Choose your language:


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ


ЧРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПОСЕЩАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С уебсайт ИЛИ С НЯКОЯ РЕКЛАМА В НЕГО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИЦАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА уебсайт. уебсайт КОНКРЕТНО ОТКАЗВА ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ЗАЩИТЕНО ЧРЕЗ АКТ ЗА ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦАТА (АОЗЛДД) ОТ 1998. уебсайт ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛ ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ЗАКОННА ПРИЧИНА. СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПОЛИЦАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ КАТО УСЛОВИЕ ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В уебсайт., СЪЩИЯТ МОЖЕ ДА СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА, КАКТО И МНОГО ДРУГИ ЦЕЛИ. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМАТ ИЗРИЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КАТО ЧАСТ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ДОСТЪП ДО уебсайт, ДА СЕ ИНФОРМИРАТ ЗА ПРОМЕНИТЕ ЧРЕЗ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА СТРАНИЦА ЗА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ НА уебсайт.

ВНИМАНИЕ!

уебсайт не замества медицинска помощ и не поема никаква отговорност за съдържанието, включително терапиите и лекарствата, които са очертани в рамките му. Ако имате съмнения за някакво медицинско заболяване от което страдате, незабавно се консултирайте с Вашият лекар.

ВЪВЕДЕНИЕ

Цялата информация представена на този сайт е само за образователни цели и не представлява медицинска помощ. Представените информация и изследвания са проверени по възможно най-добрият начин, според способността на автора, но читателят е отговорен за обсъждането на диета, начинът си на живот или промени в лекарствената терапия със своят здравен работник. Съдържанието на този сайт, или такова свързано с него, не е предназначено да замести услугите на напълно обучен лекар или друг здравен специалист, лицензирани да практикуват във вашият щат или по местожиееене. Отзивите и мненията, представени тук, принадлежат изцяло на автора. Лицата, които се появяват във видеата или изображенията са актьори и само представят мнението на автора.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на Сайтът и потребителските интерфейси, текст, графики, логота, дизайни, снимки, икони на бутоните, изображения, аудио/видео клипове, дигитални сваляния, съставна информация и софтуер са собственост на Сайтът лицензодатели, и са защитени от САЩ и международното авторско право, търговска тайна или други закони за интелектуалната собственост и договори. Съдържанието не трябва да бъде възпроизвеждано или използвано без изричното писмено разрешение от Сайтът лицензодатели. Използването без изрично позволение, на описаните по-горе, е наказуемо от закона.

ПОДАВАНЕ НА ОТЗИВИ

С подаването на отзиви и коментари на този сайт, Вие давате неизключително, вечно, безвъзмездно, неотменимо и напълно подпрехвърлимо право на Сайтът да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание в целия свят чрез всички медии. Сайтът си запазва правото да не публикува отзиви и коментари, да изменя съдържанието на отзивите и мненията по всяко време и да премахва отзиви и коментари от този сайт без предизвестие след публикуването на Сайтът усмотрение. Вие не трябва да предоставяте препоръки и коментари, които съдържат думи, език или съдържание, което е или може да се счита за незаконно, клеветническо, обидно, расистко, сексуално обидно или нецензурно. Сайтът по никакъв начин не може да бъде отговорен за информация, която е получена от отзиви и потребителите му не бива да разчитат на същата. Сайтът не представлява или гарантира изрично или по подразбиращ се начин точността или надеждността на информацията или съдържанието на публикуваните отзиви. Публикуването на тези препоръки и мнения и тяхното съдържание не означава, че Сайтът е съгласен с вижданията и съдържанието им.

За да се гарантира конкурентна цена за предлаганите пакети продукти, бонусите се изпращат по електронен път на CD / DVD, който може да бъде отворен от всеки тип компютър.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние използваме комбинация от технологии в индустрията за сигурност, процедури и организационни мерки, за да помогнем за защитата на личната Ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Въпреки това, няма метод за предаване през интернет или метод на електронни системи за съхранение, който да е 100% защитен. Ето защо докато ние се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността ѝ. Сайтът не поема никаква отговорност от загуба на данни, софтуер, повреда на данни или повреда на хардуера или компонентите му. Също Сайтът не може да носи отговорност за каквито и да било грешки в хостинг сървъра.

ПАРТНЬОРИ

уебсайт, като търговец, има споразумение за препродаване с доставчиците на продуктите продавани в магазините му. За въпроси, свързани с качеството и автентичността на продуктите, или други запитвания по отношение на продуктите, клиентът може да се обърне към производителят или вносителят.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТОЗИ САЙТ

Освен ако не сте влезли в изричен писмен договор с този сайт за противното, посетители, зрители, абонати, членове, партньори или клиенти, които нямат право да използват тази информация в търговска или обществена обстановка, нямат право да излъчват, копират, запазват, отпечатат, продават или да публикуват никакви части от съдържанието на този сайт. Чрез достъп до съдържанието на този сайт Вие се съгласявате с тези условия и потвърждавате, че всяко неразрешено използване е незаконно и може да Ви доведе до граждански или наказателни санкции. Освен това посетителят няма никакви права за използване на съдържанието или части от него, включително и неговите бази данни, невидими страници, връзки, базовият код, или друга интелектуална собственост, която сайтът може да съдържа по някаква причина или за всякаква употреба. В знак на това, че може да бъде трудно да се определят количествено точните щети, произтичащи от нарушение на тази разпоредба, посетителите се съгласяват да компенсират собствениците на уебсайт с обезщетение за пропуснати ползи в размер на US $ 100,000 или, ако това може да се изчисли, действителните разходи и действителни щети за нарушение на тази разпоредба, което от двете е по-голямо. Посетителят гарантира, че разбира, че приемането на тази разпоредба е условие за достъп до уебсайт, и че достъпът до уебсайт представлява съгласие.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТА, КО-БРАНДИНГ, „РАМКИРАНЕ“ И РЕФЕРЕНЦИИ КЪМ САЙТА СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако не е изрично разрешено от уебсайта, никой не може да свързва този сайт или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки или материали с авторски права) към техните сайтове по никаква причина. Освен това, не се разрешава цитирането на URL (интернет адрес) на този уеб сайт или някоя страница на този сайт по никакви търговски или нетърговски медии без изричното разрешение от нас, нито позволява „рамкирането“ на сайта. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите на уебсайта, за да се премахнат или дезактивират всички тези дейности и носите отговорност за всички щети, произтичащи от нарушаване на тази разпоредба. Поради факта, че може да бъде трудно да се определят количествено точните щети, произтичащи от нарушение на тази разпоредба, Вие се съгласявате да компенсирате собствениците на уебсайт с обезщетение за пропуснати ползи в размер на US $100,000 или, ако това може да се изчисли, действителните разходи и действителни щети за нарушение на тази разпоредба, която от двете е по-голямо. Вие гарантирате, че сте разбрали, че приемането на тази разпоредба е условие за достъп до уебсайт, и че достъпът до уебсайт представлява съгласие.

ОТРИЧАНЕ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

уебсайт не носи никаква отговорност за верността на съдържанието, свързано с или упоменато в уебсайт. Посетителите поемат всички рискове свързани с разглеждането, използването или разчитането на тази информация. Освен ако не сте сключили изричен договор за противното с нас, Вие нямате право да позовавате информацията съдържаща се тук като най-точна. Ние не даваме такава гаранция. ОТКАЗ ЗА ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ НА НАШИЯТ КОМПЮТЪР ИЛИ СОФТУЕР ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ПОСЕТИТЕЛЯТ ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ФАКТОРИ. Ние не поемаме отговорност за щети на компютри и софтуер на посетителя или всяко лице, посетител, в последствие от комуникиране с вреден код или данни, които по невнимание са преминали в компютърът на посетителя. Отново, посетителят вижда и взаимодейства с този сайт или неговите изскачащи прозорци или реклами на свой собствен риск.

ОТРИЧАНЕ ОТ ВРЕДА ПРИЧИНЕНА ПОРАДИ СВАЛЯНЕ

Посетителят изтегля информация от този сайт на собствен риск. Сайтът не дава никаква гаранция, че изтеглянията не съдържат вредни компютърни кодове както и, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Разглеждайки, използвайки или взаимодействайки по някакъв начин с този сайт, включително банерите, рекламите или изскачащите прозорци, файловете за изтегляне и като условие позволяващо законното разглеждане на този сайт, посетителят завинаги се отказва от правото си на претенции за щети от всякакви и всички описани въз основа на причинно-следствен фактор в резултат на евентуалните вреди, без значение колко обидни или обширни са, независимо дали са физически или емоционално предвидими или непредвидими, и дали са лични или от търговски характер. За всички юрисдикции, които не позволяват тези изключвания, максималната ни отговорност няма да надвишава заплатената от Вас сума, ако има такава, за използване на нашият уеб сайт или услуга. Освен това, Вие се съгласявате да не ни държите отговорни за каквито и да било щети свързани с проблеми извън нашият контрол, включително, но не само, природни бедствия, война, тероризъм, възстания, бунтове, престъпна дейност, природни бедствия, прекъсване на комуникации или инфраструктура, безработица или безредици (включително незаконни стачки), недостиг на материали, както и всякакви други събития, които не са в рамките на нашия контрол. Сайтът като доставчик не може да гарантира наличието на всички продукти изброени в рамките на сайта. Поради това, доставчикът си запазва правото да не доставя поръчката когато конкретният продукт вече не е на разположение. На клиентът ще бъде възстановена сумата искана от продавача за тази конкретна цел (ако се прилага друг метод на плащане, а не наложен платеж). Сайтът няма отговорност за всички щети по отношение на продуктите продавани в магазина. Всяка жалба ще бъде насочена към доставчика максимум 24 часа от момента, в който продуктите са били получени и се изпраща до доставчика на продуктите, с цел да се намери решение. Доставчикът на стоките и сервизът поемат отговорност за всички задължения по отношение неизправностите на тези продукти. Всички продукти трябва да имат оригинален сертификат за гаранция (ако съществува), който е издаден от доставчика. В ситуацията когато продуктите не могат да бъдат доставени или биват повредени клиентът може да поиска незабавно възстановяване на плащането, но не и друга компенсация. Сайтът се бори срещу всеки опит за измама и дава всичко необходимо, за да се възстанови загубата. Чрез това споразумение клиентът напълно поема всички тези рискове. Максималната стойност на задълженията на Сайтът към всеки клиент в положението на не-доставка или доставка в неподходящи условия, е стойността на сумата, искана от Сайтът от този клиент.

ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ

Сайтът и всички негови доставчици не носят отговорност по никакъв начин за печатни грешки по отношение на цени, характеристики или снимки. Ако цената на продукта или някои функции са неправомерно въведени в базата данни или неправомерно показани и доставката все още не е финализирана, нашата компания си запазва правото да отмени доставката на специфичния предмет и да обявят на клиента в най-кратки срокове за тази грешка.

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

Продуктите закупени онлайн от нашия сайт имат определена гаранция предоставена от производителя. Всички продукти ще имат сертификат за гаранция (ако съществува) и производителят или неговите преставители ще се справят с въпросите относно обслужването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Крайната цена, платена от клиента, включва: цена на данъците върху продуктите и доставката. Продавачът няма да налага допълнителни разходи на клиента при закупуване на продукта. За всякакви допълнителни разходи, можете да се обръщате към [email protected]

ПОЛИЦА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Съобразно съответсващото законодателство, условията по отношение на политиката за връщане са: A. Завръщайки продукти без никаква основателна причина според законът за онлайн търговия. Ако поръчаният продукт не е това, което желаете, можете да го върнете без никаква основателна причина и без санкции срещу замяна или връщане на парите до 30 дни от датата на покупката. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка, с всички аксесоари, непокътнати етикети и специфични документи, както и копие на фактурата. Продукти, които показват признаци на повреда, драскотини, пукнатини, не носят отговорност за замяна или връщане. Разходите по възстановяването ще бъдат платени от клиента и връщането на парите ще бъде направено в рамките на 30 дни от датата когато е бил направен иск за възстановяване на заплатената сума. Продуктите ще бъдат върнати на адресът посочен от един от нашите оператори.
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
За всякакви други подробности можете да се свържете с нас на адрес:
[email protected]
В този случай всички транспортни разходи не се възстановяват.
Б. Продукти, които са били неправомерно изпратени или не съответстват на спецификациите на място: Ако продукт различен от поръчания е доставен на клиента, той трябва да се свърже с екипа на Сайтът, който да върне продуктът и да го заменя с правилният. Всички транспортни разходи в този случай ще бъдат поети от продавача.

След като следвате по-ранните стъпки относно физическото връщане на поръчаните продукти и изпращате продуктите по куриер до адреса на склада, моля, попълнете формуляра за връщане тук: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Моля, обърнете внимание, че възстановяването на сумите няма да бъде възможно без правилното попълване на този формуляр.

ЮРИСДИКЦИЯ И СЪД

Ако възникне въпрос относно покупката, който ще трябва да бъде разгледан от съда, преди или след арбитража, посетителят, членът или клиентът се съгласява с това, че единствената и правилната юрисдикция е щата и града, декларирани в информацията за собственика на уеб, освен ако не е изрично посочено тук. В случай, че съдебния спор достигне до федерален съд, съдът трябва да бъде най-близкия федерален съд до собственика на адреса на уебсайт си.

СЪОБРАЗЕН ЗАКОН

Посетителът, членът или потребителят е съгласен, че съобразният закон, който да се прилага във всички случаи, е този в щата на собственика на ThisWebsite.com.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Продавачът на този продукт е:
Адрес за кореспонденция:
SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (само на английски)
email: [email protected]

Podmínky použití


Pro prohlížení, navštěvování, používání a interakci s těmito STRÁNKAMI nebo s jakýmkoli jiným bannerem,pop-upem nebo reklamou, která se objeví na těchto STRÁNKÁCH, souhlasíte s veškerými podmínkami používání a se zásadami ochrany osobních údajů. Používání (navštěvování nebo nakupování produktů) těchto stránek předpokládá přijetí těchto podmínek. Pro používání stránek za nejlepších podmínek se doporučuje pozorné přečtení podmínek. DODAVATEL si vyhrazuje právo provádět změny těchto ustanovení bez dalšího oznámení. Nejnovější verzi Podmínek lze kdykoliv přečíst pomocí odkazu “Podmínky” v dolní části stránek.

POZOR

Veškeré informace na těchto stránkách jsou zveřejněné pouze pro informační účely a nemohou nahradit rady nebo předpisy Vašeho lékaře nebo kvalifikovaného zdravotnického personálu. Neměli byste používat informace uvedené na těchto stránkách za účelem stanovení diagnózy nebo léčení jakýchkoliv zdravotních problémů nebo nemocí, nebo jako náhradu léků předepsaných oprávněným zdravotnickým personálem. Pokud máte nebo si myslíte, že máte zdravotní problémy nebo jste nemocný, obraťte se co nejdříve na svého lékaře. STRÁNKY nepovolují přístup osob, které spadají pod ustanovení CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998. STRÁNKY si vyhrazují právo odmítnout jakoukoliv osobu nebo návštěvníka bez uvedení zákonného důvodu. Podmínkami na ochranu osobních údajů, přijatými před navštěvováním, STRÁNKY mají právo na sběr a registraci dat a informací za účelem omezení přístupu a také za jinými účely. Podmínky zde uvedeny mohou být změněny bez předběžného oznámení. Návštěvníci mají povinnost používat tyto STRÁNKY pro informování o těchto změnách, navštěvováním stránek s podmínkami při každém otevření STRÁNEK.

UPOZORNĚNÍ!

stránky jsou pouze informativní a nenahrazují lékařskou pomoc, tudíž nenesou odpovědnost za žádnou terapii nebo léčbu zde prezentovanou. Pokud si nejste jisti ohledně Vašeho zdravotního stavu, okamžitě vyhledejte lékaře.

ÚVOD

Obsah těchto webových stránek je založený na výzkumech autora, který uvádí informace pouze pro vzdělávací účely. Není záměrem předepsat léčbu nebo zajistit prevenci, vyléčení nebo zmírnění některých onemocnění. Informace z těchto webových stránek a představeného materiálu nejsou určeny pro nahrazení odborného lékařského vyšetření. NÁVŠTĚVNÍK musí pochopit, že tyto informace jsou přehledem poznatků a informací z výzkumů a zkušeností autora, a v žádném případě nejsou míněny jako lékařské doporučení. Vybízíme s důvěrou čtenáře, aby učinili svá vlastní rozhodnutí týkající se jejich zdraví nebo zdraví blízkých, na základě jednotlivých zkušeností a rad pocházejících od kvalifikovaného zdravotnického personálu. Výpovědi a názory vyjádřené na těchto webových stránkách patří zcela autorovi. Osoby, které se objevují na videích a obrázkách jsou herci a představují pouze názor autora.

AUTORSKÁ PRÁVA (COPYRIGHT)

Veškerý obsah stránek – obrázky, texty, grafy, symboly, grafické prvky pro WEB, skripty, programy a jiná data – je vlastnictvím DODAVATELE a jeho dodavatelů a je chráněný Autorským zákonem a zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Používání jakýchkoliv prvků výše uvedených bez souhlasu DODAVATELE je trestné podle platných právních předpisů.

KOMENTÁŘE, SDĚLOVÁNÍ A JINÉ ÚDAJE/INFORMACE

Návštěvníci stránek mohou vytvářet komentáře a jakékoliv jiné sdělování; mohou předkládat návrhy, nápady nebo jiné informace, pokud jejich obsah není ilegální, obscénní, výhružný, urážlivý, neruší nijak soukromý život jiných osob, neporušuje práva duševního vlastnictví, neobsahuje viry, texty na různé propagační kampaně, řetězové dopisy, hromadné maily nebo jakékoliv jiné formy spamu. DODAVATEL má právo (ale ne povinnost) odstranit jakýkoliv takový obsah identifikovaný na stránkách. DODAVATEL nebude mít odpovědnost a ani povinnost za jakoukoliv náhradu škod způsobených v důsledku takových sdělení. V případě odeslání nebo zobrazení materiálů/dokumentů se považuje, že uživatel uděluje DODAVATELI a jeho pobočkám/společníkům nevýhradní, neomezené, bezplatné, neodvolatelné a přenosné právo používat, reprodukovat, měnit, upravovat, zveřejňovat, překládat, vytvářet odvozená díla, a také distribuovat a představovat tyto obsahy kdekoli na světě jakýmkoli způsobem. DODAVATELI a jeho pobočkám/společníkům, nebo těm, kterým předá licenční právo, se také zaručuje právo k používání jmen, které jsou spojené s takovým obsahem. Uživatel zaručuje, že má veškerá práva nad obsahem, který zobrazí nebo odešle na stránky, jakýmkoli způsobem, tak, že používáním tohoto obsahu nezpůsobí škody žádné osobě.

Za účelem zajištění konkurenceschopné ceny nabízených balíčků produktů jsou bonusové knihy zasílány elektronicky na disk CD / DVD, který lze otevřít z libovolného počítače.

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Tyto stránky používají bezpečnostní opatření proti jejich ztrátě, zneužití nebo změně informací, které jsou pod naší kontrolou. DODAVATEL nenese odpovědnost za ztráty informací způsobené chybami softu, kterým jsou stránky koncipované a řízené. Dále neodpovídáme za chyby v bezpečnosti serveru, na kterém jsou stránky umístěné.

PARTNEŘI

DODAVATEL má smlouvy na další prodej (re-seller) s významnými zástupci produktů nacházejících se v našich prodejnách. Ohledně kvality produktů, pravosti značky a jakékoliv jiné nejasnosti týkající se určité značky nebo produktu, zákazník se může obrátit na zástupce dané značky nebo na dovozce z Rumunska / Maďarska.

POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud jste neuzavřeli výslovnou písemnou smlouvu s těmito webovými stránkami o opaku, návštěvníci, předplatitelé, členové, přidružené osoby, nebo zákazníci nemají právo používat tyto informace v rámci obchodního nebo veřejného prostředí. Nemají právo vysílat, kopírovat, ukládat, tisknout, prodávat, nebo publikovat žádnou část obsahu těchto webových stránek. Prohlížením obsahu těchto webových stránek, souhlasíte s touto podmínkou přístupu a uznáváte, že jakékoli neoprávněné použití je nezákonné a podléhá zákonným sankcím. Opět platí, že návštěvník nemá žádná práva k užívání obsahu nebo jeho částí, včetně jeho databází, neviditelných stránek, odkazovaných stránek, zdrojových kódů, nebo jiného duševního vlastnictví, které můžou stránky obsahovat, z jakéhokoliv důvodu, nebo pro jakékoliv použití. Pokud je obtížné vyčíslit přesné škody vyplývající z porušení tohoto ustanovení, Návštěvník má povinnost zaplatit $100,000, nebo pokud výše škody lze vypočítat, zaplatí vyšší hodnotu mezi vypočítanými náklady a částkou $100,000. Návštěvník zaručuje, že chápe, že přijetí tohoto ustanovení je podmínkou přístupu ke STRÁNKÁM a že navštívení Stránek představuje souhlas s uvedenými podmínkami.

EXTERNÍ ODKAZY

ODKAZY NA STRÁNKY, POUŽÍVÁNÍ PRVKŮ SPECIFICKÝCH PRO DANOU ZNAČKU, ZAŘAZOVÁNÍ STRÁNEK DO JINÝCH STRÁNEK ZAKÁZÁNO Bez povolení těchto stránek, nikdo nesmí odkazovat na tyto stránky, ani na jejich části (včetně, ale nikoli výhradně, logotypů, ochranných známek, materiálu podléhajícím autorským právům) z jakéhokoli důvodu. Navíc, UŽIVATEL nemá právo používat adresu URL stránek nebo adresy URL stránek v jakýchkoli komerčních či nekomerčních médiích bez výslovného souhlasu STRÁNEK, dále není povoleno zařazování stránek do jiných webových stránek. NÁŠTĚVNÍCI také vyjadřují souhlas spolupracovat se STRÁNKAMI na odstranění nebo zrušení takových činností a jsou odpovědní za případné škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. Pokud je obtížné vyčíslit přesné škody vyplývající z porušení tohoto ustanovení, UŽIVATEL musí zaplatit částku ve výši $100,000, nebo pokud výše škody lze vypočítat, zaplatí vyšší hodnotu mezi vypočítanými náklady a částkou $100,000. Uživatel zaručuje, že souhlasí s přijetím tohoto ustanovení, které tvoří zásadní podmínku pro navštěvování STRÁNEK, a navštěvováním STRÁNEK vyjadřuje souhlas s dodržováním uvedených pravidel.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH STRÁNEK

STRÁNKY nenesou žádnou odpovědnost za správnost obsahu v něm uvedeného, nebo který je odkazován na STRÁNKY, nebo uveden na STRÁNKÁCH. NÁVŠTĚVNÍCI přebírají veškerá rizika týkající se prohlížení, čtení, používání těchto informací. Pokud jste neuzavřeli výslovnou smlouvu se STRÁNKAMI o opaku, návštěvník nemá právo spoléhat se na žádné informace obsažené na těchto stránkách jako na přesné informace. Stránky nezajišťují žádnou takovou záruku. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZAŘÍZENÍM NEBO PROGRAMŮM V DŮSLEDKU NAVŠTÍVENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. NÁVŠTĚVNÍK PŘEBÍRÁ VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENA S VIRY, PROGRAMY MALWARE NEBO JINÝMI NIČIVÝMI FAKTORY STRÁNKY nepřebírají žádnou odpovědnost za poškození počítače nebo softwaru návštěvníka nebo osoby, se kterou návštěvník následně komunikuje v důsledku ničivého kódu nebo dat, které jsou neúmyslně přeneseny do počítače návštěvníka. Opět platí, že návštěvník prohlíží a navštěvuje tyto stránky nebo jejich prvky (bannery, okna pop-up) na své vlastní riziko. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM APLIKACÍ Návštěvník stahuje informace z těchto stránek na své vlastní riziko. Webové stránky neposkytují žádnou záruku, že aplikace neobsahují viry.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Prohlížením, používáním nebo interakcí jakýmkoli způsobem s těmito stránkami, včetně bannerů, reklam, nebo pop-upů, stahování, a dále podmínkou webových stránek pro umožnění jejich zákonného prohlížení je to, že NÁVŠTĚVNÍK nemá právo požadovat odškodnění za škody vzniklé jakýmkoliv způsobem, ať už fyzické nebo emocionální, předvídatelné či nepředvídatelné, osobního nebo obchodního charakteru. Pokud právní předpisy neumožňují celkové omezení odpovědnosti, odpovědnost STRÁNEK nepřesáhne celkovou částku zaplacenou NÁVŠTĚVNÍKEM, za produkty nebo služby obchodované v rámci STRÁNEK. Navíc, NÁVŠTĚVNÍK nemůže obvinit STRÁNKY za škody související se záležitostmi, které jsou mimo kontrolu STRÁNEK, jako například hazardy, války, terorismus, trestné činnosti, přírodní katastrofy, narušení komunikace nebo jakékoliv jiné události, které STRÁNKY nemohou ovlivnit.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Obsah stránek (texty, popisy produktů, technické charakteristiky, obrázky, symboly) byl vyhotoven v úzké spolupráci s dodavateli představovaných výrobků. Obrázky jsou prezentovány na stránkách formou příkladu, a skutečně dodávané produkty se mohou lišit od obrázků jakýmkoli způsobem (barvou, příslušenstvím, vzhledem apod.) DODAVATEL nemůže zaručit skladovou dostupnost všech zobrazených produktů. Z tohoto důvodu, DODAVATEL si vyhrazuje právo nesplnit určitou objednávku, pokud daný výrobek byl odstraněn z aktuální nabídky dodavatele. Zákazník obdrží zpět peníze zaplacené DODAVATELI za danou objednávku (pokud objednávka byla sjednána jinak než s platbou na dobírku). DODAVATEL neodpovídá za případné poškození produktů zakoupených v prodejně. Jakákoliv reklamace bude sdělena DODAVATELI do maximálně 24 hodin po obdržení produktů, a poté bude předložena dodavateli daných produktů na vyřešení. Veškerá odpovědnost za tato poškození a jejich odstranění leží na dodavateli a servisu jim pověřeným. Veškeré produkty (pokud je to potřeba) jsou doprovázeny originálním záručním listem (pokud je to potřeba) vystaveným naším dodavatelem. V případě, že produkty nemohou být dodány nebo byly poškozeny v rámci dodávky, zákazník může požadovat okamžité vrácení částek již zaplacených DODAVATELI, ale žádné jiné odškodnění. DODAVATEL odsuzuje pokusy o podvod a poskytuje veškerou nezbytnou pomoc na vymáhání případných ztrát. Vyjádřením souhlasu s tímto dokumentem, zákazník přebírá veškerá tato rizika. Maximální hodnota závazků společnosti DODAVATELE jakémukoli zákazníkovi v případě nedoručení nebo nesprávného doručení je částka přijatá DODAVATELEM od tohoto zákazníka. Po odeslání produktů, od společnosti DODAVATELE se již nemůže žádným způsobem požadovat vrácení peněz.

