questa nota informativa per eventuali modifiche.

Política de privacidad

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL , persona jurídica rumana, con sede en Bucarest, sector 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Rumania, inscrita en el Registro Mercantil con el núm. J40 / 5002/2012, código de registro único RO 30144733, operador de datos personales registrado con el no. 14754 / 04.12.2009, en lo sucesivo denominado “el operador de datos personales”, como operador de datos personales transmitimos esto

Nota informativa

para detallar cómo procesamos y protegemos sus datos personales

Nuestra política sobre el uso y procesamiento de datos personales

Esta nota informativa se transmite a través de la ayuda de nuestro sitio web y, previa solicitud, por correo postal o electrónico, utilizando para esta solicitud la dirección de correspondencia: correo electrónico: [email protected], por escrito, en dirección: Bucarest, sector 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Rumania.

En este sentido, tratamos la protección de sus datos personales con seriedad y queremos que se sienta seguro cuando visite nuestro sitio web. La seguridad de sus datos personales, sea cual sea (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico), es una preocupación importante para nosotros.

Es por eso que tenemos en cuenta la seguridad de sus datos personales en todos nuestros procesos comerciales.

Las actividades en línea se llevan a cabo de conformidad con las leyes de protección y seguridad de datos. A continuación, encontrará qué información recopilamos y cómo la tratamos.

¡Advertencia! Nuestro sitio puede contener enlaces (enlaces) a sitios en Internet, que pueden o no estar cubiertos por declaraciones de protección de datos y es por eso que los propietarios de esos sitios son responsables. Compruebe al acceder a un sitio externo la Política y las Declaraciones de sus propietarios con respecto a la protección de datos personales, de los cuales el propietario del sitio respectivo es directamente responsable.

Esta Política de procesamiento se aplica a los datos personales de visitantes y usuarios de nuestro sitio, a los que se puede acceder en www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitate/ y a los usuarios / existentes / potenciales visitantes / compradores de nuestros productos.

Para cualquier situación que no cumpla con esta política para el procesamiento y protección de datos personales, si no encaja en ninguna de las categorías enumeradas anteriormente, comuníquese con [email protected] y le proporcionaremos un conjunto de información según su situación.

Datos personales – Responsable

La recopilación y el procesamiento de datos personales se realiza de conformidad con las disposiciones legales, respectivamente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en relación con el procesamiento de datos personales y sobre la libertad de circulación de estos datos, así como de la legislación rumana en vigor.

El cumplimiento de las disposiciones anteriores con respecto a la protección de datos está controlado por las siguientes personas y organismos, internos o externos, a quienes puede contactar cualquier usuario de nuestro sitio:

 • El delegado interno de protección de datos de SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL: Sr. Marius Lazarescu, teléfono: (+4) 0775 342 171, correo electrónico: [email protected]
 • La Autoridad de Supervisión de Rumanía: La Autoridad de Supervisión Nacional para el Procesamiento de Datos Personales, que puede contactarse en: Bd G-ral Gheorghe Magheru, no. 28-30, Sector 1, código postal 010336, Bucarest o en www.dataprotection.ro.

Qué información recopilamos sobre usted

Recopilamos y procesamos sus datos personales cuando interactúa con nosotros (por ejemplo, la información que nos proporciona al completar los formularios en nuestros sitios o por correspondencia con nosotros por teléfono, correo electrónico o de cualquier otra manera).

Hay información que proporciona cuando se registra para usar el sitio, cuando se suscribe a nuestros servicios, cuando participa en foros de discusión o en otras actividades de redes sociales en nuestro sitio, completando un formulario en el sitio o de otra manera, suscripciones a concursos, promociones o estudios organizados por nosotros y cuando compra en nuestro sitio o cuando informa un problema relacionado con nuestro sitio.

La información que nos proporciona puede incluir su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono, descripción personal y foto, edad, fecha de nacimiento y sexo, así como otra información, según corresponda.