TISKOVÉ CHYBY

DODAVATEL a jeho dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za tiskové nebo zobrazovací chyby týkající se cen, charakteristik, obrázků apod. V případě, že cena výrobku nebo některé vlastnosti výrobku byly chybně zadané v naší databázi, nebo nesprávně zobrazené, a dodávka ještě nebyla provedena, naše společnost si vyhrazuje právo zrušit dodávku daného výrobku a informovat zákazníka co nejdříve o vzniklé chybě.

PLATBA KARTOU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SMS

Zpracovatel plateb v případě plateb online s kartou je NETOPIA Sistem srl; Zákaznické služby: +4021-305.39.44 (Po-Pá 08-21) Obchodní útvar: +4021-209.53.95 (Po-Pá 10-18) Technický útvar: +4021-209.53.40 (Po-Pá 10-18) Fax: +4021-305.34.24 [email protected]

ZÁRUKA VÝROBKŮ

Výrobky zakoupené na těchto webových stránkách mají záruku běžnou pro každou jednotlivou značku. Tudíž, každý výrobek bude doprovázený záručním listem výrobce (pokud je to potřeba), který se zabývá servisem výrobku přímo nebo prostřednictvím svých zástupců.

PŘÍPLATKY

Konečná cena zaplacena zákazníkem se skládá z ceny výrobku a souvisejících nákladů na dopravu a/nebo inkasování. DODAVATEL neúčtuje žádné příplatky při zakoupení výrobku. V případě jakýchkoliv příplatků se můžete okamžitě obrátit na [email protected]

VRÁCENÍ VÝROBKŮ

Podle stávajících právních přepisů, podmínky na vrácení/výměnu výrobků jsou: A. Vrácení zakoupených výrobků bez udání důvodu, podle zákona prodeje na dálku Pokud objednaný výrobek není to, co jste chtěli, můžete jej vrátit a vyměnit nebo požádat o vrácení ceny výrobku (kromě nákladů na dopravu) do 30 kalendářních dnů ode dne zakoupení, bez udání důvodu a bez pokut. Vrácené výrobky musí být v originálním balení s veškerým příslušenstvím, s neporušenými značkami a doprovázejícími dokumenty a s kopií nákupní Faktury. Není dovoleno vrátit výrobky, u kterých byly provedeny fyzické změny, nebo mají údery, úlomky, škrábance, nárazy apod. Náklady na vrácení budou hrazené zákazníkem, a vrácení ceny výrobku bude provedeno nejpozději do 30 dnů od vrácení bankovním převodem na účet uvedený OBJEDNATELEM. Výrobky budou vráceny pouze prostřednictvím kurýra, na adresu:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
Pro více informací nás můžete kontaktovat na [email protected]
V tomto případě nejsou všechny náklady na dopravu vratné.
B. Výrobky špatně dodané nebo které neodpovídají údajům uvedeným na stránkách Pokud Vám byl dodán jiný výrobek než ten, který jste objednali, prosíme, kontaktujte co nejdříve tým DODAVATELE (telefon:+40.775.342.171 – pouze v angličtině, email: [email protected]) pro vrácení výrobku a výměnu za správný. Veškeré náklady na vrácení a dopravu správného výrobku budou hrazené DODAVATELEM. Pokud objednaný výrobek není v souladu s údaji uvedenými v naší nabídce, můžete výrobek vrátit a požadovat jeho výměnu nebo vrácení ceny v plné výši. Pokud budete požadovat výměnu za výrobek, který má vyšší cenu, zaplatíte rozdíl, respektive pokud je cena nižší, obdržíte částečnou náhradu do hodnoty vyměněného výrobku. Náklady na vrácení a na dopravu pro vyměněný výrobek budou hrazené DODAVATELEM, pokud to bude potřeba.

Po provedení předchozích kroků týkajících se fyzického vrácení objednaných produktů a odeslání produktů kurýrem na adresu skladu, vyplňte prosím formulář pro vrácení zde: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Upozorňujeme, že bez správného vyplnění tohoto formuláře nebude možné vrátit žádné částky.

Obecné poznámky:

Doporučujeme používat kurýrní služby, které umožňuji sledování zásilky. Nejsme zodpovědní za ztracené zásilky na cestě k nám.

SPORY A KONFLIKTY

Jakýkoliv spor vzniklý mezi DODAVATELEM a zákazníky bude řešen smírnou cestou dohodou mezi stranami. Pokud to není možné, budou použity rumunské právní předpisy v této oblasti, a řešení konfliktů je v pravomoci rumunských soudů.

PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud chcete nahlásit problémy týkající se duševního vlastnictví, můžete nám napsat na adresu: [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

NÁVŠTĚVNÍCI, členové, předplatitelé nebo zákazníci souhlasí s tím, že použitelnými právními předpisy, které budou použity ve všech případech, jsou právní předpisy státu, ve kterém vlastníci STRÁNEK provádí svou činnost. V případě jakékoliv situace, která je řešena právní cestou, NÁVŠTĚVNÍK, předplatitel nebo zákazník souhlasí s tím, že použité právní předpisy budou specifické státu a městu uvedenými v kontaktních informacích vlastníka webových stránek, pokud není uvedeno jinak.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud některé z výše uvedených ustanovení bude nalezeno jako neplatné, bez ohledu na příčinu, toto ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Spolu s nákupem a objednáváním zákazník akceptuje bez námitek podmínky použití, a jejich ustanovení jsou stejná jako ustanovení platné uzavřené smlouvy.

KONTAKTNÍ INFORMACE

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (pouze v angličtině)
email: [email protected]

UVJETI I ODREDBE


PREGLEDAVANJEM, POSJEĆIVANJEM, KORIŠTENJEM ILI INTERAKCIJOM S WEB STRANICA ILI S BILO KOJIM OGLASNIM TRANSPARENTOM, SKOČNIM PROZOROM ILI OGLASOM KOJI SE NALAZI U NJEMU VI PRIHVAĆATE SVE ODREDBE OVIH UVJETA KORIŠTENJA I POLITIKE PRIVATNOSTI WEB STRANICA.

WEB STRANICA SPECIFIČNO NIJEČE PRISTUP SVAKOM POJEDINCU KOJI JE POKRIVEN ZAKONOM O ZAŠTITI PRIVATNOSTI DJECE NA INTERNETU (CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA)) IZ 1998. WEB STRANICA ZADRŽAVA PRAVO USKRATITI PRISTUP BILO KOJOJ OSOBI ZBOG BILO KOJEG ZAKONITOG RAZLOGA. PREMA UVJETIMA POLITIKE PRIVATNOSTI, KOJU PRIHVAĆATE KAO UVJET ZA PREGLEDAVANJE, WEB STRANICA SMIJE PRIKUPLJATI I SPREMATI PODATKE I INFORMACIJE ZA POTREBE ISKLJUČENJA I MNOGE DRUGE SVRHE.

OVI UVJETI KORIŠTENJA SE MOGU PROMIJENITI S VREMENA NA VRIJEME. POSJETITELJI IMAJU AFIRMATIVNU DUŽNOST, U OKVIRU DOPUŠTENJA PRISTUPA NA WEB STRANICA, BITI UPOZNATI S TAKVIM PROMJENAMA PREGLEDAVANJEM UVJETA KORIŠTENJA SVAKI PUT KADA POSJETE WEB STRANICA.

UPOZORENJE !

WEB STRANICA nije zamjena za liječnički savjet i ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj, uključujući terapije i prirodne lijekove, koji se nalazi na internetskoj stranici. Ako ste u nedoumici oko vašeg zdravstvenog stanja odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom.

UVOD

Sve informacije na ovoj stranici su isključivo za edukacijske svrhe te ne predstavljaju liječnički savjet. Prezentirane informacije i istraživanja je autor potvrdio prema svojoj sposobnosti, no čitatelj je odgovoran za diskutiranje o promjenama u prehrani, životnom stilu ili lijekovima sa svojim pružateljem zdravstvene skrbi. Sadržaj prikazan na ovoj stranici ili povezan s njom nema namjeru zamijeniti usluge potpuno obučenog liječnika ili drugog zdravstvenog profesionalca koji posjeduje licencu u vašem području. Osvrti i mišljenja prikazana ovdje potpuno pripadaju autoru. Pojedinci koji se pojavljuju u video zapisima ili slikama su glumci te samo predstavljaju autorovo mišljenje.

Da bi se zajamčila konkurentna cijena za ponuđene pakete proizvoda, bonus knjige šalju se elektroničkim putem na CD / DVD koji se može otvoriti s bilo kojeg tipa računala.

AUTORSKO PRAVO

Sav sadržaj na stranici WEB STRANICA i korisnička sučelja, tekst, grafike, logotipovi, dizajni, fotografije, ikone gumba, slike, audio/video isječci, digitalna preuzimanja, kompilacije podataka i softver su vlasništvo WEB STRANICA ili držatelja njegove licence te su zaštićene američkim I međunarodnim zakonom o autorskom pravu, poslovnoj tajni ili drugim zakonima o intelektualnim pravima. Sadržaj se neće reproducirati bez izričitog pisanog dopuštenja od WEB STRANICA ili držatelja njegove licence. Neodobrena uporaba je kažnjiva zakonom.

PREDAJA SVJEDOČANSTAVA

Predavanjem svjedočanstava i osvrta vi stranici WEB STRANICA dajete neekskluzivno, trajno, neopozivo pravo da bez naknada koristi, reproducira, modificira, prilagodi, objavi, prevodi, distribuira i prikazuje taj sadržaj diljem svijeta kroz bilo koji medij. WEB STRANICA rezervira pravo da ne objavi svjedočanstva i osvrte, da izmijeni sadržaj svjedočanstava i osvrta s ove stranice nakon objavljivanja na WEB STRANICA bez obavijesti prema vlastitom nahođenju. Ne biste trebali predavati svjedočanstva i osvrte koji sadrže riječi ili sadržaj koji jest ili se može smatrati nezakonitim, klevetničkim, pogrdnim, uvredljivim, rasno ili seksualno uvredljivim ili opscenim. WEB STRANICA neće ni na koji način biti odgovorna za oslanjanje korisnika na informacije koje su pribavili iz predanih svjedočanstava te WEB STRANICA ne nudi nikakva jamstva, bilo izričita ili koja se podrazumijevaju, za točnost ili pouzdanost informacija ili sadržaja koji se objavi kao svjedočanstvo. Objava ovih svjedočanstava i osvrta te njihovog sadržaja ne znači da se WEB STRANICA slaže s izraženim pogledima i sadržajem.

SIGURNOST PODATAKA

Koristimo kombinaciju industrijskih standarda sigurnosnih tehnologija, procedura i organizacijskih mjera kako bismo zaštitili vaše osobne informacije od neodobrenog pristupa, korištenja ili odavanja. No metoda transmisije preko interneta ili metoda elektroničke pohrane nije 100% sigurna. Stoga, iako težimo korištenju komercijalno prihvatljivih načina za zaštitu vaših osobnih informacija, mi ne možemo garantirati njihovu sigurnost. WEB STRANICA ne preuzima nikakvu odgovornost radi bilo kakvog gubitka podataka, softvera, oštećenja podataka ili štete na hardverskim komponentama. WEB STRANICA također ne može biti odgovorno zbog bilo kakvih pogrešaka na hosting serveru.

PARTNERI

WEB STRANICA, kao prodavač, ima prodavački ugovor s dobavljačima proizvodima koji se prodaju u njegovim trgovinama. Klijent se može obratiti proizvođaču ili uvozniku zbog problema vezanih uz kvalitetu ili autentičnost proizvoda, ili zbog bilo kojeg drugog razloga vezanog uz proizvod.

KORIŠTENJE INFORMACIJA S OVE INTERNETSKE STRANICE

Osim ako nemate izričit pisani ugovor s ovom stranicom koji bi tvrdio suprotno, posjetitelji, gledatelji, pretplatnici, članovi ili klijenti nemaju pravo koristiti ove informacije u komercijalne ili javne svrhe; nemaju pravo emitirati, kopirati, spremati, tiskati, prodavati ili objavljivati niti jedan dio sadržaja ove internetske stranice. Pristupanjem sadržaju ove stranice vi pristajete na ove uvjete pristupa te priznajete da je bila kako neautorizirano korištenje nezakonito i može vas podvrgnuti građanskim ili kaznenim kaznama. Ponavljamo, Posjetitelj nema nikakva prava za korištenje sadržaja ili dijelova sadržaja, uključujući baze podataka, nevidljive stranice, povezane stranice, kod, ili drugo intelektualno vlasništvo koje može biti dio stranice, na bilo koji način i za bilo koju svrhu. Prepoznavanjem činjenice da može biti teško točno kvantificirati štetu nastalu radi nepoštivanja ove odluke, Posjetitelj se obvezuje kompenzirati vlasnike WEB STRANICA većom svotom od sljedeće dvije – ili sa 100.000 američkih dolara, ili, ako se šteta može izračunati, onda sa stvarnim troškovima nastalim radi kršenja ove odredbe. Posjetitelj jamči da on ili ona razumije da je prihvaćanje ove odredbe uvjet za pristupanje na WEB STRANICA te da pristupanje stranici WEB STRANICA predstavlja prihvaćanje odredbe.

POVEZIVANJE PREMA STRANICI, CO-BRANDING, “UOKVIRIVANJE” I NAVOĐENJE STRANICE JE ZABRANJENO

Osim ako to nije izričito dopušteno nitko ne smije povezivati ovu stranicu ili njene dijelove (uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipove, zaštitne znakove, zaštićeni materijal) sa svojim stranicima. Nadalje, nije vam dopušteno navoditi URL (adresu stranice) ove stranice ili bilo koje stranice ove web stranice u bilo kojem komercijalnom ili nekomercijalnom mediju bez našeg izričitog dopuštenja, niti vam je dopušteno ‘uokviriti’ stranicu. Vi se slažete da ćete surađivati s Website na uklanjanju ili deaktivaciji takvih aktivnosti te ste odgovorni za svu štetu koja nastane radi povrede ove odredbe. Prepoznavanjem činjenice da može biti teško točno kvantificirati štetu nastalu radi nepoštivanja ove odluke, vi se obvezujete kompenzirati vlasnike WEB STRANICA većom svotom od sljedeće dvije – ili sa 100.000 američkih dolara, ili, ako se šteta može izračunati, onda sa stvarnim troškovima nastalim radi kršenja ove odredbe. Vi jamčite da razumijete da je prihvaćanje ove odredbe uvjet pristupanja na WEB STRANICA te da pristupanje stranici WEB STRANICA predstavlja prihvaćanje odredbe.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG SADRŽAJA STRANICE

WEB STRANICA se odriče bilo kakve odgovornosti zbog točnosti sadržaja koji se pojavljuje, spominje ili se povezuje na njega na WEB STRANICA. Posjetitelji preuzimaju na sebe sav rizik povezan s pregledavanje, čitanjem, korištenjem ili oslanjanjem na ove informacije. Osim ako niste s nama sklopili izričit ugovor vi nemate nikakvo pravo prenostiti bilo kakve informacije sadržane ovdje kao točne. Mi ne dajemo takvo jamstvo.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG ŠTETE NA VAŠEM RAČUNALU ILI SOFTVERU UZROKOVANE INTERAKCIJOM S OVOM WEB STRANICOM ILI NJENIM SADRŽAJEM. POSJETITELJ PREUZIMA SAV RIZIK OD VIRUSA, CRVI ILI DRUGIH ŠTETNIH FAKTORA.

Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu na računalima ili softveru posjetitelja ili bilo koje osobe s kojom posjetitelj kasnije komunicira zbog oštećenog koda ili podataka koji se greškom prenesu na računalo posjetitelja. Ponavljamo, posjetitelj pregledava i koristi stranicu, oglasne transparente, skočne prozore i oglase u njima na vlastitu odgovornost.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG ŠTETE UZROKOVANE PREUZIMANJIMA

Posjetitelj preuzima informacije s ove stranice na vlastitu odgovornost. Stranice ne jamči da datoteke za preuzimanje ne sadrže oštećeni kod, uključujući, ali ne ograničavajući se na viruse i crve.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Pregledavanjem ili korištenjem ove stranice, uključujući oglasne transparente, oglase ili skočne prozore, preuzimanjima te kao uvjet ove stranica radi dopuštanja zakonitog pregledavanja, Posjetitelj se zauvijek odriče svih prava na potraživanja od šteta bilo kakve vrste na temelju nekog uzročnog faktora koje bi rezultirale mogućom štetom, bez obzira na njihovu gnusnost ili veličinu te bile one tjelesne ili emocionalne, predvidljive ili nepredvidljive, osobne ili komercijalne. Za sve jurisdikcije koja sada dopuštaju i ova isključenja naša maksimalna odgovornost neće premašiti iznos koji vi plaćate, ako ga plaćate, za korištenje naše web stranice ili usluge. Uz to, vi se slažete da nas nećete smatrati odgovornima za bilo kakvu štetu u vezi sa stvarima koje su izvan naše kontrole, uključujući, ali ne i ograničavajući se na višu silu, rat, terorizam, ustanak, pobune, kriminalnu aktivnosti, elementarne nepogode, prekid komunikacija i infrastrukture, nestašicu ili poremećaje radne snage (uključujući nezakonite štrajkove), nedostatak materijala i sve druge događaje koji nisu pod našom kontrolom. WEB STRANICA kao dobavljač ne može garantirati dostupnost svih proizvoda navedenih na stranici. Stoga dobavljač zadržava pravo da ne isporuči narudžbu kada određeni proizvod više nije dostupan. Klijent će dobiti povrat uplaćenih sredstava za tu određenu narudžbu (ako je korištena bilo koja metoda za plaćanje osim plaćanja po dospijeću). WEB STRANICA neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodima koje prodaje. Svaka žalba će se adresirati na dobavljača unutar maksimalno 24 sata od trenutka kada je proizvod primljen te će se proslijediti snabdjevaču tih proizvoda kako bi se pronašlo rješenje. Za sve obveze koje se odnose na kvarove tih proizvoda će biti odgovoran snabdjevač robe i servisni centar. Svi proizvodi moraju imati originalni garancijski certifikat (ako postoji) koji izdaje snabjedvač. U situaciji kada se proizvodi ne mogu isporučiti ili su oštećeni, klijent može tražiti trenutni povrat novca, ali ne i druge nadoknade. WEB STRANICA se bori protiv svih pokušaja prijevare i pruža svu potporu potrebnu za oporavak od gubitaka. Ovim ugovorom kupac preuzima ukupnost ovih rizika. Maksimalna vrijednost obveza WEB STRANICA prema bilo kojem klijentu u slučaju neisporuke ili isporuke u neodgovarajućim uvjetima jest vrijednost iznosa koji je WEB STRANICA naplatio tom klijenut.

TIPOGRAFSKE GREŠKE

WEB STRANICA i svi njegovi dobavljači nisu odgovorni za tipografske greške ili pogrešno prikazane cijene, značajke ili slike. Ako su cijene proizvoda ili neke značajke pogrešno unesene u bazu podataka ili pogrešno prikazana, a isporuka još nije obavljena, naša tvrtka zadržava pravo otkazivanja isporuke te specifične narudžbe i obavještavanje klijenta u najkraćem mogućem roku o ovoj grešci.

JAMSTVO

Proizvodi kupljeni preko interneta na našoj stranici posjeduju posebno jamstvo koje daje proizvođač. Svi proizvodi će imati garancijski certifikat (ako postoji), a proizvođač ili njegovi predstavnici će obraditi stvari vezane uz servis.

DODATNI TROŠKOVI

Konačna cijena koju kupac plaća se sastoji od cijene proizvoda i cijene dostave. Prodavač neće imati druge dodatne troškove od kupca prilikom kupovine proizvoda. Za bilo kakve dodatne troškove molimo vas kontaktirajte nas na adresi: [email protected]

POVRAT ROBE

Prema važećem zakonu odredbe vezane za povrat robe su: A. Povrat proizvoda bez nekog posebnog razloga, prema zakonu za internetsku trgovinu. Ako naručeni proizvod nije ono što želite možete ga vratiti za zamjenu ili povrat novca u roku od 30 dana od dana kupnje, bez ikakvog razloga i bez penala. Vraćeni proizvod mora biti u originalnoj ambalaži sa svim dodacima, netaknutim deklaracijama i dokumentima te kopijom računa. Proizvodi sa znakovima oštećenja, ogrebotinama, pukotinama se ne mogu zamijeniti niti se može dobiti povrat novca. Troškove povrata plaća kupac, a povrat novaca će bitit izvršen unutar 30 dana od dana predavanja zahtijeva za povratom novca. Proizvodi će biti vraćeni na adresu koju će pružiti jedan od naših operatora. Za sve druge detalje nas kontaktirajte na: [email protected] Molimo Vas da uz artikle koje vraćate priložite i original računa, te sve zajedno pošaljete u originalnoj kutiji isključivo kao običan paket na adresu:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
U tom slučaju svi troškovi slanja nisu povratni.
B. Proizvodi koji su krivo isporučeni ili ne odgovaraju navodima na web stranici: Ako je kupcu isporučen proizvod koji nije naručio, kupac mora kontaktirati ekipu WEB STRANICA kako bi se proizvod zamijenio ispravnim. U ovom slučaju sve troškove dostave snosi prodavač. Ako ste isporučili krivi proizvod molim vas kontaktirajte me što prije (+40.775.342.171 – pouze v angličtině, email: [email protected]) kako biste vratili proizvod i dobili naručeni. Sve troškove dostave će snositi dobavljač. Ako naručeni proizvod nije kao proizvod naveden u našoj ponudi, možete ga vratiti i zamijeniti za neki drugi ili dobiti povrat novca. Ako se slože sa zamjenom za skuplji proizvod, onda morate doplatiti razliku, a ako je vrijednost manja onda ćete dobiti djelomičan povrat novca. Troškove dostave povratka i zamjene proizvode snosi DOBAVLJAČ.

Nakon pridržavanja prethodnih koraka u vezi s fizičkim povratom naručenih proizvoda i slanjem proizvoda kurirskom dostavom na adresu skladišta, ovdje ispunite obrazac za vraćanje: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Napominjemo da povrat sredstava neće biti moguć bez ispravnog ispunjavanja ovog obrasca.

Opće napomene:

Preporučujemo korištenje kurirske službe koje omogućavaju praćenje paketa. Ne preuzimamo odgovornost za pakete koji se izgube na putu prema nama.

SPOROVI I SUKOBI

Svaki spor između DOBAVLJAČA i kupca će se riješiti mirnim putem sporazumom između dviju strana. Ukoliko to nije moguće, primijenit će se rumunjske zakonske odredbe na tom području te su za rješavanje spora kompetentni rumunjski sudovi.

PITANJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ako želite prijaviti probleme vezana za intelektualno vlasništvo možete nas kontaktirati na adresi: [email protected] ili preko kontaktnog obrasca.

NADLEŽNOST I MJESTO

Ako bilo koje pitanje vezano uz ovu kupnju bude izvedeno pred sud, predarbitražu ili postarbitražu, Posjetitelj, član, pretplatnik ili klijent se slaže da je jedina i ispravna jurisdikcija u državi i gradu koji je naveden u kontaktnim informacijama vlasnika web stranice osim ako ovdje nije drukčije navedeno. U slučaju da je parnica na saveznom sudu, ispravan će sud biti najbliži savezni sud adresi vlasnika WEB STRANICA.