No recopilaremos ni procesaremos datos personales confidenciales relacionados con usted (por ejemplo, información sobre origen racial o étnico, opiniones políticas, confesión religiosa o creencias filosóficas, salud, vida sexual u orientación sexual), a menos que seamos requeridos. hacerlo por ley y / o si nos ha dado su consentimiento explícito, por separado.

Si voluntariamente nos proporciona datos personales (incluidos datos personales confidenciales) a través de su interacción con nuestro sitio o mediante correspondencia con nosotros por teléfono, correo electrónico o de cualquier otra manera, a nuestra discreción y no a nuestra solicitud, nosotros eliminaremos dichos datos personales de nuestros sistemas si no consideramos que su procesamiento es necesario para un propósito legítimo a menos que usted haya hecho públicos estos datos (por ejemplo, en un foro de mensajes que son públicamente visibles), en cuyo caso eliminaremos estos datos de nuestro sitio a solicitud escrita o solo si la ley así lo requiere o si no queremos conservarlos.

¡Advertencia! No recopilamos datos personales a través de nuestro sitio web sin divulgarle esto. Usted es el único que decide si desea o no que divulguemos dichos datos durante el registro en el sitio, la realización de un pedido o una encuesta.

Puede retirar su acuerdo de uso por cualquier motivo personal, por cualquier motivo, mediante un correo electrónico enviado a [email protected] o por escrito a la dirección: Mun. Bucuresti, sector 4, str. Investigadores, no. 3, bl. 19, ap. 13, Rumania.

Recuerde: retirar su consentimiento no afectará la legalidad de ningún procesamiento que haya tenido lugar antes de su retirada.

Uso de datos personales

Cada vez que visita nuestro sitio, recopilamos automáticamente los siguientes datos:

 • datos técnicos: Esto puede incluir la dirección de Protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar su dispositivo a Internet, información de inicio de sesión, tipo de navegador y versión y extensiones de los mismos, el sistema operativo utilizado, tipo de dispositivo y marca de dispositivo móvil; Estos datos se pueden recopilar y procesar en nuestro nombre a través de cookies de terceros y puede encontrar más información al respecto en www. maxime-efficiens.com/cookie .
 • Los
 • datos sobre su visita: pueden incluir localizadores de recursos (URL) uniformes completos, secuencia de clics hacia, a través y desde nuestro sitio (incluyendo fecha y hora), información o productos sobre quién vio o buscó para (incluidos los materiales publicados, las categorías de material cargado en el sitio, los tiempos de respuesta de la página, los errores de descarga, la duración de las visitas a ciertas páginas, el tiempo dedicado a una aplicación y la cantidad de vistas de dichas aplicaciones de páginas, la cantidad promedio de materiales vistos en nuestro sitio, información sobre su interacción con las páginas (como desplazamiento, clics del mouse y desplazamiento), métodos utilizados para navegar por la página, datos sobre su comportamiento y cualquier número de teléfono utilizado para llamarnos o cualquier dirección de correo electrónico utilizada para contactarnos.

Si obtenemos sus datos personales de un tercero, proporcionaremos a pedido toda la información relevante sobre el procesamiento de sus datos personales y estos se incluirán automáticamente en esta Política para el procesamiento de datos personales. p>

Podemos procesar sus datos personales en caso de que tengamos que ejecutar un contrato que hayamos concluido con usted; si debemos cumplir con una obligación legal; cuando sea necesario para nuestros intereses legítimos y / o para sus intereses (por ejemplo, detección y prevención de fraude o para garantizar la seguridad de la red), a menos que sus derechos fundamentales prevalezcan sobre esos intereses.

Procesamos su información personal por varias razones técnicas, administrativas y operativas, como para garantizar que el contenido se presente de la manera más eficiente para usted y su computadora; para mejorar nuestro sitio, incluida su funcionalidad; por su administración; para operaciones internas, incluso para análisis de datos, pruebas, investigación, estadísticas; para publicidad y marketing, de modo que podamos proporcionar contenido personalizado que pueda ser de mayor interés para usted.

Si solicitamos datos personales para cumplir con obligaciones legales o contractuales, la provisión de dichos datos personales es obligatoria. Esto significa que, si no se proporcionan dichos datos personales, no podremos gestionar las relaciones contractuales ni cumplir con nuestras obligaciones con usted.

En todos los demás casos, el suministro de datos personales es opcional y usted no tiene la obligación de proporcionarlos.

Cómo y a quién divulgamos sus datos personales

NO VENDEMOS sus datos personales a terceros.

Dentro de la empresa, un número limitado de miembros del personal, como los de los departamentos administrativos, de ventas o de TI, tienen acceso a sus datos personales. Estos miembros del personal están sujetos a obligaciones de confidencialidad con respecto a los datos personales.

Se toman las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales.

Los miembros del personal de la Compañía tienen el derecho de administrar datos personales solo en relación con las responsabilidades del servicio y el procesamiento de cualquier dato con carácter personal se evidencia en un registro que realiza un seguimiento de este procesamiento.

Los datos personales pueden comunicarse a las autoridades gubernamentales y / o agencias de aplicación de la ley, si así lo exige la ley aplicable o si es necesario para ejercer nuestros derechos, incluidas las condiciones de uso, o para proteger nuestros intereses legítimos. (incluidos los intereses legítimos de terceros) solo de acuerdo con las leyes aplicables.

Sus datos personales también pueden divulgarse a terceros, incluidos:

 • proveedores de servicios que brindan soporte administrativo, profesional y técnico a la empresa para soporte de recursos de TI, seguridad y recursos comerciales; respectivamente, la empresa de contabilidad, el servicio de mensajería u otras empresas que nos ayudan desde un punto de vista técnico o logístico.
 • socios comerciales, proveedores y subcontratistas para la ejecución de todos los contratos que celebramos con usted;
 • Anunciantes y redes publicitarias que solicitan su información para seleccionar y ejecutar publicidad relevante para usted. No divulgamos información de identificación personal a los anunciantes, pero proporcionaremos información agregada sobre nuestros usuarios. También podemos usar dicha información agregada para ayudar a los anunciantes a alcanzar el tipo de audiencia a la que se dirigen. Podemos utilizar la información personal que hemos recopilado de usted para cumplir con los deseos de las agencias de publicidad al mostrar sus mensajes publicitarios solo al público objetivo;
 • análisis y proveedores de servicios de motores de búsqueda que nos ayudan a mejorar y optimizar nuestro sitio.

Almacenamiento de sus datos personales y transferencias al extranjero

Sus datos personales que recopilamos se almacenan en la Unión Europea (“UE”) y en el Espacio Económico Europeo (“EEE”). Sin embargo, la información recopilada por terceros a través de cookies (por ejemplo, a través de Google) generalmente servirá el tráfico desde un centro de datos fuera de la UE / EEE. Esto significa que dicha información, incluido el tráfico de anuncios, puede ser administrada por servidores ubicados en el EEE y puede transferirse fuera del EEE. Para obtener más información, consulte nuestra Política de archivos de cookies .

Además, estos datos personales pueden ser transferidos y almacenados a una ubicación fuera de la UE y el EEE por estos terceros. Cuando sus datos personales se transfieren de su propio país a otro país, las leyes y normas que protegen sus datos personales del país al que se transfiere su información pueden ser diferentes (u ofrecer menos protección) que las del país. Dónde estás.

Tenemos la intención, como regla general, de no transferir sus datos personales fuera del EEE a menos que exista una protección adecuada.

Para obtener más información sobre las transferencias y las garantías adecuadas que hemos establecido antes de estas transferencias, puede comunicarse con nosotros utilizando los datos de comunicación anteriores.