PRIMJENJIV ZAKON

Pregledavatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili klijent se slaže da će se u svim slučajevim primjenjivati primjenjivi zakon države vlasnika WEB STRANICA.

U KONAČNICI

Ukoliko bila koja od gore navednih stavki postane ništavna, bez obzira na uzrok, ona neće utjecati na valjanost ostalih stavki. Uz kupnju i naručivanje kupac prihvaća uvjete i odredbe korištenja, a njihova je vrijednost jednaka onoj potpisanog ugovora.

KONTAKT

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (samo na engleskom jeziku)
email: [email protected]

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A HONLAP weboldal megnyitásával, böngészésével, illetve a kapcsolatlétesítés során teljes mértékben elfogadja a következő feltételeket, a HONLAP-ra vonatkozóan.

A HONLAP kifejezetten megtagadja a hozzáférést minden olyan személynek, aki az 1998-as gyermekvédelmi törvény hatálya alá esik (COPPA).

A HONLAP fenntartja magának a jogot, melynek alapján bármely törvényes ok miatt megtagadhatja bármely belépőnek, látogatónak a laphoz való hozzáférést. A megtekintéshez szükséges felhasználási feltételek implicit elfogadásával a HONLAP feljogosul felhasználói adatok és információk begyűjtésére és tárolására, különböző célokból.

E JELEN MEGÁLLAPODÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI IDŐNKÉNT VÁLTOZHATNAK. A LÁTOGATÓKNAK KÖTELEZETTSÉGÜK, HOGY ENGEDÉLYÜK LEGYEN HOZZÁFÉRNI A HONLAP WEBOLDALHOZ, HOGY TÁJÉKOZOTTAK LEGYENEK, INFORMÁLJÁK MAGUKAT AZ ILYEN VÁLTOZÁSOK IRÁNT AZÁLTAL, HOGY ÁTTEKINTIK E JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST MINDEN EGYES ALKALOMKOR AMIKOR A HONLAP WEBOLDALT LÁTOGATJÁK.

FIGYELEM!

E weblapon található minden információ tájékoztató jellegű, nincsenek orvosi tanácsoknak alárendelve. Ezeken az oldalakon található információkat ne használja diagnosztikai jelleggel! Ezek nem helyettesíthetik az orvosi, vagy szakszemélyzet által felírt kezeléseket, gyógyszereket. Ha úgy gondolja, hogy valamilyen betegségben szenved, sürgősen forduljon orvoshoz!

BEVEZETÉS

Jelen weboldal tartalma a szerző kutatásain alapszik, és mindössze nevelő jellegű információkat közöl. Nem áll szándékunkban olyan kezelések felírása, melyek betegséget gyógyítanak, megelőznek, vagy enyhítenek. Jelen weboldalon található adatok, valamint a kapcsoló bemutatás célja nem a szakorvosi vizsgálat helyettesítése. Az olvasó meg kell értse, hogy a bemutatott információk a szerző kutatásain alapulnak, és semmiképpen nem kezelhetőek orvosi tanácsként. Bizalommal bátorítjuk az olvasókat, hogy képesek legyenek önálló döntést hozni saját egészségük, vagy környezetük egészsége érdekében, és döntésük alapja saját tapasztalatuk, vagy szakorvos javaslata legyen. Jelen weboldalon közölt és nyilvánosságra hozott anyag teljességben a szerző tulajdona. A videoklippekben, vagy a képeken megjelenő személyek olyan művészek, akik a szerző nézőpontját képviselik.

SZERZŐI JOGOK (COPYRIGHT)

A site teljes tartalma – képek, szöveg, grafika, szimbólumok, WEB-grafika-elemek, írások, programok és egyéb adatok – a SZOLGÁLTATÓ, valamint az ő szolgáltatóinak tulajdonát képezi, melyet a Szerzői jogok, illetve a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó törvény véd. A felsorolt elemek bármelyikének SZOLGÁLTATÓ beleegyezése nélküli felhasználását az érvényben lévő törvénykezések büntetik.

HOZZÁSZÓLÁSOK, KÖZLÉSEK ÉS MÁS ADATOK / INFORMÁCIÓK

A site látogatói, felkeresői hozzászólhatnak és közléseket eszközölhetnek, javaslatokat és gondolatokat fejezhetnek ki, kérdéseket tehetnek fel, ha azok tartalma nem törvényellenes, nem ócsároló, fenyegető, becsmérelő, más személy életét nem befolyásoló, szellemi jogba nem ütköző, vírust nem tartalmazó, nem reklám, hírlevél, vagy más spam jellegű. SZOLGÁLTATÓ jogos (de nem köteles) a weboldalon közzétett hasonló jelelgű tartalmak törlésére. SZOLGÁLTATÓ nem vonható felelősségre és tőle nem igényelhető semmiféle kártérítés hasonló jellegű adatok közlése esetén. Az ilyen jellegű adatok / dokumentumok közlésével egyidejűleg a felhasználó automatikus beleegyezését adja, hogy a tartalmat a SZOLGÁLTATÓ, vagy annak társai nem exkluzív módon, korlátlanul, ingyenesen, visszavonhatatlanul és továbbíthatóan felhasználja, átdolgozza, módosítsa, igazítsa, közzétegye, lefordítsa, műveket származtasson belőle, valamint azon jogot átadja, melynek következtében az anyagot bárhol a világon terjeszteni lehet, bármely eszköz segítségével. A felhasználó garantálja továbbá, hogy a közölt adatokhoz rendelt nevet a SZOLGÁLTATÓ, vagy annak társai az átadott licenszjog értelmében jogosan felhasználhassa. Felhasználó garantálja, hogy a weboldalon közölt tartalmak tekintetében teljes joggal rendelkezik oly módon, hogy az illető tartalmak bárminemű felhasználása ne okozhasson kárt egyetlen személynek sem.

Annak érdekében, hogy a kínált termékcsomagok versenyképes árát garantálhassuk, a bónuszkönyvet elektronikus úton elküldjük egy olyan számítógépről nyitható CD / DVD-re.

ADATBIZTONSÁG

Ez a tárhely biztonsági intézkedéseket foglal magába, melyek megakadályozzák az ellenőrzésünk alatt álló adatok elveszését, módosulását, nem rendeltetésszerű felhasználását. A SZOLGÁLTATÓ azonban nem vállal felelősséget a weboldalt működtető szoft meghibásodása által okozott adatvesztességért. Hasonlóképpen nem felelünk a weboldalt működtető szerver biztonsági meghibásodásaiért. PARTNEREK

A SZOLGÁLTATÓNAK

viszonteladási (re-seller) szerződései vannak az üzletünkben megtalálható termékek jelentős képviseletére vonatkozóan. A termékek minőségére, eredetiségére vonatkozó, vagy márminemű kérdés megválaszolására az ügyfél az adott márka képviselőjéhez, illetve a romániai / magyarorszgái importőrhöz fordulhat

HONLAPRÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATA

Hacsak nem lépett kifejezett írásbeli szerződésbe ezzel a weboldallal, a látogatóknak, nézőknek, előfizetőknek, tagjainak, leányvállalatainak, illetve a vevőknek nem áll jogukban használni ezeket az információkat bármilyen kereskedelmi célra vagy közterületen; nincs jogukban közvetíteni, másolni, elmenteni, nyomtatni, eladni, vagy közzétenni bármilyen részeleteket melyek ezen a honlapon találhatóak. Azáltal, hogy hozzáfér ennek a honlapnak a tartalmához, elfogadja a hozzáférésnek ezt a feltételét és elismeri, hogy bármilyen jogosulatlan használat törvényellenes, polgári vagy bűnös büntetéseknek teheti ki. Továbbá a látogatónak nincs joga, bármilyen célra sem, használni a weboldal tartalmát, vagy részleteket belőle, adatbázisait beleértve, láthatatlan oldalait, összekapcsolt oldalait, kódjait vagy más szellemi alkotásait. A tény felismerésében, hogy nehéz lehet számszerűsíteni a pontos károkat, amik ennek az ellátásnak a megsértéséből erednek, a látogató beleegyezik, hogy U.S. 100,000 dollár összegében kárpótolja a HONLAP tulajdonosait, vagy, abban az esetben ha a károkat felértékelni lehetséges, akkor a tényleges költségek és tényleges károk értékét fogja majd kárpótolni. A Látogató igazolja, hogy megértette ezt a rendelkezést, elfogadja a angolulotthonrol. com –hoz való hozzáférést garantáló előírásokat. TILOS A HYPERLINKES ELHELYEZÉS, CO-BRANDING, KERETEZŐ ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTOTT WEBOLDAL Hacsak nem kifejezetten engedélyezett a honlap által, senkinek sincs megengedve, hogy a weboldalra hivatkozzon, vagy adatokat (melyek tartalmazzák, de nem korlátozottan a logo típusokat, védjegyeket, brand-et vagy levédett anyagokat) sajátítson el. Továbbá nincs megengedve, hogy az internetcímre (honlapcímre) vagy ennek bármilyen belőle származó címére hivatkozzon expressz engedély nélkül kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiákban. Speciálisan a látogatónak bele kell egyeznie hogy a honlappal együttműködjön, hogy bármilyen hasonló tevékenységet fékezzen, mely megszegi az internetoldal által előírt szabályzásokat. A tény felismerésében, hogy nehéz lehet számszerűsíteni a pontos károkat, amik ennek az ellátásnak a megsértéséből erednek, a látogató beleegyezik, hogy U.S. 100,000 dollár összegében kárpótolja a HONLAP tulajdonosait, vagy, abban az esetben ha a károkat felértékelni lehetséges, akkor a tényleges költségek és tényleges károk értékét fogja majd kárpótolni.

LEMONDÁS A WEBOLDAL TARTALMÁÉRT

HONLAP lemond bármilyen aziránti felelősségről, ami a tartalom pontosságát illeti, mely összekapcsolt, vagy említett a HONLAP weboldalon. A látogatók feltesznek minden kockáztatot az információ megtekintésekor, olvasásakor, használatakor. Hacsak a látogató nem alakított külön egy ellentétes expressz szerződést, nincs joga, hogy bármilyen információt is tartalom szerint pontosnak számítson. A Weboldalt nem biztosít ilyen garanciát. LEMONDÁS SZÁMÍTÓGÉPRE VAGY SZOFTVERRE OKOZOTT KÁRÉRT, A HONLAPPAL VAGY A TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS OKOK MIATT. A LÁTOGATÓ FELTESZ MINDEN KOCKÁZATOT AMI A VÍRUSOKAT VAGY MÁS MEGVESZTEGETŐ TÉNYEZŐKET ILLET A Weboldal nem felel a látogató vagy harmad személyek számítógépében vagy szoftverében keletkezett károkért, melyek hamis kód használatból vagy hamis adathasználatból származnak. Ugyanakkor, a látogató saját kockázatára tekinti meg a weboldalon megjelenített reklámokat, pop-ups-okat. LEMONDÁS A LETÖLTÉSBŐL (DOWNLOAD) SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT A látogató saját kockázatára tölti le a weboldalról származó információkat. A weboldal nem garantálja, hogy a letöltött információ nem tartalmaz káros kódókat, vírusokat melyek károkat okoznak a látogató számítógépében.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A látogató véglegesen lemond bármilyen kárpótlás igénybevételről, ami a weboldal látogatásából, pop-up-okból, letöltésekből, reklámok látogatásából származik. A Látogató rendben lemond minden kárának az igénybevételéről, legyen az testi vagy érzelmi, előrelátható vagy előreláthatatlan, személyes vagy kereskedelmi jellegű. Bármilyen igazságszolgáltatás megengedheti ezeket a kizárásokat, a weboldal maximális felelőssége nem haladja meg a látogató által kifizetett honlapi vagy szolgáltatási díjjat. Továbbá, a látogató beleegyezik, hogy ne vonja felelősségre a weboldalt károkért, melyek hatáskörén kivül állnak, Isten cselekedetei, háború, terrorizmus, lázadások, bűnös tevékenység, természeti katasztrófák, kommunikációs utak megszakítása (törvényellenes csapásokat beleértve), az anyagok hiánya, és bármilyen másik események,amelyek nem esnek a weboldal kezelő hatáskörében.

FELELŐSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA

A weboldal tartalma (szövegek, termékleírások, műszaki sajátosságok, képek, jelek) a bemutatott termékek beszállítóinak szoros együttműködésével készült. Hasonlóképpen, a weboldalon megjelenő képek tájékoztató jellegűek, ezért a tulajdonképpeni termék paraméterieben eltérhet a képeken jelzett tulajdonságoktól (szín, tartozékok, arculat, stb.). A SZOLGÁLTATÓ nem garantálja minden termék azonnali elérhetőségét. Emiatt a SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának azt a jogot, melynek alapján nem teljesíti valamely megrendelést, ha a kért termék nem található meg a szolgáltató aktuális ajánlatában. Ebben az esetben az ügyfél visszakapja a SZOLGÁLTATÓHOZ beérkezett pénzösszeget egy adott megrendelésre vonatkozóan (ha a megrendelés nem a termék átadásával egyidejű fizetési móddal történt). SZOLGÁLTATÓ nem felel az üzletből megvásárolt termék esetleges hibáiért. Bármely panaszt a termék átvételétől számított 24 órán belül közölni kell a SZOLGÁLTATÓNAK, mely megoldás céljából a termékek szolgáltatójához fog beérkezni. Az adott meghibásodások és javítások felelőssége a szolgáltatót és annak engedélyezett javítóműhelyét illeti meg. Minden terméket (amennyiben esedékes) eredeti garancialevél kísér (amennyiben lehetséges), melyet szolgáltatónk állít ki. Amennyiben a termékeket nem tudjuk kézbesíteni, vagy azok a szállítás során meghibásodnak, az ügyfél kérheti a SZOLGÁLTATÓHOZ beérketzett pénzösszeg azonnali visszatérítését. További kártérítések igénylése nem lehetséges. SZOLGÁLTATÓ elítéli a visszaéléseket és mindent lehetséges intézkedést megtesz az esetleges kárpótlások érdekében. Jelen dokumentumban foglaltak elfogadásával az ügyfél vállalja a megnevezett veszélyek teljességét. A temék el nem szállításának következtében bármely ügyféllel szemben SZOLGÁLTATÓ tartozásának legnagyobb értéke megfelel az ügyféltől a SZOLGÁLTATÓHOZ beérkezett pénzösszeg mértékével. A termékek elküldését követően SZOLGÁLTATÓTÓL többé nem igényelhető a pénzösszeg semmiféle visszafizetése.

NYOMDAHIBÁK

A SZOLGÁLTATÓ és annak szolgáltatói nem vállalnak felelősséget a nyomdahibákért, az árak helyes közléséért, sajátosságokért, képekért, stb. Amennyiben valamely termék ára, vagy egyes sajátosságai hibásan kerültek be adatbázisunkba, illetve hibásan kerültek közlésre és a termék kiszállítása még nem történt meg, cégünk fenntartja magának a jogot, melynek alapján megtagadhatja az adott termék kézbesítését, és a lehető legrövidebb időn belül a megrendelőt tájékozatja.

TERMÉKEK GARANCIÁJA

A jelen weboldalon megvásárol termékek a hagyományos értelemben vett garanciával rendelkeznek. Következésképpen, minden terméket a szolgáltató jótállási levele fogja kísérni (ha esedékes), aki közvetlenül, vagy a képviselői által biztosítja a termék javítását.

PÓTDÍJAK

Az ügyfél által fizetendő pénzösszeg tartalmazza a termék árát, valamint a szállítási költséget. SZOLGÁLTATÓ az ügyféltől semmiféle pótdíjat nem számol fel a termék megvásárlása során. A bárminemű címen beszedett pótdíjak tekintetében érdeklődjön a következő e-mail címen: [email protected]

TERMÉKEK VISSZASZOLGÁLTATÁSA

Az érvényben lévő törvényes előírásoknak megfelelően a temékek visszaszolgáltatása / kicserélése a következő esetekben lehetséges: A. A távkereskedési törvény értelmében való terméklemondás, az ok megnevezése nélkül Ha a megvásárolt termék más nem felel meg a kívántaknak, visszaküldheti csere céljából, vagy a termék értékének visszatérítése céljából (a szállítási díj nem téríthető vissza). Ennek a beszerzését követő 30 naptári nap alatt meg kell történnie, bárminemű ok, vagy büntetés megnevezése, igénylése nélkül. A visszaküldött termék az eredeti csomagolásban kell legyen, minden tartozékkal együtt, érintetlen cimkékkel, a kísérő iratokkal, és a beszerzési számla egy másolatával. Nem téríthetőek vissza olyan termékek, melyek fizikai módosulást szenvedtek, ütődöttek, repedtek, megkarcoltak, stb. A visszatérítés költségeit az ügyfél fedezi, majd a termék árának visszaküldése a visszaküldött termék átvételétől számított legtöbb 30 napon belül banki átutalással megtörténik, a KEDVEZMÉNYEZETT által közölt számlaszámra. A termékeket csak futárszolgálattal lehet visszaküldeni, a következő címre: Magyarorszag:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
Figyelem! Nem fogadunk el utánvétellel küldött csomagokat! Az utánvételes csomagokat vizsgálat nélkül visszautasítjuk! Részletesebb tájékoztatásért írjon nekünk az [email protected] címre.
Ebben az esetben az összes szállítási költség nem téríthető vissza.
B. Tévesen küldött termékek, vagy amelyek nem felelnek meg a weboldalon feltűntetetteknek Ha nem azt a terméket kapta, melyet megrendelt, kérjük azonnal értesítse a SZOLGÁLTATÓ csapatát (+40.775.342.171 – csak angolul, email: [email protected]), hogy a lehető leghamarabb megkaphassa a kívánt terméket. A megfelelő termék kiküldésével, illetve a tévesn küldött termék visszaküldésével járó minden költséget a SZOLGÁLTATÓ fedez. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megrendelt termék nem felel meg az ajánlatunk leírásának, visszaküldheti azt csere céljából, vagy a vételár teljes megtérítéséért. Ha egy nagyobb árú termék beszerzése mellett dönt, ki kell fizetnie a külömbséget, illetve alacsonyabb ár esetében a helyettesítő termék értékéig részleges megtérítésében részesül. Amennyiben esedékes, a helyettesítő termék szállítási költségeit a SZOLGÁLTATÓ fedezi.

A megrendelt termékek fizikai visszaküldésével és a termékek futárral a raktári címre küldésével kapcsolatos korábbi lépések elvégzése után töltse ki a visszaküldési űrlapot: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Felhívjuk figyelmét, hogy az űrlap helyes kitöltése nélkül nem lehetséges az összegek visszatérítése.

Általános megjegyzések:

Javasoljuk a futárszolgálat igénybevételét, mely lehetővé teszi a küldemény követését. Nem vállalunk felelősséget a szállítás során elkallódó csomagokért!

VITÁK ÉS KONFLIKTUSOK

Az ügyfél és a SZOLGÁLTATÓ közt kialakuló bármely vita tárgyalásos úton kerül rendezésre, a két fél megegyezése alapján. Amennyiben ez nem vezet eredményhez, irányadóak lesznek a vonatkozó romániai törvénykezések, és a vita megoldásával az illetékes romániai hatóságok lesznek megbízva. SZELLEMI TULAJDONJOGHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK Amennyiben szellemi tulajdonjogot érintő esetet szeretne közölni, kérjük írjon az [email protected] címre, vagy használja a kapcsolati úrlapot.

HATÁSKÖR ÉS HELYSZÍN

Ha bármilyen dolog, ami a vásárlást illeti, törvény illetve bíróság elé kerül, döntőbíráskodás előtt vagy után, a látogató, tag, előfizető vagy vevő elfogadja, hogy az egyetlen és megfelelő igazságszolgátató a weboldal vezetősége által megnevezett kapcsolat információban megjelenő állam és város, hacsak nincs másképp részletezve. Abban az esetben, ha a pereskedés egy szövetségi biroságon történik, a megfelelő bíróság a HONLAP weboldal tulajdonosának a körzetében található szövetségi bíróság lesz.

ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY

A látogató, tag, előfizető vagy vevő egyetért azzal, hogy az alkalmazható törvény minden esetben a HONLAP. weboldal tulajdonosának tartozkodási államának a törvénye legyen irányadó.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a fent leírt rendelkezések valamelyike októl függetlenül érvénytelennek minősül, ez nem fogja befolyásolni a más rendelkezések érvényességét. A megrendeléssel és a vásárlással egyidejűleg a vásáló egyértelműen és kifogások nélkül elfogadja a felhasználási feltételeket, melyneknek értéke azonos egy érvényesen megkötött szerződés értékével.

KAPCSOLAT

Jelen termék eladója:
Postacím:
SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (csak angolul)
email: [email protected]

Termeni de utilizare


Pentru vizionarea, vizitarea, utilizarea si interactionarea cu acest SITE sau cu oricare alt banner, fereastra de pop-up sau reclama ce apare in acest SITE, sunteti de acord cu toti termenii de utilizare si politica de confidentialitate acestuia. Folosirea (vizitarea sau cumpararea produselor) acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor. FURNIZORUL isi asuma dreptul de a face modificari ale acestor prevederi iar acest lucru va fi notificat si publicat pe site in condtiile legale. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor poate fi citita oricand folosind legatura “Termeni si conditii” din josul paginilor site-ului.

ATENTIE

Toate informatiile din acest site sunt publicate cu scop informativ si nu se pot substitui sfaturilor sau prescriptiilor medicului dumneavoastra sau a oricarui personal medical calificat. Nu trebuie sa folositi informatiile prezente in aceste pagini, in scopul diagnosticarii sau tratarii oricaror probleme de sanatate sau boala sau de inlocuire a medicamentelor, a tratamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat.

Daca aveti sau credeti ca aveti probleme cu sanatatea sau sunteti bolnav, adresati-va de urgenta medicului dumneavoastra.

SITE-ul nu permite accesul persoanelor care sunt supuse prevederii CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998.

SITE-ul isi rezerva dreptul de a refuza orice persoana sau vizitator fara prezentarea unui temei juridic. Prin termenii politicii de confidentialitate, acceptati inainte de a accesare, SITE-ul are dreptul sa colecteze si sa inregistreze date si informatii in scopul limitarii accesului precum si pentru alte scopuri.

Termeni si conditiile enumerate aici pot fi schimbate fara un anunt prealabil. Vizitatorii au obligatia de a accesa acest SITE pentru a fi informati de aceste schimbari, prin accesarea paginii de termeni si conditii la fiecare vizita a SITE-ului.

AVERTISMENT !

SITE-ul are scop pur informativ, si nu inlocuieste un consult medical, prin nurmare nu este raspunzator de nicio terapie sau remediu prezentate in el. Daca sunteti nesiguri in legatura cu starea de sanatate atunci consultati de urgenta un medic.

INTRODUCERE

Continutul acestui website se bazeaza pe cercetarile autorului care prezinta informatia in scop pur educational. Nu exista intentia de a prescrie tratamente sau sa pretinda prevenirea, vindecarea sau ameliorarea unor afectiuni. Informatia din acest SITE si din materialul prezentat nu este menit sa inlocuiasca un consult medical de specialitate. VIZITATIORUL trebuie sa inteleaga faptul ca aceasta informatie reprezinta o prezentare a cunostintelor si a informatiilor ce provin din cercetarile si experienta autorului, si nu este menita nicidecum sa fie o recomandare medicala. Incurajam cu incredere cititorii sa ia propriile decizii privind sanatatea personala sau a celor dragi, pornind de la experiente individuale si cu sfaturi ce provin de la personal medical calificat.

Testimonialele si opiniile exprimate pe acest website apartin in totalitate autorului. Persoanele ce apar in videoclipuri sau imagini sunt actori si reprezinta doar opinia autorului.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Intregul continut al SITE-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte tipuri de date – toate acestea sunt proprietatea FURNIZORULUI si a furnizorilor sai si este aparat de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul FURNIZORULUI a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

COMENTARII, COMUNICARI SI ALTE DATE/INFORMATII

Cei care acceseaza/viziteaza site-ul pot face comentarii si orice alte comunicari; sa transmita sugestii, idei, intrebari sau alte informatii, atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, texte vizand diverse campanii de promovare, scrisori in lant, mail-uri in masa sau orice alta forma de spam. FURNIZORUL are dreptul (dar nu si obligatia) de a sterge orice astfel de continuturi identificate pe site. FURNIZORUL nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicari. In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente, se considera ca utilizatorul confera FURNIZORUL si afiliatilor/asociatilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloc. Se garanteaza, de asemenea, FURNIZORULUI si afiliatilor/asociatilor sai sau celor carora le retransmite dreptul de licenta dreptul de a utiliza numele pe care il asociati cu un astfel de continut. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

Pentru a va garanta un pret competitiv al pachetelor de produse oferite, cartile oferite ca bonus va sunt transmise in format electronic pe un CD/DVD care se poate deschide de pe orice tip de computer.

SECURITATEA INFORMATIILOR

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. FURNIZORUL nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

PARTENERI

FURNIZORUL, are contracte de revanzare (re-seller) cu reprezentanti importanti ai produselor prezente in magazinele noastre. Despre calitatea produselor, despre autenticitatea marcii si despre orice alte nelamuriri despre o anume marca sau un anume produs, clientul se poate adresa reprezentantului marcii respective sau importatorului din Romania / Ungaria.