SUS DERECHOS

Puede pedirnos que:

 • Confirmamos si procesamos o no sus datos personales,
 • Le proporcionamos una copia de sus datos personales y / o los corregimos.
 • Utiliza el derecho de solicitarnos que eliminemos sus datos personales.
 • Para oponerse al procesamiento de sus datos personales (por ejemplo, el uso del procesamiento con fines de marketing directo o ciertas decisiones tomadas solo a través del procesamiento automatizado (incluida la creación de perfiles).
 • Retira su consentimiento para el procesamiento de datos personales.
 • Usted restringe el procesamiento de sus datos personales en ciertas circunstancias que desee o solicite la transferencia de dichos datos en las condiciones que desee.

No cobraremos ninguna tarifa por responder a su solicitud.

Si desea ejercer estos derechos, contáctenos utilizando los datos de contacto mencionados anteriormente.

Conservar sus datos personales

Conservamos sus datos personales solo durante el tiempo que sea necesario, de acuerdo con la Política de procesamiento de datos, durante un período que no exceda el período necesario para cumplir con los fines enumerados en esta Nota informativa y / o requerido por la ley aplicable, de conformidad con períodos de retención mínimos legales obligatorios y / o según sea necesario para ejercer nuestros derechos legítimos (y los derechos legítimos de otros terceros).

Si procesamos sus datos personales bajo su consentimiento, dichos datos personales solo se procesarán durante el período proporcionado por su consentimiento, a menos que lo retire o lo limite antes de la expiración de este período. En tales casos, dejaremos de procesar los datos personales respectivos para los fines pertinentes, sujeto a cualquier obligación legal de procesar dichos datos personales y / o nuestra necesidad de procesar dichos datos personales con el fin de ejercer nuestros derechos legítimos. (incluidos los derechos legítimos de otros terceros).

Seguridad de datos

Mantenemos sus datos en nuestros servidores y en servidores alojados por terceros (incluidos los servicios en la nube de terceros – “servicios basados ​​en la nube”).

Utilizamos medidas técnicas y organizativas apropiadas diseñadas para proteger sus datos personales y evitar el acceso no autorizado.

Todas las transacciones de pago se cifrarán, pero usted es responsable de mantener la confidencialidad de todos los medios de autenticación (por ejemplo, contraseñas) utilizados por usted para acceder a partes de nuestro sitio.

La transmisión de datos a través de Internet no es completamente segura. Aunque haremos todo lo posible para proteger sus datos, no podemos garantizar la seguridad de sus datos transmitidos por usted en nuestro sitio; Cualquier transmisión es bajo su propio riesgo. Solo después de recibir sus datos usaremos procedimientos estrictos y características de seguridad para tratar de evitar el acceso no autorizado.

Confidencialidad de los datos de menores

No recopilamos a sabiendas en nuestro sitio datos de identificación personal de personas que no hayan cumplido los 18 años. Si un padre o tutor es consciente de que los menores están bajo su supervisión directa o no, nos han proporcionado sus datos personales, deben informarnos de inmediato.

Si descubrimos que una persona que no ha cumplido los 18 años ha proporcionado datos personales, destruiremos esta información en nuestros servidores de inmediato, a menos que el padre o tutor dé su consentimiento explícito para el procesamiento. por nosotros de los datos personales del menor.

Cookies y widgets de redes sociales

Nuestro sitio utiliza archivos de cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio. Para obtener información detallada sobre las cookies que utilizamos, cuánto tiempo las usamos y los fines para los que las utilizamos, consulte nuestra Política de cookies en: www .maxime-efficiens.com / cookie .

Enlaces a otros sitios

Nuestro sitio puede proporcionar enlaces a sitios que no controlamos. Una vez que haga clic en un enlace de un tercero, será llevado a ese sitio. Para cada visita, debe revisar sus políticas de privacidad.

No somos responsables de las políticas y prácticas de otras compañías.

No controlamos ni asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad y las notas o prácticas de información de sitios web o servicios de terceros.

Contacto

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al procesamiento de sus datos personales o si desea ejercer su derecho, puede comunicarse con la persona responsable de la protección de datos personales en la dirección de correo electrónico [email protected] o puede Envíe una carta a la persona responsable de la protección de los datos personales de la empresa, a la siguiente dirección: Mun. Bucuresti, sector 4, str. Cercetatorilor, no. 3, bl. 19, ap. 13, Rumania.

No revele datos personales confidenciales (por ejemplo, información sobre origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas u otras, membresía de salud o unión), código numérico personal, números de tarjeta de seguro médico o información de antecedentes penales cuando tengamos contacto a través de nuestro sitio.


Última actualización: 31 de diciembre de 2019.

Actualizaremos esta política cuando aparezcan nuevos datos o la legislación lo requiera. Le notificaremos cualquier cambio ya sea publicando la nueva versión en nuestro sitio o, si nos ha proporcionado sus datos de contacto y ha aceptado ponerse en contacto con nosotros, se lo notificaremos utilizando los datos de contacto proporcionados. Por favor revise esta nota informativa regularmente por cualquier cambio.

Πολιτική απορρήτου

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL , νομικό πρόσωπο της Ρουμανίας, με έδρα το Βουκουρέστι, τομέας 4, str. Οι ερευνητές, όχι. 3, bl. 19, ap. 13, Ρουμανία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου με αρ. J40 / 5002/2012, μοναδικός κωδικός εγγραφής RO 30144733, διαχειριστής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αριθμό μητρώου: 14754 / 04.12.2009, καλούμενη εφεξής “διαχειριστής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, ως χειριστής προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζουμε

Σημείωση πληροφοριών

για να περιγράψετε λεπτομερώς πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η πολιτική μας σχετικά με τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα διαβιβάζεται μέσω της ιστοσελίδας μας και κατόπιν αιτήματος μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας για το αίτημα αυτό τη διεύθυνση αλληλογραφίας: e-mail: [email protected], γραπτώς, στο διεύθυνση: Βουκουρέστι, τομέας 4, σ. Οι ερευνητές, όχι. 3, bl. 19, ap. 13, Ρουμανία.

Από αυτή την άποψη, αντιμετωπίζουμε σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να αισθανθείτε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, όποια κι αν είναι (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αποτελεί μείζονα ανησυχία για εμάς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σε όλες τις εμπορικές διαδικασίες μας.

Οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. Παρακάτω θα μάθετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις αντιμετωπίζουμε.

Προειδοποίηση! Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (συνδέσμους) με ιστότοπους στο Διαδίκτυο, οι οποίοι ενδέχεται να μην καλύπτονται από δηλώσεις προστασίας δεδομένων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι υπεύθυνοι οι ιδιοκτήτες αυτών των τοποθεσιών. Ελέγξτε κατά την πρόσβαση σε έναν εξωτερικό ιστότοπο την Πολιτική και τις Δηλώσεις των ιδιοκτητών της σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τις οποίες είναι άμεσα υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης του αντίστοιχου ιστότοπου.

Αυτή η Πολιτική επεξεργασίας ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών και χρηστών του ιστότοπού μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.maxime-efficiens.com/politica-de-confidentialitatea/ και στους χρήστες / υπάρχοντες / δυνητικοί επισκέπτες / αγοραστές των προϊόντων μας.

Για οποιαδήποτε κατάσταση που δεν συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εάν δεν συμμορφώνεστε με καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με [email protected] και θα σας προσφέρουμε μια σειρά πληροφοριών ανάλογα με την κατάστασή σας.