UTILIZAREA INFORMATIILOR DE PE ACEST SITE

Daca nu exista un contract scris cu administratorii care gestioneaza acest site care sa mentioneze contrariul, vizitatorii, abonatii, membrii, afiliatii sau cumparatorii , nu vor avea dreptul de a utilize aceste informatii in scop public sau commercial. Nu vor avea dreptul de a difuza aceste informatii, de a le copia, salva, tipari, vinde sau publica in scopuri comerciale nici macar fragmente din continutul acestui site.

Prin accesarea continutului acestui site, implicit sunteti de accord cu aceste conditii legate de acces, si implicit ati luat la cunostinta faptul ca orice utilizare ilegala implica raspunderea in fata legii.

Din nou, vizitatorul nu are niciun drept de a utilize continutul SITE-ului sau portiuni din acesta, incluzand bazele de date, paginile invizibile, paginile de legatura, codul de baza sau orice alta forma de proprietate intelectuala pe care site-ul o poate contine, pentru orice motiv sau orice fel de utilizare. In situatia in care este dificil de cuantificat valoarea exacta a daunelor ce rezulta din nerespectarea acestor prevederi, VIZITATORUL este obligat la plata a 100.000 dolari SUA, sau, daca valoarea prejudiciului poate fi calculata, atunci va suporta valoarea cea mai mare dintre costul calculat si suma de 100.000 dolari SUA. Vizitatorul garanteaza faptul ca este de accord cu acceptarea acestei prevederi este, ce constituie o conditie esentiala pentru accesarea SITE-ului, iar prin accesarea SITE-ului isi exprima acordul pentru respectarea conditiilor enumerate anterior.

LEGATURI EXTERNE

LEGATURILE WEB CATRE SITE, FOLOSIREA ELEMENTELOR SPECIFICE BRANDULUI, INCADRAREA SITE_ULUI INTR_UN ALT SITE SUNT INTERZISE In lipsa unei autorizari din partea SITE-ului, nimeni nu poate creea legaturi web catre SITE sau catre portiuni ale acestuia (incluzand dar ne-limitandu-se la : sigle, marci inregistrate, material supus legii drepturilor de autor) pentru niciun motiv. In plus, VIZITATORUL nu are dreptul de a folosi adresa URL a SITE-ului sau adrese URL ale paginilor SITE-ului in alte medii comerciale sau ne-comerciale fara permisiunea expresa din partea SITE-ului, deasemeni nu este permisa includerea site-ului in alte pagini web. Deasemeni VIZITATORII isi exprima acordul de a colabora cu SITE-ul pentru a inlatura sau de-activa aceste legaturi, si sunt raspunzatori pentru orice prejudiciu ce decurge din violarea acestor prevederi.

In situatia in care este dificil de cuantificat valoarea exacta a daunelor ce rezulta din nerespectarea acestor prevederi, VIZITATORUL este obligat la plata a 100.000 dolari SUA, sau, daca valoarea prejudiciului poate fi calculata, atunci va suporta valoarea cea mai mare dintre costul calculat si suma de 100.000 dolari SUA. Vizitatorul garanteaza faptul ca este de accord cu acceptarea acestei prevederi este, ce constituie o conditie esentiala pentru accesarea SITE-ului, iar prin accesarea SITE-ului isi exprima acordul pentru respectarea conditiilor enumerate anterior.

LIMITAREA RASPUNDERII PENTRU CONTINUTUL SITE-ULUI

SITE-ul nu isi asuma nicio raspundere pentru corectitudinea continutului ce apare in el, sau care este conectat catre SITE, sau mentionat in SITE. VIZITATORII isi asuma toate riscurile ce de rezulta din vizionarea, lecturarea, utilizarea acestor informatii. In absenta unei intelegeri cu SITE-ul care sa mentioneze contrariul, VIZITATORUL nu trebuie sa perceapa orice informatie din SITE ca fiind precisa. SITE-ul nu garanteaza acest lucrul.

DECLINAREA RASPUNDERII PENTRU DAUNELE CAUZATE ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE SAU PROGRAMELOR CE DECURG DIN INTERACTIUNEA CU SITE-UL. VIZITATORUL ISI ASUMA TOATE RISCURILE CAUZATE DE VIRUSI, TROIENI, PROGRAME MALWARE SAU ALTI FACTORI

SITE-ul nu isi asuma nicio raspundere pentru defectiunile calculatoarelor sau programelor VIZITATORULUI sau oricarei alte personae cu care VIZITATORUL intra in contract, defectiuni ce decurg ca urmare a unor secvente de cod corupte sau alte tipuri de date care sunt transferate catre calculatorul VIZITATORULUI. Din nou, VIZITATORUL interactioneaza cu SITE-ul sau cu elementele acestuia (bannere, ferestre pop-up) pe propria sa raspundere.

LIMITAREA RESPONSABILITATII CE DECURGE DIN DESCARCARILE DE APLICATII

VIZITATORUL descarca informatiile din SITE pe riscul propriu. SITE-ul nu asigura nicio garantie ca aplicatiile nu contin virusi

LIMITAREA RASPUNDERII

Prin vizionarea, utilizarea sau interactiunea in orice fel cu acest SITE, incluzand bannere, reclame, ferestre pop-up, descarcari, si ca o conditie a SITE-ului de a fi vizionat in mod legal, VIZITATORUL nu are dreptul de a pretinde compensatii pentru pagubele produse in orice mod, si de orice natura, emotional sau fizica, predictibila sau nepredictibila, personala sau comerciala. In cazurile in care normele legale nu permit limitarea totala a raspunderii, raspunderea SITE-ului nu va depasi valoarea totala platita de VIZITATOR pentru bunurile sau serviciile comercializate in cadrul SITE-ului In plus, VIZITATORUL nu poate face SITE-ul raspunzator pentru orice prejudicii legate de factori care nu tin de SITE, precum hazarduri, razboaie, acte de terrorism, activitati criminale, dezastre natural, defectiuni in retelele de comunicatii sau orice alt eveniment care nu tine de SITE.

DECLINAREA RESPONSABILITATII

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in stransa colaborare cu furnizorii produselor prezentate. De asemenea imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini in orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)

FURNIZORUL nu poate garanta disponibilitatea in stocuri a tuturor produselor afisate. Din acest motiv, FURNIZORUL isi asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care respectivul produs dispare din oferta curenta a furnizorului. Clientul va primi inapoi banii incasati de FURNIZORUL pentru respectiva comanda (daca comanda a fost contractata in alt mod decat cu plata la livrare). FURNIZORUL nu raspunde de eventualele defectiuni ale produselor cumparate in cadrul magazinului. Orice reclamatie va fi adusa la cunostinta FURNIZORUL in maximum 24 de ore de la receptionarea produselor, urmand ca aceasta sa fie transmisa furnizorului produselor respective, spre solutionare. Toata responsabilitatea acestor defectiuni si repararea lor revine in sarcina furnizorului si service-ului autorizat de acesta. Toate produsele (cand este cazul) sunt insotite de certificatul de garantie original(daca este cazul) emis de furnizorul nostru. In cazul in care produsele nu se pot livra sau sufera defectiuni pe parcursul livrarii, clientul poate cere returnarea imediata a sumelor incasate deja de FURNIZORUL , dar nu si alte despagubiri. FURNIZORUL condamna incercarile de frauda si acorda tot sprijinul necesar recuperarii eventualelor pierderi. Fiind de acord cu acest document, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri. Valoarea maxima a obligatiilor societatii FURNIZORUL fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de FURNIZORUL de la acest client. Dupa expedierea produselor, societatii FURNIZORUL nu i se mai poate cere returnarea banilor in nici un fel.

GRESELI DE TIPARIRE

FURNIZORUL si furnizorii sai nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare in ceea ce priveste preturi, caracteristici, imagini etc. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca, compania noastra isi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

PLATA CU CARD SAU PRIN SMS

Procesatorul de plati pentru plata online cu cardul este NETOPIA Sistem srl;
Suport clienti: 021-305.39.44 (L-V 08-21)
Comercial: 021-209.53.95 (L-V 10-18)
Tehnic: 021-209.53.40 (L-V 10-18)
Fax: 021-305.34.24
[email protected]

GARANTIA PRODUSELOR

Produsele cumparate prin intermediul acestui site beneficiaza de garantia obisnuita a fiecarei marci in parte. Astfel fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului(daca este cazul), care se ocupa direct sau prin reprezentantii sai de service-ul produsului.

TAXE SUPLIMENTARE

Pretul final platit de client este format din pretul produsului si cheltuielile de expeditie si/sau incasare aferente. FURNIZORUL nu percepe nici o taxa suplimentara clientului la cumpararea produsului. Pentru orice taxa perceputa in plus va puteti adresa imediat la [email protected]

RETURNAREA PRODUSELOR

Conform legislatiei in vigoare, conditiile de returnare/schimbare ale produselor sunt:

A. Renuntarea la produsele cumparate fara invocarea vreunui motiv, conform legii comertului la distanta Daca produsul comandat nu este ceea ce ti-ai dorit il poti returna pentru a fi schimbat sau pentru returnarea valorii produsului (mai putin cheltuielile de transport) intr-un interval de timp de 30 zile calendaristice de la data achizitiei, fara invocarea unui motiv si fara penalitati. Produsele returnate trebuie sa fie in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit si cu o copie a Facturii de achizitie. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri etc. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 30 de zile de la Retur prin virament bancar in contul mentionat de BENEFICIAR. Produsele vor fi returnate numai prin curier rapid, la adresa:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
NU acceptam livrarea prin Posta Romana, coletele trimise astfel fiind neprocesate si returnate expeditorului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la [email protected] In acest caz, toate costurile de transport nu sunt returnabile.

B. Produse livrate gresit sau care nu corespund specificatiilor de pe site Daca vi s-a livrat alt produs decat cel comandat va rugam sa contactati cat mai curand echipa FURNIZORULUI (telefon: 0775.342.171, email: [email protected]) pentru a returna produsul si a fi inlocuit cu cel corect. Toate costurile de retur si transport al produsului corect vor fi suportate de FURNIZOR. Daca produsul comandat se dovedeste a nu fi conform cu specificatiile din oferta noastra, puteti returna produsul pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, veti plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, veti primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor. Costurile de retur si de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de FURNIZOR


Dupa ce ati urmat pasii de mai devreme privind returnarea fizica a poduselor comandate si ati trimis produsele prin curier la adresa deozitului, va rugam sa completati formularul de returnare de aici: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Va rugam sa retineti ca nicio returnare de sume nu va fi posibila fara completarea corecta a acestui formular. “

Observatii generale:

Va recomandam sa utilizati serviciile de curierat, care permit urmariea coletului. Nu suntem raspunzatori pentru coletele pierdute pe drumul catre noi.

DISPUTE SI CONFLICTE

Orice conflict aparut intre FURNIZOR si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu, iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.

PROBLEME LEGATE DE DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Daca doriti sa raportati probleme legate de drepturile de proprietate intelectuala ne puteti scrie pe adresa: [email protected] sau folosind formularul de contact.

NORMELE LEGALE

VIZITATORII, membrii, abonatii sau clientii sunt de accord ca normele legale aplicate vor fi cele ale statului in care proprietarii SITE-ul isi desfasoara activitatea. Pentru orice situatie in care situatiile sunt rezolvate pe cale legala, VIZITATORUL, abonatul sau clientul este de accord cu faptul ca normele legale ce vor fi aplicate sunt specific statului si localitatii declarate in sectiunea contact ale proprietarului SITE-ului, cu exceptia mentionarii diferite.

DISPOZITII FINALE

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu cumpararea si lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

INFORMATII DE CONTACT

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania
Tel.: 0775 342 171
Email: [email protected]

POGOJI IN DOLOČILA


S PREGLEDOVANJEM, OBISKOVANJEM, UPORABO ALI INTERAKCIJO S TEM SPLETNIM MESTOM, ALI S KATERIM KOLI OGLASNIM TRANSPARENTOM, OKNOM ALI OGLASOM, KI SE NAHAJAJO NA NJEM, PRISTANETE NA VSE POGOJE IN DOLOČILA ZA UPORABO IN POLITIKO ZASEBNOSTI TEGA SPLETNEGA MESTA.
TO SPLETNO MESTO DOSTOP ZAVRAČA VSAKEMU POSAMEZNIKU, KI SE UREJA Z ZAKONOM O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OTROK NA ISPLETU (CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA)) IZ 1998.
TO SPLETNO MESTO SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE DOSTOP KATERE KOLI OSEBE ZARADI KATEREGA KOLI PRAVNEGA RAZLOGA. PO POGOJIH ZASEBNOSTI, KI JIH SPREJMETE OB ZAČETKU BRSKANJA, TA SPLETNA STRAN NE ZBIRA IN NE HRANI PODATKOV IN INFORMACIJ ZA NAMEN IZKLJUČEVANJA IN DRUGE NAMENE.
TI POGOJI UPORABE SE LAHKO OD ČASA DO ČASA SPREMENIJO. OBISKOVALCI JIH MORAJO POTRDITI V OKVIRU DOVOLJENJA DOSTOPA DO TEGA SPLETNEGA MESTA IN SE SEZNANITI S TAKIMI SPREMEMBAMI ZA BRSKANJE POD POGOJI UPORABE VSAKIČ, KO OBIŠČEJO TO SPLETNO STRAN.

OPOZORILO!

Ta spletna stran ni nadomestilo za zdravniška posvetovanja in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino, vključno s terapijami in naravnimi zdravili, ki so navedeni na spletni strani. Če ste v dvomih o svojem zdravstvenem stanju, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom.

UVOD

Vse informacije na tej strani so namenjene izključno za izobraževalne namene in ne predstavljajo zdravniške pomoči. Predstavljene informacije in raziskave avtorja potrjujejo sposobnosti, vendar pa je bralec sam odgovoren za spremembo prehrane, način življenja ali zdravil s svojimi izvajalci zdravstvenega varstva. Vsebine, prikazane na tej strani ali tiste, ki so z njo povezane, ne nameravajo zamenjati storitve popolnoma usposobljenega zdravnika ali drugih zdravstvenih delavcev, ki imajo licenco na vašem območju. Komentarji in mnenja, ki so tukaj predstavljeni, so v celoti avtorjevi. Posamezniki, ki se pojavljajo v video posnetkih ali slikah, so igralci in predstavljajo le avtorjeva mnenja.

Da bi zagotovili konkurenčno ceno za ponujene pakete izdelkov, so bonne knjige elektronsko poslane na CD / DVD, ki ga lahko odprete iz katere koli vrste računalnika.

AVTORSKE PRAVICE

Vse informacije na tej spletni strani in uporabniški vmesniki, besedila, grafika, logotipi, modeli, fotografije, ikone gumbov, slike, avdio / video posnetki, digitalni prenosi, podatkovne zbirke in programska oprema so last te spletne strani ali imetnika licence in so zaščiteni z ameriškim in mednarodnim zakonom o avtorskih pravicah, poslovnih skrivnostih ali drugimi zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Vsebina se ne sme reproducirati brez izrecnega pisnega dovoljenja in imetnika te spletne strani ali licence. Nepooblaščena uporaba se kaznuje z zakonom.

ODDAJA PRIČEVANJA

Z oddajo pričevanja ali mnenja tej spletni strani podelite izključno, trajno, nepreklicno pravico, brez zaslužkov za razmnoževanje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, distribucijo in prikazovanje takšne vsebine po vsem svetu preko vseh medijev. Ta spletna stran si pridržuje pravico, da pričevanja ali mnenja ne objavi, da lahko spremeni vsebino pričevanja in mnenja za objavo na tej spletni strani brez predhodnega obvestila – po svoji lastni presoji. Ne pošiljajte pričevanj in mnenj, ki vsebujejo besede ali vsebino, ki je ali se lahko šteje za nezakonito, obrekljivo, žaljivo, rasno žaljivo ali spolno žaljivo ali nespodobno. Ta spletna stran ne bo na noben način odgovorna za podporo uporabniku za informacije, pridobljene iz predloženih pričevanj na tej spletni strani in ne nudi nobenih jamstev, niti izrecnih ali implicitnih, za točnost ali zanesljivost informacij ali vsebine, ki je objavljena kot pričevanje. Objava teh pričevanj in mnenj in njihove vsebine ne pomeni, da se ta spletna stran strinja z izraženimi stališči in vsebino.

VARNOST PODATKOV

Za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem uporabljamo kombinacijo standardnih industrijskih varnostnih tehnologij, postopkov in organizacijskih ukrepov. Noben način pošiljanja podatkov preko spleta ali elektronskega shranjevanja ni 100% varen. Zato, čeprav si prizadevamo za uporabo komercialno sprejemljivih načinov za zaščito vaših osebnih podatkov, ne moremo jamčiti za njihovo varnost. Ta spletna stran ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli nadaljnjo izgubo podatkov, programske opreme, poškodbe podatkov ali poškodbe komponent strojne opreme. Ta spletna stran prav tako ni odgovorna za kakršne koli napake na gostiteljskih strežnikih.

PARTNERJI

Ta spletna stran ima, kot prodajalec, prodajalsko pogodbo z dobavitelji blaga, ki se prodaja v njihovih trgovinah. Stranka se lahko v primeru težav, ki so povezane s kakovostjo ali prisotnostjo proizvoda, ali katerega koli drugega razloga v povezavi s proizvodom obrne na proizvajalca ali uvoznika.

UPORABA PODATKOV S TE SPLETNE STRANI

Če nimate izrecne pisne pogodbe s to stranjo, ki bi določevala drugače, obiskovalci, pregledovalci, naročniki, člani ali stranke, nimate pravice do uporabe teh informacij za komercialne ali javne namene; nimate pravice za oddajanje (prikazovanja), kopiranje, shranjevanje, tiskanje, prodajo ali objavo katerega koli dela vsebine te spletne strani. Z dostopom do vsebine te strani, se strinjate z navedenimi pogoji in priznate, da je dostop do nepooblaščene uporabe nezakonit in vas v primeru kršitve lahko preganjamo v skladu s civilnimi ali kazenskimi sankcijami. Ponavljamo. Obiskovalec nima pravice do uporabe vsebine ali delov vsebine, vključno s podatkovnimi bazami, nevidnimi stranmi, povezanimi stranmi, kodo ali drugo intelektualno lastnino, ki je lahko del strani, na kakršen koli način in za kakršen koli namen. Ob spoznanju, da je težko natančno oceniti škodo, ki jo nespoštovanje te odločbe povzroči, je obiskovalec dolžan plačati odškodnino lastnikom in spletni strani večjo vsoto od naslednjih dveh – ali 100.000 ameriških dolarjev, oziroma če se lahko izračuna škoda, potem dejanske stroške, ki nastanejo zaradi kršitev te določbe. Obiskovalec jamči, da on ali ona razume, da sprejema to določbo, ki je pogoj za pristop do te spletni strani in, da dostop do te spletne strani vsebuje sprejemanje te določbe.

POVEZOVANJE STRANI, CO-BRANDING, “OBLIKOVANJE” IN NAVAJANJE STRANI JE PREPOVEDANO

Razen, ko je izrecno dovoljeno, nihče ne sme povezovati te strani ali njenih delov (vključno z, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, avtorsko gradivo) z vašo spletno stranjo. Poleg tega ni dovoljeno navajati URL-jev (spletnih naslovov) te spletne strani v katerih koli komercialnih ali nekomercialnih medijih brez našega izrecnega dovoljenja, niti ni dovoljeno, da se stran “uokviri”. Soglašate, da če boste sodelovali s spletno stranjo in boste odstranili ali deaktivirali te dejavnosti, ste odgovorni za vso škodo, ki nastane zaradi kršitve te določbe. Ob spoznanju, da je težko natančno oceniti škodo, ki jo nespoštovanje te odločbe povzroči, se strinjate, da kompezirate odškodnino lastnikom te spletne strani večjo vsoto od naslednjih dveh – ali 100.000 ameriških dolarjev ali pa, če se lahko izračuna škoda, dejanske stroške, ki nastanejo zaradi kršitve te določbe. Vi jamčite, da razumete te določbe kot pogoj za pristop k tej spletni strani in da dostop do te spletne strani pomeni sprejeti te določbe.

IZJAVA O ODPOVEDI ODGOVORNOSTI ZA VSEBINO STRANI

TA SPLETNA STRAN ne prizna odgovornosti za točnost vsebine, ki se pojavi, omeni ali povezuje z njo na tej spletni strani . Obiskovalci prevzamejo vsa tveganja, povezana z gledanjem, branjem, uporabo ali zanašanjem na te informacije, razen, če ste z nami sklenili poseben dogovor, nimate nobene pravice, da prenašate kakršnekoli informacije,ki jih vsebuje ta dokument. Mi takšne garancije ne zagotavljamo.

IZJAVA O ODPOVEDI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO NA RAČUNALNIKU ALI PROGRAMSKI OPREMI POVZROČENI Z INTERAKCIJO S TO SPLETNO STRANJO ALI NJENO VSEBINO. OBISKOVALEC PREVZAME VSA TVEGANJA ZARADI VIRUSOV, ČRVOV IN DRUGIH ŠKODLJIVIH DEJAVNIKOV.

Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo na računalnikih ali programski opremi zaradi poškodovane kode ali podatkov, ki se pomotoma prenesejo na obiskovalčev računalnik, ko obiskovalec ali katerakoli oseba nato komunicira z drugim obiskovalcem. Ponavljamo, obiskovalec si ogleduje in uporablja te strani, reklame, pop-upse in oglase v njih na lastno odgovornost.

IZJAVA O ODPOVEDI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENAŠANJE

Obiskovalec podatke s te spletne strani prenese na lastno odgovornost. Spletna stran ne jamči, da datoteke ne vsebujejo poškodovanih kod, vključno z, a ne omejeno z virusi in črvi.

OMEJENA ODGOVORNOST

Brskanje ali uporaba te spletne strani, vključno z oglasnimi transparenti, oglasi ali vskočnimi okni, prenašanji so pogoji te strani, da dovoli zakonito brskanje. Obiskovalec se za vedno odpoveduje vsem pravicam terjatev zaradi kakršne koli škode na podlagi vzročnih dejavnikov, ki bi lahko povzročili morebitno škodo, ne glede na njihovo ostudnost ali velikost, čeprav so fizične ali čustvene, predvidljive ali nepredvidljive, osebne ali poslovne. Za vse jurisdikcije, ki zdaj dovoljujejo tudi takšne izključitve, naša največja odgovornost ne sme presegati zneska, ki ga plačate za uporabo naše spletne strani ali storitve. Poleg tega se strinjate, da nismo odgovorni za škodo v zvezi s stvarmi, ki so izven našega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na naravne katastrofe, vojne, terorizem, vstaje, nemire, kriminalne dejavnosti, naravne nesreče, prekinitev komunikacij in infrastrukture, pomanjkanjem ali motnjami delovne sile (vključno nezakonitih stavk), pomanjkanjem materiala in vseh drugih dogodkov, ki niso pod našim nadzorom. Ta spletna stran kot dobavitelj ne more zagotoviti razpoložljivosti vseh proizvodov ,ki so navedeni na spletni strani. Zato si dobavitelj pridržuje pravico, da ne bo izpolnil naročila, ko določen izdelek ne bo več na voljo. Stranki bomo vrnili vplačani znesek (če je uporabil kateri koli način plačila, razen plačilo po povzetju). Ta spletna stran ne odgovarja za morebitno škodo na izdelkih, ki jih prodaja. Vsaka pritožba bo poslana dobavitelju v roku največ 24 ur od trenutka sprejetja izdelka, da bi našli rešitev. Za vse obveznosti v zvezi z odpovedjo teh izdelkov bo odgovoren dobavitelj blaga in servisni center. Vsi izdelki morajo imeti originalno potrdilo o garanciji, ki ga je izdal dobavitelj (če obstaja). V situaciji, ko blago ne more biti dostavljeno ali je poškodovano, lahko naročnik zahteva takojšnje vračilo, ne pa tudi drugih nadomestil. Ta spletna stran se bori proti vsem poskusom goljufije in zagotavlja vso podporo, ki je potrebna za izterjavo izgub. S tem sporazumom kupec prevzame celotno tveganje. Največja obveznost te spletne strani do katerekoli stranke v primeru prepovedi dobave ali dobave v neustreznih pogojih je vrednost zneska, ki ga je kupec te spletne strani plačal.

TIPKARSKE NAPAKE

Ta spletna stran in vsi njeni dobavitelji niso odgovorni za tipkarske napake ali napačne navedbe cen, funkcij ali podobno. Če je cena izdelka ali nekaterih funkcij napačno vnesena v bazo podatkov ali napačno prikazana in izdaja še ni dokončana, si naše podjetje pridržuje pravico do odpovedi dostave in posebnih naročil in čim prej o tej napaki obvesti stranko.

JAMSTVO

Izdelki, ki se preko spleta prodajajo na naši spletni strani imajo s strani proizvajalca posebno garancijo. Vsi izdelki bodo imeli garancijski list (če obstaja), a proizvajalec ali njegovi predstavniki bodo obdelali stvari, ki so povezane s to storitvijo.