Προσωπικά δεδομένα – Υπεύθυνος

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και της ισχύουσας ρουμανικής νομοθεσίας.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων ελέγχεται από τα ακόλουθα πρόσωπα και οργανισμούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε χρήστη της τοποθεσίας μας:

 • Ο εσωτερικός εκπρόσωπος της SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL: Ο κ. Marius Lazarescu, τηλέφωνο: (+30) 0775 342 171, e-mail: [email protected]
 • Η Ρουμανική Εποπτική Αρχή: Η Εθνική Εποπτική Αρχή για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση: Bd G-ral Gheorghe Magheru, αρ. 28-30, τομέας 1, ταχυδρομικός κώδικας 010336, Βουκουρέστι ή στη διεύθυνση www.dataprotection.ro.
 • Τι πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς

  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας (για παράδειγμα, τις πληροφορίες που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τις φόρμες στους ιστότοπούς μας ή μέσω αλληλογραφίας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο).

  Υπάρχουν πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, όταν εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων ή σε άλλες δραστηριότητες κοινωνικών μέσων στην ιστοσελίδα μας, συμπληρώνοντας μια φόρμα στον ιστότοπο ή άλλως, συνδρομές σε διαγωνισμούς, προωθήσεις ή μελέτες που διοργανώνονται από εμάς και κατά την αγορά στο site μας ή όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ιστότοπό μας.

  Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, την προσωπική σας περιγραφή και φωτογραφία, ηλικία, ημερομηνία γέννησης και φύλο, καθώς και άλλες πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση.

  Δεν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτική ομολογία ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό). να το πράξετε με νόμο ή / και εάν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας, ξεχωριστά.

  Εάν μας παρέχετε εθελοντικά προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) μέσω της αλληλεπίδρασης σας με τον ιστότοπό μας ή μέσω αλληλογραφίας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, από δική μας κρίση και όχι κατόπιν αιτήματός μας, εμείς θα διαγράψουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα από τα συστήματά μας αν δεν θεωρούμε ότι η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για νόμιμο σκοπό εκτός αν έχετε κάνει τα δεδομένα αυτά δημόσια (για παράδειγμα σε ένα φόρουμ μηνυμάτων που είναι δημόσια ορατά), οπότε θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα από τον ιστότοπό μας κατόπιν γραπτής αίτησής σας ή μόνο εάν το απαιτεί ο νόμος ή αν δεν θέλουμε να τα διατηρήσουμε.

  Προειδοποίηση! Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστότοπού μας χωρίς να το αποκαλύψουμε σε εσάς. Είστε ο μόνος που αποφασίζει εάν θέλετε ή όχι να γνωστοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στον ιστότοπο, να κάνετε μια παραγγελία ή μια έρευνα.

  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για οποιονδήποτε λόγο, για οποιονδήποτε λόγο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως στη διεύθυνση: Mun. Αθήνα, τομέας 4, σ. Ερευνητές, όχι. 3, bl. 19, ap. 13, Ρουμανία.

  Να θυμάστε: Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της.

  Χρήση προσωπικών δεδομένων

  Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε αυτόματα τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Τεχνικά δεδομένα: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet, πληροφορίες σύνδεσης, τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση και επεκτάσεις, και μάρκα κινητών συσκευών. αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και να υποστούν επεξεργασία εξ ονόματός μας μέσω cookie τρίτου μέρους και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στο www. maxime-efficiens.com/cookie .
  • δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας: ενδέχεται να περιλαμβάνουν πλήρεις ενοποιημένους εντοπιστές πόρων (URL), ακολουθία κλικ προς, από και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης ημερομηνίας και ώρας) (συμπεριλαμβανομένων δημοσιευμένων υλικών, κατηγοριών υλικών που μεταφορτώθηκαν στον ιστότοπο, χρόνων απόκρισης σελίδας, σφαλμάτων λήψης, διάρκειας επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, χρόνου που δαπανήθηκε σε μια εφαρμογή και του αριθμού προβολών από εφαρμογές τέτοιων σελίδων, μέσου αριθμού υλικών που προβλήθηκαν στον ιστότοπό μας, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση με σελίδες (όπως κύλιση, κλικ με το ποντίκι και κύλιση), τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη πλοήγηση στη σελίδα, τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας και τους αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιήσαμε για να μας καλέσετε ή οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Αν λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτο μέρος, θα παράσχουμε, κατόπιν αιτήματος, όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αυτοί θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. p>

  Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε μια σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας. αν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση. όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας και / ή για τα συμφέροντά σας (για παράδειγμα, ανίχνευση και πρόληψη απάτης ή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου), εκτός εάν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας υπερισχύσουν των εν λόγω συμφερόντων.

  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για διάφορους τεχνικούς, διοικητικούς και επιχειρησιακούς λόγους, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας. να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς του. για τη διοίκησή του. για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, δοκιμών, έρευνας, στατιστικών · για τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρει περισσότερο.

  Εάν ζητούμε προσωπικά δεδομένα για συμμόρφωση με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, η παροχή τέτοιων προσωπικών δεδομένων από εσάς είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν παρέχονται τέτοια προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε συμβατικές σχέσεις ή να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς.

  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική και δεν έχετε καμία υποχρέωση να την παράσχετε.

  Πώς και σε ποιον αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

  Εντός της εταιρείας, ένας περιορισμένος αριθμός μελών του προσωπικού, όπως αυτοί που βρίσκονται στα διοικητικά, τα τμήματα πωλήσεων ή στις υπηρεσίες πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά τα μέλη του προσωπικού υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

  Λαμβάνονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Τα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα μόνο σε σχέση με τις ευθύνες της υπηρεσίας και η επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων με προσωπικό χαρακτήρα αποδεικνύεται σε ένα μητρώο που παρακολουθεί αυτήν την επεξεργασία.

  Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε κυβερνητικές αρχές ή / και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εφόσον το απαιτούν οι ισχύοντες νόμοι ή αν είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων μας, συμπεριλαμβανομένων των όρων χρήσης, ή για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας. (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων συμφερόντων τρίτων) μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε τρίτους, μεταξύ των οποίων:

  • πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική, επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη στην εταιρία για υποστήριξη IT, ασφάλειας και εμπορικών πόρων. αντίστοιχα η λογιστική εταιρεία, η υπηρεσία ταχυμεταφορών ή άλλες εταιρείες που μας βοηθούν από τεχνική ή υλικοτεχνική άποψη.
  • συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκτέλεση όλων των συμβάσεων που συνάψουμε μαζί σας.
  • Διαφημιζόμενοι και διαφημιστικά δίκτυα που ζητούν τα στοιχεία σας να επιλέξουν και να εκτελέσουν σχετική διαφήμιση για εσάς. Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για τους διαφημιζόμενους, αλλά θα παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους χρήστες μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους διαφημιζόμενους να προσεγγίσουν το είδος του κοινού στο οποίο στοχεύουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς για να συμμορφωθούμε με τις επιθυμίες των διαφημιστικών εταιρειών προβάλλοντας τα διαφημιστικά τους μηνύματα μόνο στο κοινό-στόχο.
  • παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης και μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

  Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφορές στο εξωτερικό

  Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (“ΕΕ”) και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (“ΕΟΧ”). Ωστόσο, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους μέσω cookies (για παράδειγμα μέσω της Google) θα εξυπηρετούν γενικά την κυκλοφορία από ένα κέντρο δεδομένων εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της επισκεψιμότητας διαφημίσεων, μπορούν να διαχειρίζονται από διακομιστές που βρίσκονται στον ΕΟΧ και μπορούν να μεταφερθούν εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Αρχείου Cookies .

  Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε τόπο εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ από αυτά τα τρίτα μέρη. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται από τη χώρα σας σε άλλη χώρα, οι νόμοι και οι κανόνες που προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από τη χώρα στην οποία μεταφέρονται οι πληροφορίες σας μπορεί να διαφέρουν (ή να παρέχουν λιγότερη προστασία) από εκείνες της χώρας. εκεί που είσαι.