DODATNI STROŠKI

Za stranke je končna cena sestavljena iz cene proizvodov in cene dobave. Pri nakupu izdelka prodajalec ne bo imel nobenih dodatnih stroškov za kupca. Za vse dodatne stroške nam pišite na: [email protected]

VRNITEV IZDELKA

Na podlagi veljavnih pravnih predpisov v zvezi z vrnitvijo blaga so:
A. Vračilo izdelka brez posebnega razloga v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju.
Če naročeni proizvod ni tisto, kar želite, ga lahko vrnete za zamenjavo ali vračilo denarja v 30. dneh od dneva nakupa brez očitnega razloga in brez kazni. Vrnjen izdelek mora biti v prvotni embalaži z vsemi dodatki, nepoškodovanimi deklaracijami in dokumenti ter kopijo računa. Izdelkov z znaki poškodb, prask, razpok ni mogoče zamenjati ali za njih dobiti nadomestila. Stroške vrnitve plača kupec in nadomestilo denarja bo izvedeno v 30. dneh od zahteve povračila. Proizvodi se bodo vračali na naslov, ki ga bo zagotovil eden od naših operaterjev. Za vse ostale informacije nam pišite na: [email protected] Prosim, da vrnjenim predmetom priložite originalni račun in vse skupaj v originalni škatli pošljete izključno kot navaden paket na naslednji naslov:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
V tem primeru se vsi stroški dostave ne povrnejo.
B. Izdelki, ki so bili nepravilno dostavljeni ali ne ustrezajo navedbam spletne strani:
Če stranka dobi proizvod, ki ga ni naročila, se mora stranka obrniti na ekipo te spletne strani, da ga nadomestijo s pravim izdelkom. V tem primeru so vsi stroški dostave prodajalčevi. Če ste dobili napačen izdelek, se obrnite name v najkrajšem možnem času (+40.775.342.171 – samo v angleščini, e-mail: [email protected]), da izdelek vrnete in dobite naročenega. Vse stroške dostave krije dobavitelj. Če naročeni izdelek ni naveden v naši ponudbi, ga lahko vrnete in zamenjate za drugega, ali dobite nadomestilo. Če se strinjate, da ga nadomestimo z dražjim izdelkom, morate plačati razliko, če pa je vrednost nižja, potem boste dobili delno nadomestilo. Stroške vrnitve in nadomestitve izdelka kupcu krije dobavitelj.

Ko sledite prejšnjim korakom glede fizične vrnitve naročenih izdelkov in pošiljate izdelke po kurirju na naslov skladišča, prosimo, da tukaj izpolnite obrazec za vračilo: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Upoštevajte, da vračilo zneskov ne bo možno brez pravilnega izpolnjevanja tega obrazca.

Splošni napotki:

Priporočamo uporabo kurirskih storitev, ki omogočajo sledljivost paketa. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za pakete, ki se na poti do nas izgubijo.

SPORI IN KONFLIKTI

Vsak spor med dobaviteljem in stranko bo rešen po mirni poti s sporazumom med obema stranema. Če to ni mogoče, se bo uporabila romunska zakonodaja za to področje in bo za reševanje spora pristojno romunsko sodišče.

VPRAŠANJA INTELEKTUALNE LASTNINE

Če želite prijaviti težave v zvezi z intelektualno lastnino, nam pišite na: [email protected] ali s pomočjo kontaktnega obrazca.

PRISTOJNOST IN KRAJA

Če se vloži katero koli vprašanje tega nakupa pri sodišču, predarbitraži ali postarbitraži, se obiskovalec, član, naročnik ali uporabnik strinja, da je edina in pravna pristojnost v državi in ​​mestu, ki je navedeno v kontaktnih informacijah na spletni strani lastnika, razen če ni tukaj drugače navedeno. V primeru, da je spor na zveznem sodišču, je ustrezno sodišče najbližje zvezno sodišče naslovu lastnika in spletne strani.

VELJAVNO PRAVO

Recenzent, obiskovalec, član, naročnik ali uporabnik se strinja, da se v vseh primerih uporablja veljavno pravo države lastnika in te spletne strani.

IN NA KONCU

Če bi katerakoli od zgoraj navedenih postavk postala nična, ne glede na vzrok, to ne bo vplivalo na veljavnost preostalih postavk. Z nakupom in naročilom kupec sprejema pogoje in uredbe uporabe in njihova vrednost je enaka tisti, ki je podpisana s pogodbo.

KONTAKT

Prodajalec tega izdelka je:
SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (samo v angleščini)
email: [email protected]

PODMIENKY A USTANOVENIA


Pre nahliadanie, návštevu, používanie a prácu s týmito stránkami, alebo hociktorým iným banerom, pop up oknom alebo reklamou, ktorá sa zjavuje na týchto stránkach, súhlasíte so všetkými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov týchto stránok. Používanie (návšteva alebo nákup produktov) týchto stránok predpokladá akceptovanie týchto ustanovení a podmienok. Pre čo najlepšie používanie stránok odporúčame pozorné prečítanie podmienok a ustanovení. Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto ustanovení bez akéhokoľvek upozornenia. Najnovšia verzia PODMIENOK A USTANOVENÍ môže byť kedykoľvek prečítaná použijúc okienko “Podmienky a ustanovenia” z dolnej časti stránok.

POZOR

Všetky informácie na týchto stránkach sú uverejnené za informačným účelom a nemôžu nahrádzať rady alebo predpisy Vášho lekára, alebo ktoréhokoľvek iného kvalifikovaného odborníka. Nepoužívajte informácie uvedené na týchto stránkach na diagnostikovanie alebo liečenie akýchkoľvek zdravotných ťažkostí alebo nemoci, alebo ako náhradu liekov alebo liečebných postupov predpísaných kvalifikovaným lekárskym personálom. Ak mate alebo si myslíte, že mate zdravotné ťažkosti, alebo ste chorý, urýchlene sa obráťte na Vášho ošetrujúceho lekára. Stránky nepovoľujú prístup osobám ktoré spadajú pod ustanovenie CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998. Stránky si vyhradzujú právo odmietnuť akúkoľvek osobu alebo návštevníka, bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia. Prostredníctvom zásad nakladania s osobnými údajmi, odsúhlasených pred vstupom na stránky, si stránky vyhradzujú právo zhromažďovať a uchovávať údaje a informácie za účelom obmedzenia prístupu ako aj za inými účelmi. Podmienky a ustanovenia tu vymenované môžu byť obmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Návštevníci majú povinnosť otvoriť stránky za účelom získania údajov o zmenách otvorením stránky o podmienkach a ustanoveniach, pri každej návšteve stránok.

UPOZORNENIE !

Stránky majú informačný charakter, nenahrádzajú lekárske vyšetrenie, takže nenesú nijakú zodpovednosť za nijakú terapiu ani liečebný prostriedok prezentovaný na stránkach. Ak ste neistý ohľadom svojho zdravotného stavu, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.

ÚVOD

Obsah týchto stránok sa zakladá na výskumoch autora, ktorý predstavuje informácie iba za účelom vzdelávania. Nie je úmyslom predpisovať liečebné postupy alebo predkladať prevenciu, liečbu či zmiernenie niektorých chorôb. Informácie z týchto stránok a z materiálov tu predstavených nie sú určené k tomu aby nahrádzali špecializované lekárske vyšetrenie. NÁVŚTENÍK musí pochopiť fakt, že tieto informácie predstavujú len výsledok výskumov a skúseností autora, a nemajú nahrádzať lekárske odporúčanie. Povzbudzujeme čitateľov, aby sa sami rozhodovali ohľadom svojho zdravia alebo zdravia svojich blízkych, počnúc vlastnými skúsenosťami a radami pochádzajúcimi od kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Názory vyjadrené na týchto stránkach patria výlučne autorovi. Osoby ktoré sa objavujú vo videoklipoch alebo obrázkoch vyjadrujú len názor autora.

AUTORSKÉ PRÁVA (COPYRIGHT)

Úplný obsah stránok, obrázky, texty, grafické materiály, symboly, web grafika, program a ostatné druhy dát a údajov sú majetkom DODÁVATEĽA a jeho dodávateľov a sú chránené Zákonom o ochrane autorských práv a zákonmi týkajúcimi sa duševného a intelektuálneho vlastníctva. Používanie akýchkoľvek súčastí vyššie vymenovaných bez súhlasu DODÁVATEĽA budú trestané v súlade s platnými zákonmi.

KOMENTÁRE, VYHLÁSENIA A INÉ ÚDAJE/INFORMÁCIE

Tí ktorí navštívia/otvoria stránky môžu podávať komentáre alebo vyhlásenia, môžu zasielať podnety, nápady, myšlienky, otázky alebo iné informácie pokiaľ ich obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, urážlivý, nenarušuje súkromný život iných osôb, nenarušuje autorské práva, neobsahuje vírusy, texty obsahujúce rôzne Reklamné kampane, reťazové listy, hromadné maily alebo akékoľvek iné druhy spamu. DODÁVATEĽ má možnosť (ale nie aj povinnosť) vymazať takýto obsah objavený na stránkach. DODÁVATEĽ nenesie zodpovednosť a nebude môcť byť od neho vymáhané akékoľvek odškodnenie za akékoľvek ujmy takto spôsbené. V prípade zaslania akýchkoľvek materiálov/dokumentov, sa predpokladá, že užívateľ stránok prenecháva právo DODÁVATEĽOVI a jeho partnerom používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, zverejňovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, ako aj právo distribuovať a prezentovať tento obsah kdekoľvek na svete, akýmikoľvek prostriedkami. DODÁVATEĽ a jeho partneri majú takisto zaručené právo používať meno, ktoré priradíte k takémuto obsahu. Používateľ zaručuje, že má všetky práva ohľadom obsahu, ktorý zavesí na stranky v akejkoľvek podobe, taká, aby používaním tohto obsahu nespôsobil ujmu inej osobe.

S cieľom zaručiť konkurencieschopnú cenu za ponúkané balíky produktov sa bonusové knihy zasielajú elektronicky na CD / DVD, ktoré je možné otvoriť z akéhokoľvek počítača.

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCII

Tieto stránky používajú opatrenia proti strácaniu, obmene alebo nesprávnemu používaniu informácii ktoré spadajú pod našu kontrolu. DODÁVATEĽ neprijíma nijakú zodpovednosť za straty informácii spôsobené chybami softvéru, ktorým je vytvorený a hostený tohto web situ. Takisto nezodpovedáme za chyby v bezpečnosti serverov ktoré hostia naše stránky.

PARTNERI

DODÁVATEĽ má zmluvy o znovupredaji (re-seller) s významnými predstaviteľmi výrobkov predstavených v našich obchodoch. O kvalite výrobkov, o pravosti značky a ohľadom akýchkoľvek nejasností o niektorej značke alebo niektorom výrobku sa zákazník môže obrátiť na zástupcu danej značky alebo na importéra do Rumunska/Maďarska.

POUŽÍVANIE INFORMÁCII Z TÝCHTO STRÁNOK

Ak nejestvuje písomná zmluva so správcami týchto stránok, ktorí by dosvedčili opak, návštevníci, členovia, predplatitelia alebo nakupujúci, nebudú mať právo používať tieto informácie verejne alebo obchodne. Nebudú mať právo rozširovať tieto informácie, kopírovať ich, ukladať, tlačiť, predávať alebo publikovať ich s obchodným zámerom, ani len úryvky z týchto informácii z týchto stránok. Otvorením obsahu týchto stránok dávate zároveň súhlas s týmito podmienkami týkajúcimi sa prístupu, a zároveň beriete na vedomie skutočnosť, že akékoľvek protizákonné používanie prináša zodpovednosť pred zákonom. Ešte raz, návštevník nemá nijaké právo používať obsah stránky alebo jeho časti, vrátane databáz, neviditeľných stránok, spojovacích stránok, základného kódu alebo akúkoľvek inú podobu duševného a intelektuálneho vlastníctva, ktoré stránka môže obsahovať za akýmkoľvek účelom alebo spôsobom použitia. Keďže je náročné vyčísliť hodnotu škôd spôsobených nerešpektovaním týchto ustanovení, NÁVŠTEVNÍK je povinný zaplatiť 100.000 USD, alebo, ak hodnota poškodenia môže byť vyčíslená, tak bude znášať najvyššiu napočítanú sumu a sumu 100.000 USD. Návštevník zaručuje, že súhlasí s týmto ustanovením, čo predstavuje základnú podmienku k spusteniu stránok, a spustením stránok vyjadruje súhlas s vyššie vymenovanými podmienkami.

VONKAJŠIE ZÁVAZKY

WEBOVÉ NADVAZNOSTI VOČI STRÁNKAM, POUŽÍVANIE PRVKOV ŠPECIFICKÝCH PRE ZNAČKU, ZARADENIE STRÁNOK DO INÝCH STRÁNOK SÚ ZAKÁZANÉ. Bez súhlasu stránok, nikto nemôže vytvárať webové nadväznosti voči stránkam, alebo ich častiam (vrátane ale nie výlučne: značky, zaregistrované značky, materiál podliehajúci autorským právam) z nijakého dôvodu. Navyše NÁVŠTEVNÍK nemá právo používať adresu URL stránok alebo adresy URL častí stránok v iných komerčných alebo nekomerčných médiách bez výslovného súhlasu stránok, rovnako nie je povolené zahŕňanie stránok do iných web stránok. NÁVŠTEVNÍCI zároveň vyjadrujú súhlas na spoluprácu so stránkami pre odstránenie akéhokoľvek poškodenia, ktoré by vyplynulo z porušenia týchto ustanovení. Keďže je veľmi náročné vyčísliť presnú hodnotu škôd vyplývajúcich z porušenia týchto ustanovení, NÁVŠTEVNÍK je povinný zaplatiť 100.000 USD, alebo ak hodnota poškodenia môže byť vyčíslená, potom bude znášať najvyššiu vypočítanú hodnotu a sumu 100.000 USD. Návštevník zaručuje svoj súhlas s týmto ustanovením, čo predstavuje zásadnú podmienku k používaniu týchto stránok a spustením stránok vyjadruje súhlas s rešpektovaním vyššie uvedených podmienok.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH STRÁNOK

Stránky nepreberajú nijakú zodpovednosť za správnosť obsahu, ktorý je znázornený na stránkach, alebu tu zaznamenaný. NÁVŠTEVNÍCI preberajú všetky riziká vyplývajúce z návštevy, čítania a používania týchto informácií. Bez predchádzajúcej dohody so stránkami, ktorá by ustanovovala opak, NÁVŠTEVNÍK nemá chápať akúkoľvek informáciu zo stránok ako presnú. Stránky túto presnosť nezaručujú.

ODKLONENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPOSOBENÉ ELEKTRONICKÝM ZARIADENIAM ALEBO PROGRAMOM KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z INTERAKCIE SO STRÁNKAMI. NÁVŠTEVNÍCI PREBERAJÚ VŠETKY RIZIKÁ SPOSOBENÉ VÍRUSMI, TRÓJSKYMI KOŇMI, MALWÉRMI ALEBO INÝMI FAKTORMI

Stránky nepreberajú nijakú zodpovednosť za poruchy počítačov alebo programov NÁVŠTEVNÍKA alebo akejkoľvek inej osoby s ktorou NÁVŠTEVNÍK prichádza do kontaktu, poruchy, ktoré vyplývajú v dôsledku porušených častí kódov, alebo akýchkoľvek iných dát, ktoré sú prenášané do počítača NÁVŠTEVNÍKA. Ešte raz, NÁVŠTEVNÍK interaguje so stránkami alebo s ich časťami (banery, pop up okná)na svoju vlastnú zodpovednosť.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ ZO STAHOVANIA APLIKÁCII

NÁVŠTEVNÍK sťahuje informácie zo stránky na vlastné riziko. Stránky nezabezpečujú nijakú záruku, že aplikácie neobsahujú vírusy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Návštevou, používaním alebo akoukoľvek spoluprácou s týmito stránkami, vrátane banerov, reklám, pop up okien, sťahovaní, a ako podmienka stránok, aby navštevované len v súlade so zákonom, NÁVŠTEVNÍK nemá nárok na náhradu za škody spôsobené akýmkoľvek spôsobom a akéhokoľvek druhu, emocionálne alebo fyzické, predvídateľné či nepredvídateľné, osobné alebo obchodné. V prípadoch keď zákony neumožňujú úplné zbavenie sa zodpovednosti, zodpovednosť stránok neprekročí celkovú hodnotu zaplatenú NÁVŠTEVNÍKOM za veci alebo služby predávané v rámci stránok. Navyše NÁVŠTEVNÍK nemôže volať stránky k zodpovednosti pre akékoľvek škody týkajúce sa faktorov, ktoré nesúvisia so stránkami, ako hazardné hry, vojny, teroristické útoky, kriminálne aktivity, prírodné katastrofy, poruchy komunikačných sietí, alebo akákoľvek situácia nesúvisiaca so stránkami.

ODKLONENIE ZODPOVEDNOSTI

Obsah stránok (texty, popisy produktov, technické charakteristiky, ilustrácie, symboly) bol vytvorený v úzkej spolupráci s dodávateľmi produktov. Rovnako obrázky sú na stránkach predstavené ako príklady a dodávané výrobky sa môžu akokoľvek odlišovať (farbou, doplnkami, vzhľadom a pod.) DODÁVATEĽ nemôže zaručiť dostupnosť na sklade všetkých ponúkaných výrobkov. Z tohto dôvodu, DODÁVATEĽ si vyhradzuje právo nenaplniť istú konkrétnu objednávku v prípade,že daný produkt vypadne z ponuky. Zákazníkovi budú vrátené peniaze za danú objednávku (ak bola objednávka zazmluvnená inak než platbou na dobierku. DODÁVATEĽ nezodpovedá za prípadné poruchy materiálov nakupených v predajne. Akákoľvek reklamácia bude zaregistrovaná DODÁVATEĽOM za max. 24 hodín a následne túto odošle dodávateľovi konkrétnych výrobkov pre vyriešenie. Celá zodpovednosť za tieto chyby a za ich opravy spadá na dodávateľa a jeho autorizovaný servis. Všetky výrobky (keď je ten prípad)sú dodávané so záručným listom v origináli (ak je prípad)vydaným našim dodávateľom. V prípade keď produkty nemôžu byť dodané alebo sú poškodené počas dopravy, zákazník môže požiadať okamžité vrátenie súm inkasovaných DODÁVATEĽOM, ale nemôže si nárokovať odškodné. DODÁVATEĽ odsudzuje akékoľvek pokusy o podvod a poskytuje potrebnú pomoc pri náhrade prípadných strát. Súhlasiac s týmto dokumentom, zákazník preberá v úplnosti tieto riziká. Maximálna hodnota pohľadávok spoločnosti DODÁVATEĽA voči zákazníkovi v prípade nedodania alebo nevhodného dodania je hodnota súm inkasovaných DODÁVATEĽOM od tohto zákazníka. PO odoslaní produktov, spoločnosti DODÁVATEĽA nevzniká povinnosť vrátenia peňazí nijakým spôsobom.

TLAČOVĚ CHYBY

DODÁVATEĽ a jeho dodávatelia neberú zodpovednosť za tlačové chyby, ale za chyby znázornenia pokiaľ sa jedná o ceny, charakteristiky, obrázky a pod. Pre prípad, že by cena výrobku alebo jeho charakteristiky boli uvedené chybne v našich databázach, alebo by boli chybne znázornené a dodanie by ešte neprebehlo, naša spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť odoslanie daného výrobku a oznámiť zákazníkovi chybu v čo najkratšom možnom čase.

PLATBA KARTOU ALEBO SMS-kou

Procesorom platieb online kartou je NETOPIA Sistem srl;
Zákaznícka podpora: +4021-305.39.44 (L-V 08-21)
Obchodné oddelenie: +4021-209.53.95 (L-V 10-18)
Technické oddelenie: +4021-209.53.40 (L-V 10-18)
Fax: +4-021-305.34.24
[email protected]

ZÁRUKA

Výrobky zakúpené prostredníctvom týchto stránok majú bežnú záruku každej značky zvlášť. Každý produkt bude sprevádzaný záručným listom výrobcu (ak je prípad) ktorý sa stará priamo alebo cez zástupcov o servis výrobkov.

DODATOČN0 PLATBY

Konečná cena zaplatená zákazníkom je tvorená cenou výrobku a náklady na odoslanie a/alebo inkasovanie. DODÁVATEĽ neprijíma nijaké dodatočné platby pri nákupe. Pre akúkoľvek platbu navyše sa môžete okamžite obrátiť na [email protected]

VRÁTENIE VÝROBKOV

V súlade s platnými zákonmi, podmienky na vrátenie/výmenu výrobkov sú nasledovné: A.Vzdanie sa výrobkov zakúpených, bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov, v súlade so zákonom o obchode na diaľku Ak objednaný výrobok nie je taký ako si si prial, môžeš ho vrátiť za účelom výmeny, alebo za účelom vrátenia hodnoty výrobku (bez nároku na vrátenie dopravných nákladov) počas 30 dní od dátumu nákupu, bez udania dôvodu a bez akéhokoľvek penále. Vrátené výrobky musia byť v pôvodnom obale so všetkými doplnkami, s nepoškodenými nálepkami a sprievodnými dokumentmi a s kópiou faktúry. Nebude akceptované vrátenie produktov, ktoré nesú stopy fyzických zmien, úderov, škrabancov, štiepenia a pod. Náklady na vrátenie budú znášané zákazníkom a vrátenie protihodnoty výrobku bude vykonané do 30 dní od vrátenia bankovým prevodom na účet určený ZÁKAZNÍKOM. Produkty budú vrátené len rýchlym kuriérom na adresu:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096

Neakceptujeme zásielky poštou. Takéto balíky nebudú zaevidentované a budú vrátené odosielateľovi. Pre viac detailov nás môžete kontaktovať na [email protected]
V tomto prípade nie sú všetky náklady na dopravu vrátené.
B. Produkty chybne vrátené, alebo tie ktoré nezodpovedajú špecifikáciám zo stránok Ak vám bol doručený iný produkt, než ten ktorý ste si objednali prosíme vás, kontaktujte čo najskôr tím DODÁVATEĽA (+40.775.342.171 – iba v angličtine, email: [email protected]), za účelom vrátenia produktu a za účelom výmeny za správny produkt. Všetky náklady na vrátenie a dopravu správneho výrobku budú znášané DODÁVATEĽOM. Ak sa preukáže, že výrobok nezodpovedá špecifikáciám uvedeným na stránkach, môžete vrátiť výrobok pre výmenu alebo pre vrátenie úplnej protihodnoty. Ak zvolíte náhradu za výrobok vyššej hodnoty zaplatíte rozdiel, resp. ak hodnota bude nižšia dostanete čiastkové vrátenie do sumy náhradného výrobku. Náklady na vrátenie a na dopravu náhradného výrobku, ak bude taký prípad, budú znášané DODÁVATEĽOM.

Po vykonaní predchádzajúcich krokov týkajúcich sa fyzického vrátenia objednaných produktov a odoslania výrobkov kuriérom na adresu skladu, vyplňte formulár na vrátenie sem: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Upozorňujeme, že bez správneho vyplnenia tohto formulára nebude možné vrátiť žiadne sumy.

Všeobecné poznámky:

Odporúčame využívať kuriérske služby, ktoré umožňujú sledovanie zásielky. Nenesieme zodpovednosť za balíky stratené počas cesty ku nám.

NEDOROZUMENIA A KONFLIKTY

Akýkoľvek konflikt vzniknutý medzi DODÁVATEĽOM a zákazníkmi budeme skúšať vyriešiť ústretovo, dohodou medzi oboma stranami. V prípade ak toto nebude možné budú sa aplikovať rumunské zákonné ustanovenia v tomto odbore, a riešenie konfliktov bude v kompetencii rumunských orgánov.

PROBLÉMY TÝKAJÚCE SA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak chcete nahlásiť problémy duševného vlastníctva, môžete nám napísať na adrese: [email protected] alebo pomocou kontaktného formulára.

ZÁKONNÉ NORMY

NÁVŠTEVNÍCI, členovia, predplatitelia alebo zákazníci súhlasia s tým, že použité zákonné normy, budú normami štátu v ktorom majitelia stránok vykonávajú svoju činnosť. Pre akúkoľvek situáciu, v ktorej problém bude riešený zákonnou cestou, NÁVŠTEVNÍK, predplatiteľ alebo zákazník súhlasí s tým, že použité zákony budú špecifické štátu a lokalite uvedenej v sekcii kontaktov majiteľa stránok, s výnimkou ak je uvedené inak.

ZÁVEREČNÉ NORMY

Ak ktorákoľvek z klauzúl vyššie uvedených bude určená ako neplatná, odhliadnuc od dôvodov, táto klauzula neovplyvní platnosť ostatných klauzúl. Zároveň s nákupom a objednaním, zákazník akceptuje bez výhrad podmienky a príručku užívateľa, a hodnota týchto je zhodná s platnou uzavretou zmluvou.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (iba v angličtine)
email: [email protected]

WARUNKI UŻYTKOWANIA


PRZEGLĄDAJĄC, ODWIEDZAJĄC, KORZYSTAJĄC Z LUB WCHODZĄC W INTERAKCJĘ Z witryny LUB Z JAKIMOLWIEK BANNEREM, OKNEM TYPU POP-UP CZY REKLAMĄ, KTÓRA POJAWIA SIĘ W TEJ WITRYNIE, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE PRZEPISY ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARNKACH UŻYTKOWANIA ORAZ WARUNKACH POLITYKI PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WITRYNY witryny. witryny ODMAWIA DOSTĘPU W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIKOM OBJĘTYM USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE (COPPA) Z 1998 ROKU. witryny ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU KAŻDEJ OSOBIE ZE WZGLĘDU NA JAKIKOLWIEK ZGODNY Z PRAWEM POWÓD. ZGODNIE Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRYCH ZAAKCEPTOWANIE JEST WARUNEKIEM ODWIEDZANIA WITRYNY, witryny MOŻE GROMADZIĆ I PRZECHOWYWAĆ DANE I INFORMACJE W CELU ODMOWY DOSTĘPU JAK I DLA WIELU INNYCH ZASTOSOWAŃ. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ OD CZASU DO CZASU. UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK, W ZAMIAN ZA MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDANIA witryny, ZAPOZNAĆ SIĘ ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI W WARUNKACH UŻYTKOWANIA KAŻDORAZOWO PODCZAS WIZYTY NA witryny.

UWAGA

Wszelkie informacje na tej stronie są publikowane w celach informacyjnych i nie mogą zastąpić porady lekarza medycyny lub jakichkolwiek innych specjalistów medycznych, ani recept przez nich wystawianych. Nie należy korzystać z informacji przedstawionych na tych stronach w celu diagnostyki ani leczenia problemów zdrowotnych lub chorób, ani w celu zastąpienia leków czy zabiegów przepisanych przez autoryzowany personel medyczny. Jeśli użytkownik ma (lub uważa, że ma) problemy zdrowotne lub jesteś chory, należy skontaktować się z lekarzem medycyny.

WSTĘP

Treści tej witryny bazują na wynikach uzyskanych przez autorów i prezentują informacje w celach czysto edukacyjnych. Nie sugerują również leczenia, ani nie gwarantują zapobiegania, leczenia ani łagodzenia niektórych dolegliwości. Prezentowane informacje i materiały nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady lekarskiej. Użytkownik musi zrozumieć, że treści z tej strony stanowią jedynie przegląd wiedzy i informacji z badań i doświadczeń autora i w żadnym wypadku nie mają stanowić porady medycznej. Bardzo zachęcamy użytkowników do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia swojego lub bliskich na podstawie indywidualnych doświadczeń i wskazówek pochodzących od lekarzy. Rekomendacje i opinie wyrażone w serwisie należą do ich autorów. Osoby występujące w filmach lub na zdjęciach są aktorami i mają za zadanie jedynie reprezentowanie autorskiego punktu widzenia.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość tej strony internetowej – zdjęcia, tekst, grafiki, ikony, skrypty, programy i inne dane – jest własnością Usługodawcy i jego dostawców i są chronione prawem autorskim i prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Stosowanie wymienionych powyżej bez zgody Usługodawcy jest karalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KOMENTARZE, POROZUMIEWANIE SIĘ I INNE DANE/INFORMACJE

Użytkownicy strony mający do niej dostęp /odwiedzający witrynę mogą komentować i używać innych metod komunikacji w celu wyrażania sugestii, pomysłów, pytań lub przekazywania innych informacji, o ile zamieszczane treści nie są nielegalne, obsceniczne, zawierające groźby, oszczercze oraz o ile nie naruszają w żaden sposób prywatności ani praw własności intelektualnej innych osób, nie zawierają wirusów, nie są tekstami dotyczącymi innych kampanii promocyjnych, nie stanowią łańcuszków, masowych maili lub jakiejkolwiek innej formy spamu. Usługodawca ma prawo (ale nie obowiązek), aby usunąć takie treści zidentyfikowane na stronie. Usługodawca nie jest podmiotem zobowiązanym do wypłacania jakiegokolwiek odszkodowania, ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane treściami zamieszczanymi przez użytkowników. Poprzez wysyłanie lub zamieszczanie materiałów/dokumentów uznaje się, że użytkownik przekazuje Usługodawcy i jego partnerom wyłączną, nieograniczoną, wolną i nieodwołalną zgodę na ich ponowne wykorzystanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i tworzenie dzieł pochodnych oraz prawo do dystrybucji tych treści na całym świecie za pomocą wszelkich środków przekazu. Użytkownik gwarantuje również usługodawcy i jego partnerom, którzy nabywają licencję retransmisji treści, prawo do użytkowania nazwy, która jest powiązana z zamieszczanymi treściami. Użytkownik gwarantuje także, że posiada wszelkie prawa do treści, które możemy wyświetlić na stronie i rozpowszechniać w jakikolwiek sposób oraz że przy użyciu takich treści nie nastąpi uszkodzenie ciała żadnych osób.

Aby zagwarantować konkurencyjną cenę za oferowane pakiety produktów, książki premiowe są przesyłane elektronicznie na dysk CD / DVD, który można otworzyć z dowolnego komputera.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Witryna ta używa środków ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą informacji, która są pod naszą kontrolą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną przez błędy w oprogramowaniu, które jest używane do zaprojektowania i obsługiwania strony internetowej. Nie ponosimy także odpowiedzialności za błędy w serwerze obsługującym witrynę.

PARTNERZY

Usługodawca dysponuje umowami odsprzedaży (stając się odsprzedawcą) z ważnymi przedstawicielami produktów w naszych sklepach. Zapytania na temat jakości produktów, autentyczności marki i jakiekolwiek inne pytania dotyczące konkretnej marki lub produktu, Klient może kierować do odpowiedniego przedstawiciela danej marki i importera w Rumunii lub na Węgrzech.

UŻYTKOWANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE

O ile nie została zawarta pisemna umowa stanowiąca inaczej, goście,użytkownicy, abonenci, członkowie, partnerzy lub klienci nie mają prawa do wykorzystywania informacji z tej strony w warunkach komercyjnych lub publicznych, nie mają prawa do transmisji, kopiowania, zapisywania, drukowania, sprzedawania, ani publikowania fragmentów zawartości serwisu. Poprzez dostęp do zawartości tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na takie warunki dostępu i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Ponownie, użytkownik nie ma żadnych praw do korzystania z treści lub ich części, w tym baz danych, stron niewidocznych, stron powiązanych, kodu źródłowego ani innej własności intelektualnej, którą strona może zawierać, bez względu na powód ani cel takiego wykorzystania. W uznaniu faktu, że może być trudnym określenie dokładnych szkód wynikających z naruszenia tego przepisu, użytkownik wyraża zgodę, aby zrekompensować właścicielom witryny wyrządzone szkody w postaci kary umownej w wysokości 100 000 USD lub w postaci kary pieniężnej wyliczonej na podstawie rzeczywistych kosztów, jeśli rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego przepisu jest wyższe niż kara umowna. Użytkownik gwarantuje, że rozumie, iż zaakceptowanie tego zapisu jest bezwzględnym warunkiem dostępu do witryny oraz iż przebywanie na witryny oznacza jednocześnie akceptację tego zapisu.

CZYNNOŚCI TYPU HYPERLINKING, CO-BRANDING, FRAMING I KIEROWANIE DO STRONY

O ile wyraźnie nie zatwierdzono przez serwis, zabrania się tworzenia hiperłączy do tej witryny lub jej części, w tym, ale nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, marki lub materiałów chronionych prawami autorskimi i zamieszczania ich na swojej stronie. Ponadto nie wolno odwoływać się do adresu URL (adres strony internetowej) z tej strony lub z żadnej innej powiązanej strony internetowej w jakichkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez naszej wyraźnej zgody, ani nie wolno umieszczać tej witryny w ramkach (framing). Użytkownik wyraźnie zgadza się na współpracę z Serwisem w celu usunięcia lub dezaktywowania wszelkich tego typu działań i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z naruszenia tego przepisu. W uznaniu faktu, że może być trudnym określenie dokładnych szkód wynikających z naruszenia tego przepisu, użytkownik wyraża zgodę, aby zrekompensować właścicielom witryny wyrządzone szkody w postaci kary umownej w wysokości 100 000 USD lub w postaci kary pieniężnej wyliczonej na podstawie rzeczywistych kosztów, jeśli rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego przepisu jest wyższe niż kara umowna. Użytkownik gwarantuje, że rozumie, iż zaakceptowanie tego zapisu jest bezwzględnym warunkiem dostępu do witryny oraz iż przebywanie na witryny oznacza jednocześnie akceptację tego zapisu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI NA STRONIE

witryny zrzeka się odpowiedzialności za prawdziwość treści pojawiających się, związanych z lub wymienianych na witryny. Użytkownicy biorą na siebie ryzyko wynikające z oglądania, czytania, korzystania lub opierania się na informacjach zawartych na tej stronie. Jeśli nie została zawarta wyraźna umowa stanowiąca inaczej, użytkownik nie ma prawa do powoływania się na jakiekolwiek informacje zawarte w dokumentach ze strony, jako dokładne. Nie dajemy takiej gwarancji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z INTERAKCJI ZE STRONĄ LUB JEJ ZAWARTOŚCIĄ

UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z POTENCJALNEJ OBECNOŚCI WIRUSÓW, ROBAKÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia komputera lub oprogramowania użytkownika lub innej osoby, z którą użytkownik komunikuje się, spowodowane szkodliwym kodem lub danymi, które przypadkowo zostają przekazane przez komputer użytkownika. Powtarzamy, użytkownik odwiedza i wchodzi w interakcję z tą stroną, banerami, oknami typu pop-up lub reklamami wyświetlanymi na niej na własną odpowiedzialność.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBIERANE DANE

Użytkownik pobiera dane z tej strony na własną odpowiedzialność. Witryna nie daje żadnej gwarancji, że pobierane dane są wolne od szkodliwego kodu, wliczając w to, ale nie ograniczając do, wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając, używając lub wchodząc w interakcję ze stroną w jakikolwiek sposób, uwzględniając banery, reklamy, okna typu pop-up, pobierane pliki oraz inne warunki konieczne, aby umożliwić legalne oglądanie strony internetowej, użytkownik na zawsze zrzeka się wszelkich praw do roszczeń z tytułu szkód wynikających z któregokolwiek opisu, opierających się na którymkolwiek z możliwych czynników przyczynowych, bez względu na to jak haniebne lub rozległe, fizyczne lub emocjonalne, przewidywalne lub nieprzewidywalne, osobiste lub handlowe w naturze by były. Zgodnie ze wszystkimi jurysdykcjami, które zezwalają na powyższe zastrzeżenia, nasza maksymalna odpowiedzialność nie będzie przekraczać kwoty zapłaconej przez użytkownika, jeśli w ogóle taka się pojawi, za korzystanie z naszej strony internetowej lub usługi. Dodatkowo, użytkownik zgadza się nie obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie szkody związane z kwestiami poza naszą kontrolą, w tym, ale nie ograniczając się do, siły wyższej, wojny, aktów terroryzmu, powstań, zamieszek, działalności przestępczej, katastrof naturalnych, zakłóceń komunikacji lub infrastruktury, niedoborów pracy lub jej zakłóceń (w tym bezprawnych strajków), niedoborów materiałów, a także wszelkich innych zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

Zastrzeżenie

Treść strony (tekst, opisy produktów, dane techniczne, zdjęcia, symbole) powstała w ścisłej współpracy z dostawcami produktów przedstawionych. Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy i rzeczywisty produkt może różnić się od obrazów w dowolny sposób (kolorem, wyglądem, dodatkami itd.). Usługodawca nie może zagwarantować dostępności wszystkich prezentowanych produktów. Z tego powodu usługodawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeżeli aktualna oferta wybranego produktu staje się niedostępna. Klient otrzyma zwrot pieniędzy, jeżeli zamówienie zostało zawarte w inny sposób niż za pobraniem przy odbiorze. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia produktów zakupionych w sklepie. Wszelkie skargi powinny być przekazane do usługodawcy w ciągu 24 godzin od otrzymania produktów. Skargi takie zostaną wysłane do dostawcy tych produktów, do rozpatrzenia. Do naprawy szkody upoważniony jest wyłącznie dostawca produktów i jego autoryzowany serwis. Wszystkie produkty (jeśli dotyczy) posiadają oryginalną kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy) wydaną przez naszego dostawcę. Jeśli produkty te nie mogą być dostarczone lub ponoszą szkody podczas dostawy, Klient może zażądać natychmiastowego zwrotu kwot już otrzymanych przez Usługodawcę, ale nie ma prawa do innej rekompensaty. Usługodawca potępia próby nadużyć i zapewnia wszelką niezbędną pomoc w celu odzyskania strat. Akceptując warunki tego dokumentu Klient potwierdza świadomość istniejącego ryzyka. Maksymalną wartość zobowiązania spółki wobec każdego klienta, w przypadku awarii lub niewłaściwego transportu, stanowi kwota otrzymana od klienta. Po dostarczeniu produktów nie można żądać od dostawcy zwrotu w jakikolwiek sposób, chyba że postanowiono inaczej.

LITERÓWKI

Usługodawca i jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy typograficzne lub błędy wyświetlania dotyczące zwłaszcza cen, cech, zdjęć itp.. W przypadku, gdy cena produktu lub niektóre cechy produktu zostały błędnie wprowadzone w naszej bazie danych lub wyświetlane są niepoprawnie, a dostawa nie została jeszcze podjęta, nasza firma zastrzega sobie prawo anulowania dostawy produktu i poinformowania klienta najszybciej, jak to tylko możliwe, o zaistniałym błędzie.

GWARANCJA NA PRODUKT

Produkty zakupione na tej stronie są objęte typową gwarancją dla każdej marki z osobna. Dlatego każdy produkt będzie zawierać gwarancję producenta (jeśli dotyczy), a reklamacje będą rozpatrywane bezpośrednio przez producenta lub poprzez jego przedstawicieli.

OPŁATY DODATKOWE

Ostateczna cena zapłacona przez klienta składa się z ceny produktu, kosztów przesyłki i/lub dodatkowych opłat wynikających ze specyfiki kolekcji. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat przy zakupie produktu. W przypadku każdej nieprawidłowo naliczonej opłaty sprawę można rozwiązać niezwłocznie kontaktując się z nami drogą elektroniczną: [email protected]

ZWROT PRODUKTU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunki zwrotu/wymiany towaru są następujące: A. Zwrot przedmiotów zakupionych bez podania przyczyny w ramach przepisów sprzedaży na odległość:
Jeśli zamówiony produkt nie jest tym, czego użytkownik się spodziewał, może zażądać wymiany lub zwrotu wartości produktu (pomniejszonej o koszty wysyłki) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kary. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami, w nienaruszonym stanie i z dokumentami towarzyszącymi oraz z kopią faktury zakupu. Nie dopuszcza się do zwrotu produktów wykazujących fizyczne zmiany, braki, odpryski, rysy, wstrząsy itp.
Koszty zwrotu (przesyłki) ponosi Klient, a zwrot kosztów produktu zostanie zrealizowany przelewem bankowym na konto wskazane przez odbiorcę w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki.

Produkty mogą być zwrócone tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres:


QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
Nie przyjmujemy dostaw pocztą, paczki przesyłane w ten sposób będą w stanie niezmienionym zwracane do nadawcy. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: [email protected]
W takim przypadku wszystkie koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
B. Wysłano błędny towar lub towar nie spełnia specyfikacji podanych na stronie:
Jeśli dostarczony został inny produkt niż ten, który został zamówiony, Klient powinien skontaktować się jak najszybciej z zespołem dostawców (telefon:+40.775.342.171 – tylko po angielsku, e-mail: [email protected]), aby zwrócić produkt, który zostanie zastąpiony właściwym. Wszelkie koszty wysyłki jak i koszty reklamacji produktu i dostarczanie właściwego produktu będą ponoszone przez dostawcę. Jeśli zamówiony produkt okazuje się nie być taki, jak określono w naszej ofercie, można zgłosić produkt do wymiany lub zwrotu pełnej opłaty. Jeśli użytkownik zgadza się na zastąpienie go produktem o większej wartości, trzeba będzie zapłacić różnicę lub jeśli wartość jest mniejsza, otrzyma częściowy zwrot do wartości produktu zastępczego. Koszty transportu związane ze zwrotem produktu i wysłaniem towaru zastępczego, jeśli w ogóle, będą ponoszone przez Dostawcę.

Po wykonaniu wcześniejszych kroków dotyczących fizycznego zwrotu zamówionych produktów i wysłaniu produktów kurierem na adres magazynu, proszę wypełnić formularz zwrotu tutaj: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Pamiętaj, że bez poprawnego wypełnienia tego formularza zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. „

Uwaga ogólna

Zalecamy korzystanie z usług kurierskich, które oferują pakiet śledzenia przesyłki. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przesyłki, które zostały utracone w drodze do nas.

SPORY I KONFLIKTY

Dołoży się wszelkich starań, by wszelkie konflikty pomiędzy dostawcami i klientami były rozwiązywane polubownie, w drodze porozumienia stron. Jeśli nie jest to możliwe, stosowane będą rumuńskie przepisy odpowiadające dziedzinie sporu, a rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej odbywa się przez sądy rumuńskie.

KWESTIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeśli użytkownik pragnie zgłosić kwestię praw własności intelektualnej powinien uczynić to drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub wykorzystać formularz kontaktowy.

JURYSDYKCJA

Jeśli jakiekolwiek sprawy dotyczące zakupu na tej stronie miałyby zostać postawione przed sądem, przed lub po arbitrażu, odwiedzający, użytkownik, członek, abonent lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcję stanowi państwo i miasto zadeklarowane w danych kontaktowych właściciela strony, o ile nie podano inaczej. W przypadku gdy postępowanie sądowe jest w sądzie federalnym, właściwym sądem będzie sąd federalny najbliższy właścicielowi strony witryny.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Odwiedzający, użytkownik, członek, abonent lub klient zgadza się, iż obowiązującym prawem do zastosowania we wszelkich przypadkach będzie prawo obowiązujące w kraju właściciela strony witryny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którykolwiek z zapisów wyżej wymienionych będzie można uznać za nieważny, bez względu na przyczynę, nie będzie to stanowić o nieważności pozostałych postanowień. Poprzez kupowanie i zamawianie klient akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania, które nabierają mocy i mają wartość taką samą jak ważna umowa.

DANE KONTAKTOWE

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (tylko po angielsku)
email: [email protected]

Términos de Uso


Para ver, visitar, usar e interactuar con este SITIO o cualquier otro banner, ventana emergente o anuncio que aparezca en este SITIO, usted acepta todos los términos de uso y su política de privacidad. El uso (visita o compra de productos) de este sitio implica la aceptación de estos términos y condiciones. Para utilizar el sitio en las mejores condiciones, se recomienda que lea detenidamente los términos y condiciones. EL PROVEEDOR asume el derecho de hacer cambios a estas disposiciones y esto será notificado y publicado en el sitio bajo las condiciones legales. La última versión de los Términos y condiciones se puede leer en cualquier momento utilizando el enlace “Términos y condiciones” en la parte inferior de las páginas del sitio.

Advertencia

Toda la información en este sitio se publica con fines informativos y no puede sustituirse por el consejo o las recetas de su médico o personal médico calificado. No debe usar la información contenida en estas páginas con el fin de diagnosticar o tratar cualquier problema de salud o enfermedad o de reemplazo de medicamentos, de los tratamientos prescritos por el personal médico autorizado.

Si tiene o cree que tiene problemas de salud o está enfermo, consulte a su médico con urgencia.

El SITIO no permite el acceso de personas que están sujetas a la disposición de la LEY DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD EN LÍNEA DE LOS NIÑOS (COPPA) DE 1998.

El SITIO se reserva el derecho de rechazar a cualquier persona o visitante sin presentar una base legal. Según los términos de la política de privacidad, aceptada antes de acceder, el SITIO tiene el derecho de recopilar y registrar datos e información para limitar acceso, así como para otros fines.

Los términos y condiciones enumerados aquí pueden modificarse sin previo aviso. Los visitantes tienen la obligación de acceder a este SITIO para estar informados de estos cambios, accediendo a la página de términos y condiciones en cada visita del SITIO.

¡ADVERTENCIA!

El SITIO es solo para fines informativos y no reemplaza una consulta médica, como resultado, no es responsable de ninguna terapia o remedio presentado en el mismo. Si no está seguro acerca de su salud, consulte a un médico de urgencias.

Ingrese

El contenido de este sitio web se basa en la investigación del autor que presenta la información con fines puramente educativos. No hay intención de prescribir tratamientos o de reclamar la prevención, cura o mejora de ciertas afecciones. La información en este SITIO y en el material presentado no pretende reemplazar una consulta médica especializada. El VISITANTE debe comprender que esta información representa una presentación del conocimiento y la información que proviene de la investigación y la experiencia del autor, y no pretende ser una recomendación médica. Recomendamos encarecidamente a los lectores que tomen sus propias decisiones con respecto a la salud personal o de sus seres queridos, a partir de experiencias individuales y con el asesoramiento de personal médico calificado.

Los testimonios y opiniones expresados ​​en este sitio web pertenecen enteramente al autor. Las personas que aparecen en los videos o imágenes son actores y representan solo la opinión del autor.

DERECHOS DE AUTOR

Todo el contenido del SITIO – imágenes, textos, gráficos, símbolos, elementos gráficos web, scripts, programas y otros tipos de datos – todos estos son propiedad del PROVEEDOR y sus proveedores y están protegidos por la Ley de Derechos de Autor y por las leyes de propiedad intelectual e industrial. El uso sin el consentimiento del PROVEEDOR de cualquiera de los elementos enumerados anteriormente es punible de acuerdo con las leyes vigentes.

COMENTARIOS, COMUNICACIONES Y OTROS DATOS / INFORMACIÓN

Aquellos que acceden / visitan el sitio pueden hacer comentarios y cualquier otra comunicación; para transmitir sugerencias, ideas, preguntas u otra información, siempre que su contenido no sea ilegal, obsceno, amenazante, difamatorio, de ninguna manera perturbe la vida privada de los demás, no infrinja los derechos de propiedad intelectual, no contenga virus, textos dirigidos Varias campañas de promoción, cadenas de cartas, correos electrónicos masivos o cualquier otra forma de spam. EL PROVEEDOR TIENE DERECHO (pero no la obligación) de eliminar dicho contenido identificado en el sitio. El PROVEEDOR no asumirá la responsabilidad y no será responsable de ninguna compensación por cualquier tipo de daños causados ​​por dichas comunicaciones. En el caso de enviar o mostrar algunos materiales / documentos, se considera que el usuario confiere al PROVEEDOR y a los afiliados / asociados su derecho no exclusivo, ilimitado, gratuito, irrevocable y transmisible de usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, así como el derecho a distribuir, presentar este contenido en cualquier parte del mundo, por cualquier medio. También está garantizado para el PROVEEDOR y para sus afiliados / asociados o para aquellos que transmiten el derecho de licenciar el derecho de usar el nombre que asocie con dicho contenido. El usuario garantiza que tiene todos los derechos sobre el contenido que muestra o transmite en el sitio, por cualquier medio, de modo que, al usar este contenido, tampoco cause daño a una persona.

Para garantizar un precio competitivo para los paquetes de productos ofrecidos, los libros ofrecidos como bonificación se transmiten en formato electrónico en un CD / DVD que se puede abrir desde cualquier tipo de computadora.

2565/5000

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este sitio utiliza medidas de seguridad contra la pérdida, alteración o mal uso de la información que está bajo nuestro control. Sin embargo, el PROVEEDOR no asume responsabilidad por la pérdida de información causada por errores del software con el que está diseñado y alojado el sitio. Además, no somos responsables de ningún error en la seguridad del servidor que aloja el sitio.

Socios

THE SUPPLIER, tiene contratos de reventa con importantes representantes de los productos presentes en nuestras tiendas. Sobre la calidad de los productos, sobre la autenticidad de la marca y sobre cualquier otra inquietud sobre una marca o producto en particular, el cliente puede dirigirse al representante de la marca respectiva o al importador de Rumania / Hungría.

USO DE LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO

Si no hay un contrato escrito con los administradores que administran este sitio para mencionar lo contrario, los visitantes, suscriptores, miembros, afiliados o compradores no tendrán derecho a usar esta información para fines públicos o comerciales. No tendrán derecho a difundir esta información, copiar, guardar, imprimir, vender o publicar con fines comerciales, ni siquiera extractos del contenido de este sitio.

Al acceder al contenido de este sitio, usted acepta estos términos y condiciones acceso y, por implicación, se ha dado cuenta de que cualquier uso ilegal implica responsabilidad ante la ley.