  Σκοπεύουμε, κατά γενικό κανόνα, να μην μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ εκτός εάν υπάρχει επαρκής προστασία.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεταφορές και τις κατάλληλες διασφαλίσεις που έχουμε δημιουργήσει πριν από αυτές τις μεταφορές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

  • Επιβεβαιώνουμε εάν τα προσωπικά μας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς,
  • Σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή / και το διορθώσετε.
  • Χρησιμοποιείτε το δικαίωμα για να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, η χρήση της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή ορισμένες αποφάσεις που έγιναν μόνο μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένου του προφίλ).
  • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  • Περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις που επιθυμείτε ή ζητήστε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων υπό τους όρους που επιθυμείτε.

  Δεν θα χρεώσουμε τέλη για να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

  Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

  Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται, σύμφωνα με την Πολιτική επεξεργασίας δεδομένων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα ή / και απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με με ισχύουσες ελάχιστες προθεσμίες διατήρησης ή / και ως αναγκαία για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (και των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων τρίτων).

  Αν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την περίοδο που παρέχεται από τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν την αποσύρετε ή την περιορίσετε πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων για τους σχετικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη τυχόν νομικής υποχρέωσης επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων ή / και της ανάγκης επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας. (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων τρίτων).

  Ασφάλεια δεδομένων

  Διατηρούμε τα δεδομένα σας στους διακομιστές μας και σε διακομιστές που φιλοξενούνται από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών cloud τρίτων κατασκευαστών – “υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud”).

  Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

  Όλες οι συναλλαγές πληρωμών θα είναι κρυπτογραφημένες, αλλά είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου όλων των μέσων επαλήθευσης (π.χ. κωδικών πρόσβασης) που χρησιμοποιούνται από εσάς για την πρόσβαση σε τμήματα του ιστότοπού μας.

  Η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται από εσάς στον ιστότοπό μας. οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόνο αφού λάβουμε τα δεδομένα σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

  Εμπιστευτικότητα των δεδομένων ανηλίκων

  Δεν συλλέγουμε εσκεμμένα στον ιστότοπό μας προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. Εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας γνωρίζει ότι οι ανήλικοι βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία τους ή όχι, μας έχουν παράσχει τα προσωπικά τους δεδομένα, πρέπει να μας ενημερώσουν αμέσως.

  Αν ανακαλύψουμε ότι ένα άτομο που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, θα καταστρέψουμε αμέσως αυτές τις πληροφορίες στους διακομιστές μας, εκτός εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία. από εμάς τα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου.

  Cookies και widget κοινωνικών μέσων ενημέρωσης

  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αρχεία cookie για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του ιστότοπού μας. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, πόσο καιρό τα χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies στη διεύθυνση: www .maxime-efficiens.com / cookie .

  Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

  Ο ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που δεν ελέγχουμε. Μόλις κάνετε κλικ σε σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Για κάθε επίσκεψη, πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου.

  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές άλλων εταιρειών.

  Δεν ελέγχουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου και τις σημειώσεις πληροφοριών ή τις πρακτικές των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων.

  Επικοινωνία

  Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μπορείτε να στείλει επιστολή προς τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: Mun. Αθήνα, τομέας 4, σ. Οι ερευνητές, όχι. 3, bl. 19, ap. 13, Ρουμανία.

  Μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ένταξη στην υγεία ή την ένωση), τον προσωπικό αριθμητικό κωδικό, επικοινωνήστε μέσω του ιστότοπού μας.


  Τελευταία ενημέρωση: 31 Δεκεμβρίου 2019.

  Θα ενημερώσουμε αυτήν την πολιτική όταν εμφανιστούν νέα δεδομένα ή η νομοθεσία το απαιτεί. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές είτε δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπό μας είτε, αν μας δώσατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και έχετε συμφωνήσει να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Ελέγξτε προσεκτικά αυτή τη σημείωση πληροφοριών για τυχόν αλλαγές.