Una vez más, el visitante no tiene derecho a usar el contenido del SITIO o partes del mismo, incluidas bases de datos, páginas invisibles, páginas de enlaces, código básico o cualquier otra forma de propiedad intelectual que el sitio pueda contener, por cualquier motivo o cualquier tipo de utilizar. En la situación donde es difícil cuantificar la cantidad exacta de los daños resultantes En caso de incumplimiento de estas disposiciones, el VISITANTE está obligado a pagar los US $ 100,000, o Si se puede calcular el valor de la lesión, tendrá el valor más alto, el costo calculado y la suma de $ 100,000. El visitante garantiza que está de acuerdo con la aceptación de esta disposición, que es una condición esencial para acceder al SITIO, y al acceder al SITIO, expresa su acuerdo de respetar las condiciones mencionadas anteriormente.

ENLACES EXTERNOS

ENLACES DE SITIO WEB AL SITIO, EL USO DE LOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA MARCA, EL ARCHIVO_SITE DE INTR_UN OTROS SITIOS ESTÁN PROHIBIDOS En ausencia de la autorización del SITIO, nadie puede crear enlaces web al SITIO o a partes del mismo (incluidos, entre otros: logotipos, marcas comerciales, material sujeto a la ley de derechos de autor) sin ningún motivo. Además, el VISITANTE no tiene derecho a usar la URL del SITIO o las URL de las páginas del SITIO en otros entornos comerciales o no comerciales sin el permiso expreso del SITIO, tampoco está permitido incluir el sitio en otras páginas web. Además, los VISITANTES expresan su acuerdo de colaborar con el SITIO para eliminar o desactivar estos enlaces y son responsables de los daños derivados de sus disposiciones de violación.

En la situación en la que es difícil cuantificar el valor exacto de los daños resultantes del incumplimiento de estas disposiciones, el VISITANTE está obligado a pagar los US $ 100,000 o, si se puede calcular el valor del daño, entonces tendrá el valor más alto del costo calculado y la suma de $ 100,000. El visitante garantiza que está de acuerdo con la aceptación de esta disposición, que es una condición esencial para acceder al SITIO, y al acceder al SITIO, expresa su acuerdo de respetar las condiciones mencionadas anteriormente.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL SITIO

SITIO no asume ninguna responsabilidad por la corrección del contenido que aparece en él, o que está conectado al SITIO, o mencionado en el SITIO. Los VISITANTES toman todos los resultados de los riesgos de ver, leer y usar esta información. En ausencia de un acuerdo con El SITIO por el contrario, el VISITANTE no debe recopilar ninguna información del SITIO tan exacto El SITIO no garantiza esto.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR EQUIPOS O PROGRAMAS ELECTRÓNICOS LO QUE VIENE DE LA INTERACCIÓN CON EL SITIO. EL VISITANTE ASUME TODOS LOS RIESGOS CAUSADOS POR VIRUS, TROIENES, PROGRAMAS DE MALWARE U OTROS FACTORES

El SITIO no asume ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento de la computadora o el software VISITOR o cualquier otra persona con la que VISITOR celebre el contrato, defectos que resulten de secuencias de códigos corruptos u otros tipos de datos que se transfieren a la computadora del VISITANTE. Nuevamente, el VISITANTE interactúa con el SITIO o los elementos que lo componen (pancartas, ventanas emergentes) bajo su propio riesgo.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DESCARGAS DE APLICACIONES

El VISITANTE descarga la información del SITIO bajo su propio riesgo. El SITIO no ofrece ninguna garantía de que las aplicaciones no contengan virus.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al ver, usar o interactuar de cualquier manera con este SITIO, incluidos pancartas, anuncios, ventanas emergentes, descargas, y como condición para que el SITIO se vea legalmente, el VISITANTE no tiene derecho a reclamar una indemnización por daños de cualquier manera, y por cualquier naturaleza, emocional o física, predecible o impredecible, personal o comercial. En los casos en que las normas legales no permitan el límite total de la responsabilidad, la responsabilidad del SITIO no excederá el valor total pagado por el VISITANTE por los bienes o servicios comercializados dentro del SITIO Además, el VISITANTE no puede hacer el SITIO responsable por cualquier daño relacionado con los factores que no están relacionados con el SITIO, tales como peligros, guerras, actos de terrorismo, actividades criminales, desastres naturales, fallas en las redes de comunicaciones o cualquier otro evento que no esté relacionado con el SITIO.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

               

El contenido del sitio (textos, descripciones de productos, características técnicas, imágenes, símbolos) se formó en estrecha colaboración con los proveedores de los productos presentados. Además, las imágenes se presentan en el sitio, por ejemplo, y los productos realmente entregados pueden diferir de las imágenes en cualquier forma (color, accesorios, apariencia, etc.)

               

EL PROVEEDOR no puede garantizar la disponibilidad en stock de todos los productos mostrados. Por esta razón, el PROVEEDOR asume el derecho de no cumplir con un pedido determinado si el producto respectivo desaparece del suministro actual del proveedor. El cliente recibirá de vuelta el dinero recaudado por el PROVEEDOR para el pedido respectivo (si el pedido se contrató de otra manera que con el pago en el momento de la entrega). EL PROVEEDOR no se hace responsable de los defectos de los productos comprados en la tienda marco. Cualquier reclamo se notificará al PROVEEDOR en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de los productos, para ser transmitido al proveedor de los productos respectivos, para su liquidación. Toda responsabilidad por estos defectos y su reparación es responsabilidad del proveedor y del servicio autorizado por él. Todos los productos (cuando corresponda) van acompañados del certificado de garantía original (si corresponde) emitido por nuestro proveedor. En el caso de que los productos no se puedan entregar o sufran defectos durante la entrega, el cliente puede solicitar la devolución inmediata de los importes ya recibidos por el PROVEEDOR, pero no otras compensaciones. El PROVEEDOR condena los intentos de fraude y brinda todo el apoyo necesario para recuperar cualquier pérdida.                   Al aceptar este documento, el cliente asume todos estos riesgos.                   El valor máximo de las obligaciones de la empresa PROVEEDOR con respecto a cualquier cliente en caso de entrega o entrega incorrecta es el valor de los importes recaudados por el PROVEEDOR de este cliente. Después de enviar los productos, no se le puede pedir al PROVEEDOR que devuelva el dinero de ninguna manera.

               

IMPRIMIR ERRORES

               

El PROVEEDOR y sus proveedores no asumen responsabilidad por errores de impresión o visualización con respecto a precios, características, imágenes, etc. En el caso de que el precio del producto o algunas características del producto se hayan introducido incorrectamente en los datos de nuestras bases de datos o se muestren incorrectamente, y la entrega aún no se ha realizado, nuestra empresa asigna el derecho de cancelar la entrega del producto respectivo e informar al cliente lo antes posible sobre el error publicado.

PAGO CON TARJETA O POR SMS

El procesador de pagos para pagos en línea con la tarjeta es NETOPIA Sistem SRL;
Atención al cliente: 021-305.39.44 (L-V 08-21)
Comercial: 021-209.53.95 (L-V 10-18)
Técnica: 021-209.53.40 (L-V 10-18)
Fax: 021-305.34.24
[email protected]

GARANTÍA DEL PRODUCTO

               

Los productos comprados a través de este sitio se benefician de la garantía habitual de cada una de las marcas. Por lo tanto, cada producto irá acompañado del certificado de garantía del productor (si corresponde), que trata directamente o por medio de su representante de servicio del producto.

               

TARIFAS ADICIONALES

               

El precio final pagado por el cliente consiste en el precio del producto y los recibos relacionados con los gastos de envío. El PROVEEDOR no cobra ningún cargo adicional al cliente cuando compra un producto. Para cualquier cargo adicional, puede contactar inmediatamente [email protected]

               

DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO

               

Según la legislación vigente, las condiciones de devolución / cambio de los productos son:

               

A. Descargo de responsabilidad de los productos comprados sin invocar ningún motivo, de acuerdo con la ley comercial a distancia Si el producto solicitado no es lo que deseaba, puede devolverlo para cambiarlo o para devolver el valor del producto (menos los costos de envío) dentro de un período de 30 días calendario desde la fecha de adquisición, sin invocar un motivo y sin penalizaciones. los productos devueltos deben estar en el embalaje original con todos los accesorios, con etiquetas intactas y necesitarlo con una copia de la factura de compra. No se aceptan devoluciones de productos que tengan cambios físicos, golpes, rasguños, rasguños, golpes, etc. Los costos de devolución correrán a cargo del cliente y el reembolso del producto se reembolsará dentro de los 30 días posteriores a la devolución por transferencia bancaria a la cuenta mencionado por el BENEFICIARIO. Los productos solo serán devueltos por mensajería a QeOPS                
Calle. Zara Maria Boulevard, no. 1, entonces Y
Pueblo Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, condado de Ilfov, Rumania, Código Postal 077096
                  NO aceptamos la entrega por correo rumano, los paquetes enviados no se procesaron y se devolvió el remitente.                   Para más detalles, puede contactarnos en [email protected] En este caso, todos los costos de transporte no son reembolsables.                

               

                  B. Productos entregados incorrectamente o que no cumplen con las especificaciones del sitio                   Si le han entregado otro producto que el pedido, comuníquese con el equipo lo antes posible.                   PROVEEDOR (teléfono: 0775.342.171, correo electrónico: [email protected]) para devolver el producto y reemplazarlo por el correcto. El PROVEEDOR sufragará todos los costos de devolución y transporte del producto correcto. Si el producto solicitado no cumple con las especificaciones de nuestra oferta, puede devolver el producto para un reemplazo o un reembolso completo del valor.                   Si se acuerda el reemplazo con un producto de mayor valor, usted pagará la diferencia, respectivamente, si el valor es menor, recibirá un reembolso parcial hasta el valor del reemplazo del producto. Los costos de devolución y transporte del producto de reemplazo, si corresponde, son                   apoyado por el PROVEEDOR                


Después de seguir los pasos anteriores relacionados con la devolución física de los productos pedidos y enviar los productos por mensajería a la dirección del almacén, complete el formulario de devolución aquí: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Tenga en cuenta que no será posible la devolución de los importes sin completar correctamente este formulario.

               

Observaciones generales:

               

Recomendamos que utilice servicios de mensajería, que permiten el seguimiento del paquete. No somos responsables de los paquetes perdidos en el camino hacia nosotros.

DISPUTAS Y CONFLICTOS

Cualquier conflicto entre el PROVEEDOR y los clientes se intenta resolver amigablemente por acuerdo entre las dos partes. Si esto no es posible, se aplicarán Disposiciones legales rumanas en este campo, y la resolución de conflictos es competente de las cortes rumanas.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Si desea informar problemas relacionados con los derechos de propiedad intelectual, puede escribirnos a la dirección: [email protected] o utilizando el formulario de contacto.

REGLAS LEGALES

VISITANTES, miembros, suscriptores o clientes acuerdan que las reglas legales aplicadas serán aquellas del estado en el que los propietarios del SITIO llevan a cabo su actividad. Para cualquier situación en la que las situaciones se resuelvan legalmente, el VISITANTE, su suscriptor el cliente acepta que las normas legales que se aplicarán son específicas del estado y de la localidad declarada en la sección de contacto del propietario del SITIO, a excepción de la mención diferente.

DISPOSICIONES FINALES

Si alguna de las cláusulas anteriores se considera inválida o inválida, cualquiera sea la causa, Esta cláusula no afectará la validez de las otras cláusulas. Con la compra y lanzamiento el pedido, el cliente acepta sin objeción las condiciones y términos de uso, su valor siendo lo mismo con un contrato válido.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania
Tel.: 0775 342 171
Email: [email protected]

Condizioni d’uso


Per visualizzare, visitare, utilizzare e interagire con questo SITO o con qualsiasi altro banner, finestra pop-up o pubblicità che appare su questo SITO, l’utente accetta tutti i termini di utilizzo e la sua politica sulla privacy. L’uso (visita o acquisto di prodotti) di questo sito implica l’accettazione di questi termini e condizioni. Per utilizzare il sito nelle migliori condizioni, si consiglia di leggere attentamente i termini e le condizioni. IL FORNITORE si assume il diritto di apportare modifiche a queste disposizioni e questo verrà notificato e pubblicato sul sito alle condizioni legali. L’ultima versione dei Termini e condizioni può essere letta in qualsiasi momento utilizzando il link “Termini e condizioni” nella parte inferiore delle pagine del sito.

Avviso

Tutte le informazioni su questo sito sono pubblicate a scopo informativo e non possono essere sostituite con i consigli o le prescrizioni del proprio medico o di qualsiasi personale medico qualificato. Non è necessario utilizzare le informazioni contenute in queste pagine allo scopo di diagnosticare o trattare problemi di salute o malattia o di sostituzione di farmaci, dei trattamenti prescritti dal personale medico autorizzato.

Se ha o pensa di avere problemi di salute o è malato, chieda urgentemente al medico.

Il SITO non consente l’accesso delle persone soggette alla disposizione dell’ATTO DI PROTEZIONE DELLA PRIVACY ONLINE DEI BAMBINI (COPPA) DEL 1998.

Il SITO si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi persona o visitatore senza presentare una base legale. Secondo i termini della politica sulla privacy, accettata prima dell’accesso, il SITO ha il diritto di raccogliere e registrare dati e informazioni al fine di limitare accesso e per altri scopi.

I termini e le condizioni elencati qui possono essere modificati senza preavviso. I visitatori hanno l’obbligo di accedere a questo SITO per essere informati di tali modifiche, accedendo alla pagina dei termini e condizioni ad ogni visita del SITO.

ATTENZIONE!

Il SITO è solo a scopo informativo e non sostituisce una consulenza medica, di conseguenza non è responsabile di alcuna terapia o rimedio ivi presentato. Se non sei sicuro della tua salute, consulta un medico di emergenza.

Inserisci

Il contenuto di questo sito Web si basa sulla ricerca dell’autore che presenta le informazioni a scopi puramente educativi. Non vi è alcuna intenzione di prescrivere trattamenti o di rivendicare la prevenzione, la cura o il miglioramento di determinate condizioni. Le informazioni contenute in questo SITO e nel materiale presentato non intendono sostituire una consulenza medica specializzata. Il VISITATORE deve comprendere che queste informazioni rappresentano una presentazione delle conoscenze e delle informazioni che provengono dalla ricerca e dall’esperienza dell’autore e non intendono essere una raccomandazione medica. Incoraggiamo fortemente i lettori a prendere le proprie decisioni in merito alla salute delle persone o dei propri cari, a partire da esperienze individuali e con la consulenza di personale medico qualificato.

Le testimonianze e le opinioni espresse su questo sito web appartengono interamente all’autore. Le persone che compaiono nei video o nelle immagini sono attori e rappresentano solo l’opinione dell’autore.

COPYRIGHT

L’intero contenuto del SITO – immagini, testi, grafici, simboli, elementi di grafica web, script, programmi e altri tipi di dati – tutti questi sono di proprietà del FORNITORE e dei suoi fornitori ed è protetto dalla legge sul copyright e dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e industriale. L’uso senza il consenso del FORNITORE di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati è punibile in conformità con le leggi in vigore.

COMMENTI, COMUNICAZIONI E ALTRI DATI / INFORMAZIONI

Coloro che accedono / visitano il sito possono fare commenti e qualsiasi altra comunicazione; trasmettere suggerimenti, idee, domande o altre informazioni, purché il loro contenuto non sia illegale, osceno, minaccioso, diffamatorio, non disturbi in alcun modo la vita privata di altri, non violi i diritti di proprietà intellettuale, non contenga virus, testi mirati varie campagne promozionali, lettere a catena, e-mail di massa o qualsiasi altra forma di spam. IL FORNITORE È GIUSTO (ma non l’obbligo) di eliminare tali contenuti identificati sul sito. Il FORNITORE no si assumerà la responsabilità e non sarà responsabile per alcun risarcimento per qualsiasi tipo di danno causato da tali comunicazioni. Nel caso di invio o visualizzazione di alcuni materiali / documenti, si ritiene che l’utente conferisca al FORNITORE e agli affiliati / associati il ​​suo diritto non esclusivo, illimitato, gratuito, irrevocabile e trasmissibile di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, creare opere derivate, nonché il diritto di distribuire, presentare questo contenuto in qualsiasi parte del mondo, con qualsiasi mezzo. È inoltre garantito, al FORNITORE e ai suoi affiliati / associati o a coloro che trasmettono il diritto di licenza il diritto di utilizzare il nome associato a tale contenuto. L’utente garantisce di avere tutti i diritti sul contenuto che mostra o trasmette sul sito, con qualsiasi mezzo, in modo tale che, usando questo contenuto, non causi danni a nessuno.

Per garantire un prezzo competitivo per i pacchetti di prodotti offerti, i libri offerti come bonus vengono trasmessi in formato elettronico su un CD / DVD che può essere aperto da qualsiasi tipo di computer.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Questo sito utilizza misure di sicurezza contro la perdita, l’alterazione o l’uso improprio delle informazioni che sono sotto il nostro controllo. Il FORNITORE, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per la perdita di informazioni causata da errori del software con cui è progettato e ospitato sul sito. Inoltre, non siamo responsabili per eventuali errori nella sicurezza del server che ospita il sito.

Partner

IL FORNITORE, ha contratti di rivendita con importanti rappresentanti dei prodotti presenti nei nostri negozi. Informazioni sulla qualità dei prodotti, sull’autenticità del marchio e su qualsiasi altra preoccupazione relativa a un particolare marchio o prodotto, il cliente può rivolgersi al rappresentante del rispettivo marchio o all’importatore dalla Romania / Ungheria.

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI SU QUESTO SITO

Se non vi è alcun contratto scritto con gli amministratori che gestiscono questo sito per menzionare diversamente, visitatori, abbonati, membri, affiliati o acquirenti non avranno il diritto di utilizzare queste informazioni per scopi pubblici o commerciali. Non avranno il diritto di trasmettere queste informazioni, copiare, salvare, stampare, vendere o pubblicare a scopi commerciali, nemmeno estratti dal contenuto di questo sito.

Accedendo al contenuto di questo sito, accetti questi termini e condizioni accesso e, implicitamente, sei venuto a conoscenza del fatto che qualsiasi uso illegale implica responsabilità di fronte alla legge.

Ancora una volta, il visitatore non ha il diritto di utilizzare il contenuto del SITO o parti di esso, inclusi database, pagine invisibili, pagine di link, codice di base o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale che il sito può contenere, per qualsiasi motivo o tipo per uso. Nella situazione in cui è difficile quantificare l’importo esatto dei danni risultanti Inosservanza di tali disposizioni, il VISITATORE è tenuto a pagare $ 100.000, oppure se il valore della lesione può essere calcolato, allora avrà il valore più alto il costo calcolato e la somma di $ 100.000. Il visitatore garantisce di essere d’accordo con l’accettazione di questa disposizione, che è una condizione essenziale per l’accesso al SITO e, accedendo al SITO, esprime il proprio consenso a rispettare le condizioni sopra elencate.

LINK ESTERNI

LINK AL SITO WEB, L’UTILIZZO DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DEL MARCHIO, IL SITO_FILTRO DI INTR_UN ALTRI SITI SONO VIETATI In assenza dell’autorizzazione del SITO, nessuno può creare collegamenti web al SITO oa parti di esso (inclusi, a titolo esemplificativo, loghi, marchi, materiale soggetto alla legge sul copyright) senza motivo. Inoltre, il VISITATORE non ha il diritto di utilizzare l’URL del SITO o gli URL delle pagine del SITO in altri ambienti commerciali o non commerciali senza l’espressa autorizzazione del SITO, inoltre non è consentito includere il sito in altre pagine Web. Inoltre, i VISITATORI esprimono il loro consenso a collaborare con il SITO per rimuovere o disattivare questi collegamenti e sono responsabili per eventuali danni derivanti dalle loro disposizioni di violazione.

Nel caso in cui sia difficile quantificare il valore esatto dei danni risultanti dal mancato rispetto di tali disposizioni, il VISITATORE è tenuto a pagare $ 100.000 o, se il valore del danno può essere calcolato, quindi sopporterà il valore più alto del costo calcolato e la somma di $ 100.000. Il visitatore garantisce di essere d’accordo con l’accettazione di questa disposizione, che è una condizione essenziale per l’accesso al SITO e, accedendo al SITO, esprime il proprio consenso a rispettare le condizioni sopra elencate.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL CONTENUTO DEL SITO

SITO non si assume alcuna responsabilità per la correttezza del contenuto che appare in esso o quale è collegato al SITO o menzionato nel SITO. I VISITATORI si assumono tutti i rischi derivanti dalla visualizzazione, dalla lettura e dall’utilizzo di queste informazioni. In assenza di un accordo con Al contrario, il SITO, il VISITATORE non deve raccogliere alcuna informazione dal SITO come accurato. Il SITO non lo garantisce.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE O PROGRAMMI CHE COSA NASCE DALL’INTERAZIONE CON IL SITO. IL VISITATORE ASSUME TUTTI I RISCHI CAUSATI DA VIRUS, TROIENE, PROGRAMMI MALWARE O ALTRI FATTORI

SITE non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti del computer o del software VISITOR o qualsiasi altra persona con cui VISITOR stipula il contratto, difetti derivanti da sequenze di codici corrotti o altri tipi di dati trasferiti al computer del VISITOR. Ancora una volta, il VISITATORE interagisce con il SITO o con gli elementi (banner, finestre pop-up) a proprio rischio.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA DOWNLOAD DELL’APPLICAZIONE

VISITOR scarica le informazioni dal SITO a proprio rischio. Il SITO non fornisce alcuna garanzia che le applicazioni non contengano virus

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Visualizzando, utilizzando o interagendo in qualsiasi modo con questo SITO, inclusi banner, annunci, finestre pop-up, download e come condizione del SITO da visualizzare legalmente, il VISITATORE non ha il diritto di richiedere un risarcimento per danni in qualsiasi modo e per qualsiasi natura, emotiva o fisica, prevedibile o imprevedibile, personale o commerciale. Nei casi in cui le norme legali non consentano il limite totale della responsabilità, la responsabilità del SITO non deve superare il valore totale pagato dal VISITATORE per i beni o servizi commercializzati all’interno del SITO Inoltre, il VISITATORE non può realizzare il SITO responsabile per eventuali danni relativi a fattori che non sono collegati al SITO, quali pericoli, guerre, atti di terrorismo, attività criminali, catastrofi naturali, guasti nelle reti di comunicazione o qualsiasi altro evento non correlato al SITO.

DISCLAIMER

               

Il contenuto del sito (testi, descrizioni dei prodotti, caratteristiche tecniche, immagini, simboli) è stato formato in stretta collaborazione con i fornitori dei prodotti presentati. Inoltre, le immagini sono presentate sul sito, ad esempio, e i prodotti effettivamente consegnati possono differire dalle immagini in qualsiasi modo (colore, accessori, aspetto, ecc.)

               

IL FORNITORE non può garantire la disponibilità in magazzino di tutti i prodotti visualizzati. Per questo motivo, il FORNITORE si assume il diritto di non onorare un determinato ordine se il rispettivo prodotto scompare dalla fornitura attuale del fornitore. Il cliente riceverà indietro i soldi raccolti dal FORNITORE per il rispettivo ordine (se l’ordine è stato contratto diversamente rispetto al pagamento alla consegna). IL FORNITORE non è responsabile per eventuali difetti dei prodotti acquistati all’interno del negozio quadro. Eventuali reclami saranno comunicati al FORNITORE entro un massimo di 24 ore dal ricevimento dei prodotti, da trasmettere al fornitore dei rispettivi prodotti, per la risoluzione. Ogni responsabilità per questi difetti e la loro riparazione è responsabilità del fornitore e del servizio da esso autorizzato. Tutti i prodotti (se applicabile) sono accompagnati dal certificato di garanzia originale (se applicabile) rilasciato dal nostro fornitore. Nel caso in cui i prodotti non possano essere consegnati o subiscano difetti durante la consegna, il cliente può chiedere il rimborso immediato degli importi già ricevuti dal FORNITORE, ma non altri compensi. FORNITORE condanna i tentativi di frode e fornisce tutto il supporto necessario per recuperare eventuali perdite.                   Accettando questo documento, il cliente si assume tutti questi rischi.                   Il valore massimo degli obblighi della società FORNITORE rispetto a qualsiasi cliente in caso di consegna o consegna impropria è il valore degli importi raccolti dal FORNITORE da questo cliente. Dopo la spedizione dei prodotti, al FORNITORE non può essere richiesto di restituire i soldi in alcun modo.

               

ERRORI STAMPA

               

IL FORNITORE e i suoi fornitori non si assumono la responsabilità per errori di stampa o visualizzazione relativi a prezzi, caratteristiche, immagini, ecc. Nel caso in cui il prodotto a prezzo o alcune caratteristiche del prodotto siano stati introdotti in modo errato nei nostri database o visualizzati in modo errato, e la consegna non è stata ancora effettuata, la nostra azienda si riserva il diritto di annullare la consegna del rispettivo prodotto e di informare il cliente al più presto sull’errore pubblicato.

PAGAMENTO CON CARTA O VIA SMS

Il processore di pagamento per il pagamento online con la carta è NETOPIA Sistem srl;
Assistenza clienti: 021-305.39.44 (L-V 08-21)
Commerciale: 021-209.53.95 (L-V 10-18)
Tecnico: 021-209.53.40 (L-V 10-18)
Fax: 021-305.34.24
[email protected]

GARANZIA DEL PRODOTTO

               

I prodotti acquistati attraverso questo sito beneficiano della consueta garanzia di ciascuno dei marchi. Pertanto, ogni prodotto sarà accompagnato dal certificato di garanzia del produttore (se applicabile), che tratta direttamente o tramite il suo prodotto i rappresentanti del servizio.

               

TARIFFE AGGIUNTIVE

               

Il prezzo finale pagato dal cliente è costituito dal prezzo del prodotto e dalle ricevute di spedizione e / o spese. Il FORNITORE non addebita alcun costo aggiuntivo al cliente al momento dell’acquisto di un prodotto. Per eventuali costi aggiuntivi, è possibile contattare immediatamente [email protected]

               

RESO DEL PRODOTTO

               

Secondo la legislazione in vigore, le condizioni di restituzione / modifica dei prodotti sono:

               

                  A. Dichiarazione di non responsabilità per i prodotti acquistati senza invocare alcun motivo, in base alla legge commerciale a distanza Se il prodotto ordinato non è quello desiderato, è possibile restituirlo per la modifica o per restituire il valore del prodotto (meno le spese di spedizione) entro un periodo di 30 giorni di calendario dalla data di acquisizione, senza invocare un motivo e senza penalità. i prodotti restituiti devono essere nella confezione originale con tutti gli accessori, con etichette integre e necessari con una copia della fattura di acquisto. Non accettato per i prodotti di ritorno che hanno cambiamenti fisici, colpi, graffi, graffi, urti, ecc. I costi di restituzione saranno a carico del cliente e il rimborso del prodotto sarà rimborsato entro 30 giorni dalla restituzione tramite bonifico bancario sul conto menzionato dal BENEFICIARIO.                   I prodotti saranno restituiti tramite corriere a QeOPS                
Street. Zara Maria Boulevard, no. 1, quindi Y
Dragomiresti Deal village, Dragomiresti Vale commune, Distretto di Ilfov, Romania, Codice Postale 077096
                  NON accettiamo consegne da Poste Rumene, i pacchi spediti sono quindi non elaborati e restituiti dal mittente.                   Per maggiori dettagli, puoi contattarci a [email protected] In questo caso, tutti i costi di trasporto non sono rimborsabili.                

               

                  B. Prodotti consegnati in modo errato o non conformi alle specifiche sul sito                   Se un altro prodotto ti è stato consegnato rispetto a quello ordinato, contatta il team il prima possibile FORNITORE (telefono: 0775.342.171, e-mail: [email protected]) per restituire il prodotto e sostituirlo con quello giusto. Tutti i costi di restituzione e trasporto del prodotto corretto saranno supportati dal FORNITORE. Se il prodotto ordinato risulta non conforme alle specifiche della nostra offerta, è possibile restituire il prodotto per una sostituzione o un rimborso completo del valore.                   Se viene concordata la sostituzione con un prodotto di valore superiore, pagherai la differenza, rispettivamente se il valore è inferiore, riceverai un rimborso parziale fino al valore della sostituzione del prodotto. Le eventuali spese di restituzione e trasporto per il prodotto sostitutivo sono eventuali supportato dal FORNITORE                


Dopo aver seguito i passaggi precedenti relativi alla restituzione fisica dei prodotti ordinati e all’invio dei prodotti tramite corriere all’indirizzo di magazzino, completare il modulo di reso qui: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Si noti che non sarà possibile alcun rimborso degli importi senza la corretta compilazione di questo modulo.

               

Osservazioni generali:

               

Ti consigliamo di utilizzare i servizi di corriere, che consentono il tracciamento del pacco. Non siamo responsabili per i pacchi persi sulla strada per noi.

CONTROVERSIA E CONFLITTO

Ogni conflitto tra il FORNITORE e i clienti è tentato di essere risolto amichevolmente da accordo tra le due parti. Se ciò non è possibile, verranno applicati Disposizioni legali rumene in questo campo e la risoluzione dei conflitti è competente dei tribunali rumeni.

PROBLEMI RELATIVI AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Se desideri segnalare problemi relativi ai diritti di proprietà intellettuale, puoi scriverci all’indirizzo: [email protected] o utilizzando il modulo di contatto.

NORME LEGALI

VISITATORI, membri, abbonati o clienti concordano sul fatto che le regole legali applicate saranno quelle dello stato in cui i proprietari del SITO svolgono la loro attività. Per ogni situazione in cui le situazioni vengono risolte legalmente, il VISITATORE, il suo abbonato il cliente accetta che le norme legali da applicare sono specifiche per lo stato e della località dichiarata nella sezione contatti del proprietario del SITO, ad eccezione della menzione diverso.

DISPOSIZIONI FINALI

Se una delle clausole di cui sopra verrà ritenuta non valida o non valida, qualunque sia la causa, questa clausola non influirà sulla validità delle altre clausole. Con l’acquisto e il lancio l’ordine, il cliente accetta senza obiezioni le condizioni e le condizioni d’uso, il loro valore essere lo stesso con un contratto valido.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania
Tel.: 0775 342 171
Email: [email protected]

Οροι χρήσης


Για προβολή, επίσκεψη, χρήση και αλληλεπίδραση με αυτό το SITE ή οποιοδήποτε άλλο banner, αναδυόμενο παράθυρο ή διαφήμιση που εμφανίζεται σε αυτό το SITE, συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου. Η χρήση (επίσκεψη ή αγορά προϊόντων) αυτού του ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο υπό τις καλύτερες συνθήκες, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτές τις διατάξεις και αυτό θα κοινοποιηθεί και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο υπό τους νομικούς όρους. Η τελευταία έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Όροι και προϋποθέσεις” στο κάτω μέρος των σελίδων του ιστότοπου.

Προειδοποίηση

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δημοσιεύονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβουλές ή τις συνταγές του γιατρού σας ή άλλου ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες με σκοπό τη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιωνδήποτε προβλημάτων υγείας ή νόσου ή αντικατάστασης φαρμάκων, των θεραπειών που προβλέπονται από το εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό.

Εάν έχετε ή νομίζετε ότι έχετε προβλήματα υγείας ή είστε άρρωστος, ρωτήστε το γιατρό σας επειγόντως.

Ο δικτυακός τόπος δεν επιτρέπει την πρόσβαση προσώπων που υπόκεινται στην Πράξη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών (COPPA) του 1998.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε άτομο ή επισκέπτη χωρίς να παρουσιάσει νομική βάση. Με βάση τους όρους της πολιτικής απορρήτου, που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την πρόσβαση, το SITE έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να καταγράφει δεδομένα και πληροφορίες, προκειμένου να περιορίσει πρόσβαση, καθώς και για άλλους σκοπούς.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, προκειμένου να ενημερωθούν για αυτές τις αλλαγές, με πρόσβαση στη σελίδα των όρων και προϋποθέσεων σε κάθε επίσκεψη του ιστότοπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστά ιατρική διαβούλευση, οπότε δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε θεραπεία ή θεραπεία που παρουσιάζεται εκεί. Αν είστε αβέβαιοι για την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό έκτακτης ανάγκης.

Εισάγετε

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βασίζεται στην έρευνα του συγγραφέα που παρουσιάζει τις πληροφορίες για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει πρόθεση να συνταγογραφηθούν θεραπείες ή να διεκδικηθεί η πρόληψη, η θεραπεία ή η βελτίωση ορισμένων όρων. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και στο υλικό που παρουσιάζεται δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν μια εξειδικευμένη ιατρική διαβούλευση. Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ πρέπει να κατανοήσει ότι αυτές οι πληροφορίες αντιπροσωπεύουν μια παρουσίαση των γνώσεων και πληροφοριών που προέρχονται από την έρευνα και την εμπειρία του συγγραφέα και δεν προορίζονται να αποτελούν ιατρική σύσταση. Ενθαρρύνουμε ένθερμα τους αναγνώστες να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με την υγεία των προσωπικών ή των αγαπημένων, ξεκινώντας από μεμονωμένες εμπειρίες και με συμβουλές ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Οι μαρτυρίες και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν εξ ολοκλήρου στον συντάκτη. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στα βίντεο ή οι εικόνες είναι ηθοποιοί και αντιπροσωπεύουν μόνο τη γνώμη του συγγραφέα.

COPYRIGHT

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου – εικόνες, κείμενα, γραφήματα, σύμβολα, στοιχεία γραφικών ιστού, σενάρια, προγράμματα και άλλα είδη δεδομένων – όλα αυτά αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των προμηθευτών του και προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση χωρίς τη συγκατάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

ΣΧΟΛΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όσοι έχουν πρόσβαση / επισκέπτονται τον ιστότοπο μπορούν να κάνουν σχόλια και οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες. να μην μεταδίδουν προτάσεις, ιδέες, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν είναι παράνομο, άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό, δεν διαταράσσει την ιδιωτική ζωή των άλλων, δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν περιέχει ιούς, διάφορες εκστρατείες προώθησης, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή spam. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ (αλλά όχι η υποχρέωση) να διαγράψει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο που προσδιορίζεται στον ιστότοπο. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ no θα φέρει την ευθύνη και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση για κάθε είδους ζημιά που προκλήθηκε από τέτοιες επικοινωνίες. Σε περίπτωση αποστολής ή εμφάνισης ορισμένων υλικών / εγγράφων, θεωρείται ότι ο χρήστης παραχωρεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και στους συνεργάτες του το μη αποκλειστικό, απεριόριστο, ελεύθερο, αμετάκλητο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, να μεταφράσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα, καθώς και το δικαίωμα διανομής, να παρουσιάσει αυτό το περιεχόμενο οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι επίσης εγγυημένη, στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και στους συνεργάτες του ή σε εκείνους που αναλαμβάνουν το δικαίωμα να αποκτήσουν άδεια χρήσης του δικαιώματος χρήσης του ονόματος που συσχετίζετε με το εν λόγω περιεχόμενο. Ο χρήστης εγγυάται ότι έχει όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο που προβάλλει ή μεταδίδει στον ιστότοπο, με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε με τη χρήση αυτού του περιεχομένου να μην προκαλεί βλάβη σε κάποιο άτομο.

Για να εξασφαλιστεί μια ανταγωνιστική τιμή για τα προσφερόμενα πακέτα προϊόντων, τα βιβλία που προσφέρονται ως μπόνους μεταδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ένα CD / DVD που μπορεί να ανοίξει από οποιοδήποτε τύπο υπολογιστή.

Ασφάλεια πληροφοριών

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας κατά της απώλειας, αλλοίωσης ή κακής χρήσης πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ωστόσο, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλεια πληροφοριών που προκαλείται από σφάλματα του λογισμικού με το οποίο έχει σχεδιαστεί και φιλοξενηθεί χώρος. Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα στην ασφάλεια του διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο.

Συνεργάτες

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει συμβάσεις επαναγοράς με σημαντικούς εκπροσώπους των προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματά μας. Σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, την αυθεντικότητα της μάρκας και για οποιεσδήποτε άλλες ανησυχίες σχετικά με μια συγκεκριμένη μάρκα ή προϊόν, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στον αντιπρόσωπο της αντίστοιχης μάρκας ή του εισαγωγέα από τη Ρουμανία / Ουγγαρία.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εάν δεν υπάρχει γραπτή σύμβαση με τους διαχειριστές που διαχειρίζονται αυτόν τον ιστότοπο για να αναφέρουν διαφορετικά, οι επισκέπτες, οι συνδρομητές, τα μέλη, οι συνεργάτες ή οι αγοραστές δεν θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς. Δεν θα έχουν το δικαίωμα να μεταδώσουν αυτές τις πληροφορίες, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν, να εκτυπώσουν, να πουλήσουν ή να δημοσιεύσουν για εμπορικούς σκοπούς, ακόμη και αποσπάσματα από το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

Με την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πρόσβαση και, ως εκ τούτου, έχετε συνειδητοποιήσει ότι οποιαδήποτε παράνομη χρήση συνεπάγεται ευθύνη μπροστά από το νόμο.

Και πάλι, ο επισκέπτης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου ή τμημάτων αυτού, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, αόρατες σελίδες, σελίδες συνδέσμων, βασικό κώδικα ή οτιδήποτε άλλο, τη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να περιέχει ο ιστότοπος για οποιονδήποτε λόγο ή οποιοδήποτε είδος χρήση. Σε περίπτωση που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το ακριβές ποσό των ζημιών που προέκυψαν Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις διατάξεις, ο VISITOR υποχρεούται να καταβάλει τα 100.000 δολάρια ΗΠΑ ή, αν η αξία του τραυματισμού μπορεί να υπολογιστεί, τότε θα φέρει την υψηλότερη αξία το υπολογιζόμενο κόστος και το ποσό των $ 100.000. Ο επισκέπτης εγγυάται ότι συμφωνεί με την αποδοχή αυτής της διάταξης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, εκφράζει τη συγκατάθεσή της να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑ, ΤΟ SITE_FILING ΤΟΥ INTR_UN ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Σε περίπτωση απουσίας εξουσιοδότησης SITE, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις ιστού με το SITE ή με τμήματα του (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά: λογότυπα, εμπορικά σήματα, υλικό που υπόκειται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων). Επιπλέον, ο VISITOR δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση URL του ιστότοπου ή των διευθύνσεων URL των σελίδων SITE σε άλλα εμπορικά ή μη εμπορικά περιβάλλοντα χωρίς τη ρητή άδεια του SITE, αλλά δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβει τον ιστότοπο σε άλλες ιστοσελίδες. Επίσης, οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους να συνεργαστούν με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή απενεργοποίηση αυτών των συνδέσμων και ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από τις διατάξεις παραβίασής τους.

Στην περίπτωση που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η ακριβής αξία των ζημιών που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτές, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΣ υποχρεούται να καταβάλει τα 100.000 δολάρια ΗΠΑ ή αν μπορεί να υπολογιστεί η αξία της ζημίας, τότε θα φέρει την υψηλότερη αξία του υπολογιζόμενου κόστους και του ποσού των 100.000 δολαρίων. Ο επισκέπτης εγγυάται ότι συμφωνεί με την αποδοχή αυτής της διάταξης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, εκφράζει τη συγκατάθεσή της να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η SITE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτό ή το οποίο συνδέεται με τον Ιστότοπο ή αναφέρεται στο SITE. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ λαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα από την προβολή, την ανάγνωση, τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Ελλείψει συμφωνίας με Ο ιστότοπος για το αντίθετο, ο VISITOR δεν πρέπει να συλλέγει πληροφορίες από τον ιστότοπο ως ακριβή. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται αυτό.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ο επισκέπτης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που προκαλούν οι ιοί, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MALWARE Ή ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η SITE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες υπολογιστή ή λογισμικού VISITOR ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με το οποίο ο VISITOR συνάπτει σύμβαση, ελαττώματα που προκύπτουν από διεφθαρμένες ακολουθίες κώδικα ή άλλους τύπους δεδομένων που μεταφέρονται στον υπολογιστή του VISITOR. Και πάλι, ο VISITOR αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο ή τα στοιχεία του (πανό, αναδυόμενα παράθυρα) με δική του ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΗΨΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο VISITOR μεταφορτώνει τις πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Το SITE δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι εφαρμογές δεν περιέχουν ιούς

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η προβολή, η χρήση ή η αλληλεπίδραση με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των banners, των διαφημίσεων, των αναδυόμενων παραθύρων, των λήψεων και ως προϋπόθεση για την προβολή του Δικτυακού τόπου, είναι νόμιμη. Ο VISITOR δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε φύση, συναισθηματική ή σωματική, προβλέψιμη ή απρόβλεπτη, προσωπική ή εμπορική. Στις περιπτώσεις που οι νομικοί κανόνες δεν επιτρέπουν το συνολικό όριο της ευθύνης, η ευθύνη του Δικτυακού Τόπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική αξία που καταβάλλει ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επιπλέον, ο VISITOR δεν μπορεί να κάνει το SITE υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που σχετίζονται με τους παράγοντες που δεν σχετίζονται με τον ιστότοπο, όπως είναι οι κίνδυνοι, οι πόλεμοι, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι εγκληματικές δραστηριότητες, οι φυσικές καταστροφές, οι αποτυχίες στα δίκτυα επικοινωνιών ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που δεν σχετίζεται με το SITE.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

               

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενα, περιγραφές προϊόντων, τεχνικά χαρακτηριστικά, εικόνες, σύμβολα) δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές των προϊόντων που παρουσιάστηκαν. Επίσης, οι εικόνες παρουσιάζονται στην τοποθεσία για παράδειγμα και τα προϊόντα που παραδίδονται πραγματικά μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο (χρώμα, αξεσουάρ, εμφάνιση κλπ.)

               

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα σε απόθεμα όλων των προϊόντων που εμφανίζονται. Για το λόγο αυτό, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει το δικαίωμα να μην τιμήσει μια συγκεκριμένη σειρά εάν το αντίστοιχο προϊόν εξαφανιστεί από την τρέχουσα παροχή του προμηθευτή. Ο πελάτης θα λάβει πίσω τα χρήματα που εισπράττει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την αντίστοιχη παραγγελία (αν η παραγγελία έχει συναφθεί εκτός της πληρωμής κατά την παράδοση). Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που αγοράζονται στο κατάστημα πλαισίου. Κάθε αξίωση θα γνωστοποιείται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσα σε 24 ώρες το πολύ από την παραλαβή των προϊόντων, που θα διαβιβαστούν στον προμηθευτή των αντίστοιχων προϊόντων, προς διακανονισμό. Κάθε ευθύνη για αυτά τα ελαττώματα και την επισκευή τους είναι ευθύνη του παρόχου και της εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας. Όλα τα προϊόντα (όπου ισχύει) συνοδεύονται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγύησης (εάν ισχύει) που εκδίδεται από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν ή να υποστούν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της παράδοσης, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την άμεση επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη λάβει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αλλά όχι άλλες αποζημιώσεις. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ καταδικάζει τις προσπάθειες απάτης και παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάκτηση τυχόν ζημιών.                   Συμφωνώντας με αυτό το έγγραφο, ο πελάτης αναλαμβάνει όλους αυτούς τους κινδύνους.                   Η μέγιστη αξία των υποχρεώσεων της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σχέση με οποιοδήποτε πελάτη σε περίπτωση παράδοσης ή παράτυπης παράδοσης είναι η αξία των ποσών που εισπράττει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ από αυτόν τον πελάτη. Μετά την αποστολή των προϊόντων, δεν μπορεί να ζητηθεί από τον προμηθευτή να επιστρέψει τα χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο.

               

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

               

Ο προμηθευτής και οι προμηθευτές του δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα ή απεικόνιση σχετικά με τις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τις εικόνες κλπ. Σε περίπτωση που το προϊόν τιμών ή ορισμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν εισαχθεί εσφαλμένα στα δεδομένα των βάσεων δεδομένων μας ή εμφανίζονται εσφαλμένα, και η παράδοση δεν έχει γίνει ακόμη, η εταιρεία μας αναθέτει το δικαίωμα να ακυρώσει την παράδοση του αντίστοιχου προϊόντος και να ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν για το δημοσιευμένο σφάλμα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ Ή ΜΕ SMS

Ο επεξεργαστής πληρωμής για online πληρωμή με την κάρτα είναι NETOPIA Sistem srl;
Υποστήριξη πελατών: 021-305.39.44 (L-V 08-21)
Εμπορική: 021-209.53.95 (L-V 10-18)
Τεχνική: 021-209.53.40 (L-V 10-18)
Φαξ: 021-305.34.24
[email protected]

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

               

Τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επωφελούνται από τη συνήθη εγγύηση για κάθε ένα από τα μέρη. Έτσι, κάθε προϊόν θα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης του παραγωγού (εάν υπάρχει), ο οποίος ασχολείται άμεσα ή μέσω του προϊόντος αντιπροσώπων του.

               

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

               

Η τελική τιμή που καταβάλλει ο πελάτης αποτελείται από την τιμή του προϊόντος και τα έσοδα από την αποστολή ή / και τα έξοδα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν χρεώνει επιπλέον χρέωση στον πελάτη κατά την αγορά ενός προϊόντος. Για οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε αμέσως με το γραφείο [email protected]

               

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

               

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι όροι επιστροφής / αλλαγής των προϊόντων είναι:

               

                  A. Απόρριψη των προϊόντων που αγοράσατε χωρίς να προβείτε σε οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο σε απόσταση Εάν το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι αυτό που θέλετε, μπορείτε να το επιστρέψετε για να αλλάξετε ή να επιστρέψετε την αξία του προϊόντος (μείον τα έξοδα αποστολής) των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόκτησης, χωρίς να προβάλλεται λόγος και χωρίς ποινές. τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να είναι στην αρχική συσκευασία με όλα τα εξαρτήματα, με άθικτες ετικέτες και να το χρειάζονται με ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς. Δεν γίνονται δεκτά για προϊόντα επιστροφής που έχουν φυσικές αλλαγές, εγκεφαλικά επεισόδια, γρατζουνιές, γρατζουνιές, κτυπήματα κλπ. Τα έξοδα επιστροφής θα επιβαρύνουν τον πελάτη και η επιστροφή του προϊόντος θα επιστραφεί εντός 30 ημερών από την επιστροφή με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό που αναφέρει ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.                   Τα προϊόντα θα επιστραφούν μόνο μέσω courier στο QeOPS                
Street. Η λεωφόρος Zara Maria, όχι. 1, έτσι Y
Χωριό Dragomiresti Deal, κοινότητα Dragomiresti Vale, νομός Ilfov, Ρουμανία, Ταχυδρομικός κώδικας 077096
                  ΔΕΝ δεχόμαστε την παράδοση από τη Ρουμανική Ταχυδρομική Ταχυδρομεία, τα δε αποστολέα που αποστέλλονται έτσι είναι ακατέργαστα και επιστρέφουν τον αποστολέα.                   Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα έξοδα μεταφοράς δεν επιστρέφονται.                

               

                  Β. Προϊόντα που παρέχονται λανθασμένα ή δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της τοποθεσίας                   Εάν κάποιο άλλο προϊόν σας έχει παραδοθεί από αυτό που παραγγείλατε, επικοινωνήστε με την ομάδα το συντομότερο δυνατό                   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (τηλέφωνο: 0775.342.171, email: [email protected]) για να επιστρέψετε το προϊόν και να αντικατασταθεί με το σωστό. Όλα τα έξοδα επιστροφής και μεταφοράς του σωστού προϊόντος θα υποστηρίζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εάν το παραγγελθέν προϊόν αποδειχθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της προσφοράς μας, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν για αντικατάσταση ή πλήρη επιστροφή της αξίας.                   Εάν συμφωνηθεί η αντικατάσταση με προϊόν υψηλότερης αξίας, θα πληρώσετε τη διαφορά, αντίστοιχα εάν η αξία είναι χαμηλότερη, θα λάβετε μερική επιστροφή μέχρι την αξία της αντικατάστασης του προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής και μεταφοράς για το προϊόν αντικατάστασης, εάν υπάρχουν, είναι υποστηρίζεται από τον SUPPLIER                


Αφού ακολουθήσετε τα προηγούμενα βήματα σχετικά με την φυσική επιστροφή των παραγγελθέντων προϊόντων και την αποστολή των προϊόντων με courier στη διεύθυνση της αποθήκης, συμπληρώστε τη φόρμα επιστροφής εδώ: https://www.fastshoppingcart.net/ecommerce/refunds. Παρακαλώ σημειώστε ότι καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα είναι δυνατή χωρίς τη σωστή συμπλήρωση αυτής της φόρμας. “                

Γενικές παρατηρήσεις:

               

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση του δέματος. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα πακέτα που χάνονται στο δρόμο προς εμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των πελατών προσπαθεί να επιλυθεί φιλικά από συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα ισχύσουν Οι ρουμανικές νομικές διατάξεις στον τομέα αυτό και η επίλυση των συγκρούσεων είναι αρμόδιες των ρουμανικών δικαστηρίων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: [email protected] ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, μέλη, συνδρομητές ή πελάτες συμφωνούν ότι οι ισχύοντες νομικοί κανόνες θα είναι αυτοί του κράτους στο οποίο οι ιδιοκτήτες του SITE εκτελούν τη δραστηριότητά τους. Για κάθε κατάσταση στην οποία οι καταστάσεις επιλύονται νόμιμα, ο VISITOR, ο συνδρομητής του ο πελάτης συμφωνεί ότι τα νομικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμοστούν είναι ειδικά για το κράτος και το της τοποθεσίας που δηλώνεται στο τμήμα επαφής του ιδιοκτήτη της SITE, εκτός από την αναφορά διαφορετικός.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εάν κάποια από τις παραπάνω ρήτρες θα βρεθεί άκυρη ή άκυρη, ανεξάρτητα από την αιτία, αυτή η ρήτρα δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των άλλων ρητρών. Με την αγορά και την εκτόξευση η παραγγελία, ο πελάτης αποδέχεται χωρίς διαφωνία τους όρους και τους όρους χρήσης, την αξία τους είναι το ίδιο με μια έγκυρη σύμβαση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania
Tel.: 0775 342 171
Email: [email protected]